Prawo autorskie w Niemczech

 

Dzieło oraz prawa pokrewne należą do dóbr chronionych ustawą o prawie autorskim. Mogą podlegać pod nie przykładowo: powieść, obraz, zdjęcie, logo, mebel, film czy płyta cd.

 

 

____________________________________________

 

 

 Prawa autorskie a sprawy klientów

Autor dzieła chronionego prawem autorskim dokonuje szczególnie kreatywnego osiągnięcia i w związku z tym musi być świadomy swoich praw, aby osoby trzecie nie wykorzystały tego bez jego zgody i tylko on mógł czerpać z tego względu korzyści zarówno ideowe jak i materialne. To samo odnosi się do upoważnionych prawami pokrewnymi.

Z tego względu m.in. autorzy, pisarze, muzycy, fotografowie, tłumacze, projektanci logo, projektanci z zakresu sztuki użytkowej (figury komiksowe, meble, lampy, grafiki reklamowe), producenci filmowi, producenci nośników dźwięku powinni zawczasu zająć się tematem „prawa autorskiego”.

Autorom przysługują wszelakie prawa osobiste, które wyrażają szczególny stosunek autora do jego dzieła. Poza tym posiada on prawo do rozporządzania swym dziełem na wszystkich polach eksploatacji.

Nie tylko autorzy dzieł mają doczynienia z prawem autorskim. Także przedsiębiorstwa muszą uwzględnić w swych umowach prawo autorskie. Nabywają oni licencje, które umożliwiają im prawnie korzystać majątkowo z kreatywnych osiągnięć innych. Zakres prawa użytkowania powinien być zawsze dokładnie określony. Nieścisłości w tej kwestii mogą stać się drogie w konsekwencji.

Także osoby prywatne muszą przestrzegać obcych praw autorskich. Wiele rzeczy nie może być ściąganych z sieci, fotografowanych, czy rozpowszechnianych. Z tego względu także dla osób prywatnych wiedza o prawie autorskim w naszym digitalnym świecie jest coraz ważniejsza.

 

____________________________________________

 

 

Zakres elektronicznego przetwarzania danych

Szczególne znaczenie ma prawo autorskie w zakresie elektronicznego przetwarzania danych. Prawie każdy z nas zawodowo bądź prywatnie używa komputera, czy internetu. Niezamierzone ataki na obce prawa autorskie nie stanowią dzisiaj już wyjątku:

 • naruszenie praw autorskich lub pokrewnych filmów, obrazów, plików muzycznych (Filesharing)
 • ochrona wynalezionego software
 • projektanci stron internetowych

Porada odnośnie udzielenia prawa korzystania z wynalezionego software jest tak samo ważna jak w przypadku dochodzenia naruszeń praw autorskich w zakresie elektronicznego przetwarzania danych.

 

____________________________________________

 

 

Nasza filozofia

Na podstawie opisanego zakresu możliwych dzieł i kręgu zainteresowanych ukazuje się, iż kreatywni ludzie posiadają pasję, dar i szczególne zdolności. Przy tym dokonują niepowtarzalnych osiągnięć, którym należy się odpowiednio wysoka ochrona. Przy rozporządzaniu tymi osiągnięciami są oni zdani na prawne knowhow.

Dzięki naszej wiedzy prawnej wspieramy kreatywnych ludzi w ochronie ich osobistych i majątkowych praw autorskich. Próbujemy im to ułatwić, aby sami mogli poświęcić się swoim pasjom i w miarę możliwości w jak najmniejszym stopniu musieli zajmować się prawnymi zagadnieniami. Dbamy o to, aby kreatywni ludzie poprzez swoje działanie mogli prowadzić ludzkość do przodu.

Poza tym zapoznajemy naszych klientów z ich roszczeniami z zakresu prawa autorskiego i staramy się zawsze osiągnąć dla nich jak najlepszy rezultat. Jesteśmy partnerami u ich boku.

 

____________________________________________

 

 

Osoba kontaktowa

 

Państwa osobą kontaktową w zakresie prawa autorskiego jest pani adwokat Johanna Swist.

