Monitorowanie ukrytą kamerą przez pracodawcę

W decyzji z dnia 22.09.2016r. ze znakiem sprawy 2 AZR 276/16 Federalny Sąd Pracy zajmował się sprawą dotyczącą możliwości wykorzystania przypadkowego odkrycia przy okazji przeprowadzenia uzasadnionego monitorowania ukrytą kamerą.

 

Stan faktyczny!

 

Decyzja dotyczyła następującego stanu faktycznego:

Kierownictwo jednego ze sklepów spożywczych stwierdziło podwyższone straty w zasobie papierosów. Różnymi sposobami próbowano dociec powodu ich znikania. W końcu rada zakładowa zgodziła się na monitorowanie ukrytą kamerą obszaru kas.

Monitoring wykazał, że kasjerka scanowała puste butelki będące własnością sklepu i zatrzymała dla siebie kaucję za butelki zwrotne.

Po wysłuchaniu pracownicy i wydaniu zgody przez radę zakładową rozwiązano stosunek pracy przez nadzwyczajne wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

Pracownica złożyła pozew przeciwko wypowiedzeniu i broniła się tym, że wcześniej wsadziła swoje puste butelki do odpowiedniego kontenera i pobrane pieniądze jej się należały.

 

Decyzja:

 

Federalny Sąd Pracy potwierdził rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy przez nadzwyczajne wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

 

„Powód zwolnienia: manipulacja kasy”

 

Manipulacja kasy w celu uzyskania własnych korzyści majątkowych jest ważnym powodem do zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym. Ani długotrwały stosunek pracy ani niska szkoda pracodawcy wysokości 3,25 € nie są w stanie zrekompensować utraty zaufania spowodowanej manipulacją kasy.

Z tego względu dla sądu nie jest nawet istotną kwestią, czy wymieniona kwota należała się pracownicy, czy nie. Kasjerka wykonując swoją pracę powinna tym bardziej zadbać o to, aby procesy na kasie były zrozumiałe i istniało pełne zaufanie.

 

„Naruszenie prawa do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych”

 

Sąd zapytuje, czy monitoring ukrytą kamerą może posłużyć za podstawę decyzji sądowej lub, czy mogło dojść do naruszenia prawa do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych zgodnie z art. 1 ust. 1 w połączeniu z art. 2 ust. 1 niemieckiej konstytucji, które prowadziłoby do zakazu wykorzystania materiału. Sąd doszedł do wniosku, że w tym przypadku wykorzystanie monitoringu ukrytą kamerą jest dopuszczalne jako dowód w procesie sądowym.

Niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) nie jest podstawą prawną do zakazu wykorzystywania dowodów. Ustawa nie reguluje, czy informacje uzyskane przy jej pominięciu, mogą lub nie mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym.

Także konstytucyjnie chroniona pozycja nie prowadzi do zakazu wykorzystywania dowodów. Konstytucjnie chronionymi pozycjami są prawa podstawowe i formy procesowe. Sąd musi ich przestrzegać niezależnie od tego, czy strona się na nie powołuje, czy nie.

Monitorowanie kas stanowi ingerencję w decydowanie o wykorzystaniu własnych danych. Mimo to przeważający interes pozwanej usprawiedliwia takie postępowanie. Istniało konkretne podejrzenie popełnienia przestępstwa. Pracodawca nie mógł posłużyć się mniej radykalnymi środkami. Taka ingerencja była odpowiednia do zaistniałej sytuacji. Dane mogły zostać przetworzone również zgodnie z § 32 BDSG.

§ 6b BDSG mówi wprawdzie, że zezwala się na użycie danych wyłącznie do celów, do których były one pobrane. Pracodawca pobierał dane, aby wyjaśnić przyczynę znikania zasobów papierosów a nie w celu wykrycia manipulacji powódki na kasie. Mimo to § 32 BDSG stanowi samodzielną formę prawną, na którą nie ma zastosowania § 6b BDSG.

W rezultacie obowiązuje: jeżeli pracodawca przeprowadza w zgodzie z § 32 BDSG monitoring ukrytą kamerą, to może on również, w sytuacji przypadkowego odkrycia, wyciągać konsekwencje wynikające z prawa pracy.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach   

 

Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Monitorowanie ukrytą kamerą przez pracodawcę” znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-276-16/?highlight=2+AZR+276%2F16

 

Monitorowanie ukrytą kamerą przez pracodawcę

 

 

Rufen Sie uns an! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

Adwokat w Niemczech: Monitorowanie ukrytą kamerą przez pracodawcę
Call Now Button