Prawo pracy w Niemczech

Klienci naszej kancelarii zwracają się do nas z przeróżnymi problemami z zakresu prawa pracy:

 • pracownicy, którzy są molestowani lub źle traktowani w miejscu pracy i nie wiedzą jak mogą temu przeciwdziałać,
 • pracownicy, którzy otrzymali naganę lub zwolnienie i zadają sobie pytanie, jak najlepiej zachować się w takiej sytuacji,
 • pracownicy, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje umowy pracy,
 • pracodawcy, którzy chcieliby zoptymalizować umowy pracy zawierane z pracownikami.

Wszyscy oni potrzebują niekiedy pomocy. Wspólnym dla wszystkich klientów jest fakt, że ich problem prawny ma ogromne znaczenie dla ich stosunku pracy w przyszłości. Z tego względu jest to ich priorytetem, aby wyjaśnić jakie mają prawa i obowiązki, bądź też znaleźć odpowiednią drogę, którą mogą podążać.

____________________________________________

 

 

Nasza filozofia 

Jesteśmy tego świadomi, iż stosunek pracy ma dla naszych klientów szczególne znaczenie jako finansowa podstawa ich egzystencji oraz baza osobistego rozwoju. Sprawy te są dla nas niezwykle ważne.

W przypadku problemów prawnych związanych z pracą, pani adwokat Swist dzięki swojej wieloletniej praktyce, służy Państwu pomocą i radą oraz wskazuje odpowiednią drogę do rozwiązania problemu. Celem jest jak najszybsze osiągnięcie przejrzystość stuacji i w razie niejasności wyklarowanie wszelkich pytań dotyczących prawa pracy.

Nasz klient może zachować się zręcznie i rzeczowo w stosunku do strony umowy, pracownika, czy pracodawcy i znaleźć odpowiednią i najlepszą dla siebie, indywidualną drogę.

____________________________________________

 

 

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących prawa pracy w Niemczech

 

Od założenia naszej kancelarii pani adwokat Swist zajmuje się prawem pracy i służy Państwu z zaangażowaniem pomocą.

 

P1150563-4
adwokat w Niemczech
P1150563-4

 

Podczas osobistego spotkania istnieje najszybsza możliwość omówienia i oceny prawnej Państa sprawy. W trakcie spotkania wyjaśniamy, jakie prawa i obowiązki istnieją między stronami umowy oraz jakie kroki prawne należy podjąć w celu rozwiązania problemu.

 

 

____________________________________________

 

 

 Państwa sprawa stoi dla nas na pierwszym miejscu

W szczególności Państwa pytania mogą dotyczyć następujących zagadnień dotyczące prawo pracy w Niemczech:

 • forma i sformułowanie wypowiedzenia oraz wypowiedzenia połączonego z ofertą zmiany umowy,
 • przeforsowanie żądań związanych z wynagrodzeniem, urlopem, nadgodzinami, gratyfikacją bożonarodzeniową, dodatkiem urlopowym,
 • sprawdzenie i wprowadzenie zmian do istniejących umów,
 • pomoc przy sporządzaniu umów dotyczących odprawy oraz umów rozwiązujących stosunek pracy,
 • porada w przypadku udzielonej lub mającej nastąpić nagany,
 • praca na pół etatu, czasowe ograniczenie umowy o pracę, kwestie zmiany umowy o pracę na czas określony na umowę czasowo nieograniczoną,
 • porady z zakresu ogólnej ustawy o równouprawnieniu,
 • fikcyjne samozatrudnienie, praca na czarno, naruszenie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.

Zakończenie stosunku pracy jest okolicznością, która ma szczególne znaczenie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Utrata miejsca pracy jest zawsze poważnym zadrzeniem. W przypadku pracownika dotyka ona podstawy jego egzystencji, zaś w przypadku pracodawcy gospodarczego i personalnego planowania. Jeżeli mamy doczynienia z ochroną przed wypowiedzeniem istotne jest wiele kwestii prawnych. W takim przypadku powinni Państwo koniecznie skonsultować z nami następujące kwestie:

 • ryzyko i koszty pozasądowej i sądowej reprezentacji w postępowaniu ochronnym przed wypowiedzeniem,
 • wyjaśnienie, czy możliwe jest utrzymanie miejsca pracy,
 • przeforsowanie uzyskania odprawy,
 • przeforsowanie żądań związanych z wynagrodzeniem, urlopem, nadgodzinami, gratyfikacją bożonarodzeniową, dodatkiem urlopowym,
 • negocjacje i porada odnośnie płatnej lub bezpłatnej nieobecności w pracy,
 • porada i reprezentacja w kwestii świadectwa pracy, dokumentów i zaświadczeń związanych z stosunkiem zatrudnienia,
 • porada odnośnie prawa pracy w przypadku zajścia w ciąże, urlopu wychowawczego, nauki zawodu, niepełnosprawności,
 • porada z powodu możliwego wstrzymania płatności zasiłku dla bezrobotnych.

Prosimy nie wahać się i włączyć nas w Państwa sprawę. Dzięki poradzie prawnej uzyskają Państwo jasność sytuacji. Dzięki temu mogą rozpoznać Państwo ewentualne ryzyko i odpowiednio dostosować swoje działanie – a czasami również spokojniej spać.

Jeżeli Państwo tego nie uczynią, może nastąpić przedawnienie lub utrata praw. Poza tym istnieje wiele terminów prekluzyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na Państwa sprawę.

Najważniejszym terminem prekluzyjnym jest okres trzech tygodni od chwili otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli w przeciągu tego terminu nie złożą Państwo pozwu o ochronę przed wypowiedzeniem do właściwego sądu pracy, wypowiedzenie stanie się prawomocne, niezależnie od jego materialnej zgodności z prawem. Pozew skierowany przeciwko wypowiedzeniu musi wpłynąć w przeciągu trzech tygodni od daty jego otrzymania do odpowiedniego sądu pracy.

____________________________________________

 

 Linki 

 

 

 

____________________________________________

 

 

Prawo pracy w Niemczech a zakres naszych usług 

 • sporządzanie umów pracy, umów usługowych,
 • porada dla pracowników i pracodawców przed i po wypowiedzeniu stosunku pracy,
 • reprezentacja przed niemieckimi sądami pracy w procesach o ochronie przed wypowiedzeniem,
 • reprezentacja pracowników i pracodawców przed wszystkimi sądami pracy (wynagrodzenie, wynagrodzenie za nadgodziny, odszkodowanie, zaniechanie i wiele innych),
 • negocjacje i zawieranie ugód oraz umów rozwiązujących stosunek pracy,
 • porada i reprezentacja w kwestiach prawa pracy dotyczących m.in. pracy na pół etatu, świadectwa pracy, urlopu, przeniesienia oraz nagany,
 • porada dotycząca wypożyczenia pracowników, odsyłania pracowników oraz odnośnie międzynarodowego prawa pracy.

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Prawo pracy w Niemczech

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button