 

Prawo autorskie w Niemczech

 

Stworzyć dzieło jest o wiele łatwiej, jeżeli wyjaśnione jest jego wykorzystanie majątkowe i kwestie finansowe nie są ciężarem.

 

 

____________________________________________

 

 

Nasze doradztwo: Prawo autorskie

Doradzamy autorom, licencjobiorcom i przedsiębiorcom w ogólnych zagadnieniach dotyczących prawa autorskiego w Niemczech, odnośnie sformułowań umów i w przypadku naruszeń prawa autorskiego:

 • W jakim stopniu mamy doczynienia z dziełem chronionym prawem autorskim? Czy zrobione zdjęcie podlega ochronie a jeśli tak to jakiej?
 • Czy i kiedy powstaje prawo autorskie w Niemczech? To pytanie ma ogromne znaczenie w fazie tworzenia.
 • Czy dotknięte są prawa pokrewne?
 • Czy naruszenie utrzymuje się w ustawowych granicach? W jakim przypadku można skopiować software?
 • W jaki sposób autorzy udzielają prawa do użytkowania? Co jest celem ich umowy?
 • Czy licencjobiorca przekracza swoim użytkowaniem przekazane mu prawo?

Bierzemy zawsze pod uwagę specyfikę danego stosunku umownego.

Prawo umów autorskich daje wiele praw, od których można odstąpić poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Autor powinien być świadomy różnych możliwości w jej kształtowaniu. Każdy obszar prawa autorskiego jest specyficzny, jak się to pokazuje w przypadku designu, prawa sztuki pięknej, architektów oraz prawa autorskiego w zakresie elektronicznego przetwarzania danych.

Niejednokrotnie należy uwzględnić także organizacje zbiorowe w zakresie prawa autorskiego. Częściowo dochodzą one także praw i roszczeń twórców.

 

____________________________________________

 

 

Prawo autorskie w Niemczech – Dochodzenie roszczeń

Doradzamy naszym klientom odnośnie roszczeń, które im się należą w przypadku naruszenia ich praw autorskich lub użytkowania:

 • Poprzez roszczenie o zaprzestanie autor może zapobiegać przyszłym naruszeniom.
 • Roszczenie o uzyskanie informacji służy oszacowaniu szkody.
 • Niemiecka ustawa o prawie autorskim zawiera roszczenia o usunięcie skutków naruszenia.
 • Roszczenia odszkodowawcze wyrównują przykładowo utracony zysk.
 • W umowach użytkowania mogą zostać uzgodnione opłaty licencyjne za wykorzystywanie dzieła chronionego prawem autorskim. Wspieramy naszych klientów przy dochodzeniu roszczeń.
 • Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia praw autorskich stosowne jest uzgodnienie na tę ewentualność kar umownych. W tej kwestii doradzamy naszym klientom lub występujemy w ich imieniu. W przypadku naruszenia praw pomagamy w ich realizacji.

W przypadku naruszeń praw autorskich działamy pozasądowo i upominamy łamiącego prawo. Uzgadniamy kary umowne aby zabezpieczyć naszych klientów na przyszłość. Dochodzimy roszczeń naszych klientów poprzez stawianie pozwów i wniosków o tymczasowe postanowienia sądowe.

Praw tych dochodzimy dla naszych klientów również w stosunku pracy. Także tam mogą być naruszane prawa autorskie.

 

____________________________________________

 

 

Międzynarodowość prawa autorskiego

Jesteśmy świadomi międzynarodowego znaczenia prawa autorskiego. W tym przypadku znajduje zastosowanie międzynarodowe prywatne prawo autorskie. W dzisiejszych czasach książki, filmy, muzyka czy gry rozprowadzane są nie tylko na terenie jednego kraju. Prawo autorskie w Niemczech jest coraz bardziej dopasowywane, jednakże nadal istnieją pewne różnice. Ich monitorowanie uważamy za nasze ważne zadanie, mimo istnienia wielu międzynarodowych porozumień o prawie autorskim.

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

____________________________________________

 

 

Prawo autorskie

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button