Własność intelektualna – szeroka dziedzina, z każdym dniem ważniejsza

 

Prawo własności intelektualnej jest szeroką dziedziną, która szczególnie w naszych czasach rozwija się w zawrotnym tempie. Niezależnie, czy jest to zdjęcie, program komputerowy, wynalazek pracowniczy, czy nowy film. W każdym z tych przypadków poruszamy się w obszarze własności intelektualnej.

 

Własność przemysłowa

Prawo autorskie

Prawo mediów

 

Prawo własności intelektualnej dzieli się na prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawo mediów.

Kancelaria Swist jest do Państwa dyspozycji w dziedzinie własność intelektualna. Prosimy do nas zadzwonić!

 

 

____________________________________________

 

 

Prawo własności intelektualnej – poszczególne dziedźyny

 

Z punktu gospodarczego do najważniejszych dziedzin własności przemysłowej należą prawo konkurencji, prawo znaków towarowych oraz prawa, wymagające zameldowania, jak prawo patentowe, wzorów użytkowych oraz ochrony designu.

Własność intelektualna
Własność przemysłowa

 

Prawo autorskie chroni osobistą twórczość intelektualną. Obejmuje ono twórczość rozmaitego rodzaju, od dzieł obrazowych przez dzieła językowe po dzieła muzyczne. Rodzaje dzieł objętych ustawą nie są ostateczne. Wszystkie formy dzieł spełniające warunki osobistej twórczości intelektualnej bądą nią objęte. Również pokrewne prawa chronione są prawem autorskim. Przykładem może być zdjęcie lub usługa wykonywana przez artystę.

Własność intelektualna
Prawo autorskie

 

Prawo mediów jest obecnie także silnie rozwijającą się dziedziną. Do mediów klasycznych należą prasa, telewizja, film albo radio. Teraz, jako kolejne medium, dołącza do tego internet. Aktualny rozwój stawia nas w obliczu wielu nowych prawnych problemów i bardzo różnorodnych pytań. Ogólne prawa osobiste oraz ochrona danych są stałym tematem publicznych dyskusji.

Własność intelektualna
Prawo mediów

 

 

____________________________________________

 

 

Własność intelektualna –
Dlaczego trzeba ją chronić?

Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Wiedza to władza.

Mądrość ta nie jest jednak w stanie oddać znaczenia wiedzy i kreatywnego działania.

Dla współczesnych ludzi wiedza jest podstawą ich egzystencji. Do przeżycia, dalszego rozwoju intelektualnego i samorealizacji człowiek potrzebuje bardzo szerokiej wiedzy. Jej doskonalenie jest gwarantem istnienia społeczeństwa. Forma ludzkości, której brak pomysłowości i wewnętrznego pielęgnowania swej kreatywność skazana jest na zagładę i nie będzie w stanie stawiać czoła zjawiskom przyrody. Poza tym będzie jej brakować komunikatywnej interakcji, czego skutkiem byłoby tępe, nudne i bezwartościowe społeczeństwo. Jest to jednak sprzeczne z intelektualnymi wymogami człowieka.

Dla wielu przedsiębiorstw prawo autorskie, użytkowe, patentowe czy znaki towarowe stanowią podstawę ich działania. Ich prawna ochrona jest istotna dla ich egzystencji i sukcesu. Zdobywanie własności intelektualnych przez przedsiębiorstwa wymaga wysokich nakładów środków finansowych lub pracy. Z tego względu prawne zabezpieczenie tych inwestycji ma dla większości przedsiębiorstw centralne znaczenie.

Leonardo da Vinci próbował chronić swoją wiedzę, myśli i wynalazki poprzez specjalny sposób ich zapisywania, a mianowicie nie z lewa na prawo a odwrotnie jako lustrzane odbicie. W ten sposób chciał on utrudnić dostęp do swej wiedzy współczesnym. On sam chciał decydować o tym, kiedy jego odkrycia będą opublikowane.

Znaczenie wiedzy docenili już w roku 1474 Wenecjanie powołując urząd, w którym mogli oni rejestrować swoje wynalazki i w ten sposób chronić je prawnie przez określony czas. Śmiało możemy uznać ten fakt za narodziny prawa patentowego.

 

____________________________________________

 

 

Prawo własności intelektualnej – dzisiejsze rozumienie

Tenże pierwszy aspekt własności intelektualnej i jego prawne zabezpieczenia były regularnie rozszerzane przez ustawodawców. Odchodząc od stanowiska, że wiedza i kreatywne działanie jest własnością ogółu, poszczególne państwa zaczęły tworzyć coraz więcej norm, które miały na celu ochronę i regulację poszczególnych aspektów własności intelektualnej, przy czym szczególne znaczenie miał zakres regulacji na płaszczyźnie gospodarczej. Aspekty własności intelektualnej stały się dobrem gospodarczym. Także w innych dziedzinach przepisy służące ochronie własności intelektualnej stały się nieodzowne dla wspólnego funkcjonowania. Tak na przykład ochrona informacji ma ogromne znaczenie w kwestii wolności politycznej.

Historia pokazuje, iż pozytywny rozwój państwa szedł zazwyczaj w parze z wprowadzaniem w życie licznych innowacji i wynalazków. Postępowi społecznemu towarzył zawsze postęp techniczny i wzrost kreatywnych osiągnięć. Ochrona prawna własności intelektualnej była stopniowo rozbudowywana w granicach poszczególnych państw.

Wiedza zatem jest nie tylko władzą, jest ona równie ważna dla jednostki, społeczeństwa, gospodarki i z tego powodu wymaga kompleksowej ochrony prawnej.

 

____________________________________________

 

 

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

W Niemczech własność intelektualna chroniona jest m.in. przez art. 14 niemieckiej konstytucji, art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz przez art. 17 ustęp 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W umowach międzynarodowych państwa mogą zapewnić obcokrajowcom i zagranicznym podmiotom prawnym wewnątrzpaństwową ochronę ich własności intelektualnej. Szczególne znaczenie ma zabezpieczenie sytuacji prawnej w przypadku własności intelektualnej podmiotów prawnych spoza Unii Europejskiej. Niemcy są partnerami wielu międzynarodowych umów.

Na płaszczyźnie europejskiej zostało wydanych wiele dyrektyw i rozporządzeń regulujących ochronę własności intelektualnej w jej poszczególnych aspektach. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyczyniło się w dużej mierze do ujednolicenia prawa. Na terenie Unii Europejskiej działają organizacje, które zapewniają jego daleko idącą harmonizację i zapewniają poszczególnym podmiotom szeroki wachlarz instrumentów prawnych. Przykładem może być Europejska Organizacja Patentowa z siedzibą w Monachium, która zajmuje się udzielaniem patentów europejskich.

Doradztwo prawne z zakresu własności intelektualnej obejmuje obecnie trzy specjalizacje: z dziedziny prawa autorskiego i medialnego, z dziedziny własności przemysłowej oraz z dziedziny technologii informacyjnej.

Często powstaje pytanie o własność intelektualną, w szczególności odnośnie prawa autorskiego i wynalazków w kontekście prawa pracy. Prawo ochrony danych jak i prawo do samostanowienia o losie własnych danych może dotyczyć każdego.

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech

Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Własność intelektualna

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button