Grupy płacowe – zaklasyfikowanie lekarza do odpowiedniej grupy płacowej

Najwyższy Sąd Federalny Pracy w Niemczech w swojej decyzji z dnia 21.12.2017, syg. akt 6 AZR 863/16 zajął się pytaniem, czy należy uwzględnić wcześniejsze zatrudnienie w ramach klasyfikacji do odpowiedniej grupy płacowej.

 

Grupy płacowe wynikają z umów taryfowych!

 

Często umowy taryfowe regulują wysokość wynagrodzenia. Zaklasyfikowanie do danej grupy płacowej następuje w zależności od kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i przynależności zakładowej. Szczegóły można znaleźć w odpowiedniej umowie taryfowej lub zakładowej.

Tak też było w przypadku omawianej sprawy. Dotyczyła ona lekarki, dla której właściwe zastosowanie miała umowa taryfowa-lekarzy w Hesji.

Oskarżony pracodawca nie wziął pod uwagę lat doświadczenia zawodowego, w czasie których powódka pracowała dla prywatnej Kliniki Neurologicznej. Pominięcie ich spowodowało zakwalifikowanie do niższej grupy, a co za tym idzie niższe wynagrodzenie.

 

Uwzględnienie czasów działalności lekarskiej dla innych pracodawców według umowy taryfowej-lekarzy w Hesji

 

Pozwany pracodawca argumentował tym, że na okres dwóch lat nastąpiła szkodliwa przerwa. Opierał się przy tym na przepisie § 11 ust. 2 umowy traryfowej-lekarzy w Hesji, która reguluje m.in. awans z grupy płacowej Ä1 do grupy Ä2. Według wymienionego przepisu wymagany czas konieczny do awansu z jednej grupy do drugiej nie może być przerwany.

Najwyższy Sąd Federalny Pracy inaczej ocenił sytuację prawną. Według sądu jedynymi miarodajnymi przepisami są § 10 ust. 7 i § 14 ust. 2 umowy taryfowej-lekarzy w Hesji. Zarządzenia te nie znają pojęcia szkodliwych przerw.

Decyzja ta wyraźnie pokazuje, jak ważne jest sprawdzenie własnego zaklasyfikowania przez pracodawcę służby publicznej.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach   

 

 

Dalsze informacje w języku niemieckim na temat „Odszkodowanie za powikłania po szczepieniach” znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/6-azr-863-16/?highlight=6+AZR+863%2F16

 

grupy płacowe

 

 

Szybki kontakt telefoniczny: 0211 – 8759  8066

 

 

Adwokat w Niemczech: zaklasyfikowanie do grupy płacowej
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button