Wynagrodzenie zamiast emerytury zakładowej –
rozwiązanie ubezpieczenia bezpośredniego
w dotychczasowym stosunku pracy

 

Wynagrodzenie zamiast emerytury zakładowej –
wypowiedzenie ubezpieczenia bezpośredniego

 

Każdemu może się zdarzyć, że nagle pojawi się nieoczekiwana potrzeba pieniędzy. Może to być choroba, bezrobocie partnera lub osobiste życzenie.

Tak samo było w niniejszym przypadku. Pracownik wpadł na pomysł, że mógłby zamienić bezpośrednie składki ubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę na wynagrodzenie i zaspokoić swoje bieżące potrzeby finansowe. Jak pomyslal tak zrobił: poprosił więc swojego pracodawcę, aby w przyszłości wypłacał mu pensję zamiast bezpośrednich składek na ubezpieczenie.

Po tym, jak spór przeszedł przez wszystkie instancje, problemem musiał się zająć Federalny Sąd Pracy w wyroku z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. 3 AZR 586/16.

 

Fakty: Wynagrodzenie zamiast emerytury zakładowej

 

Federalny Sąd Pracy uznał następujące fakty.

Pracownik zawarł z pracodawcą umowę o zamianie wynagrodzenia (zamiast wynagrodzenia pieniężnego zapłata składek na emeryturę zskładową) w 2001 r. Zgodnie z tym pracodawca był zobowiązany do wpłacania ok. 1.000,00 € rocznie na bezpośrednią polisę ubezpieczeniową na rzecz pracownika. Ubezpieczenie, dotowane przez pracodawcę z dodatkowych składek, zostało zawieszone od 2009 roku.

W pozwie pracownik domagał się od pracodawcy rozwiązania umowy ubezpieczeniowej z powodu nagłej trudnej sytuacji finansowej.

 

Decyzja: Wynagrodzenie zamiast emerytury zakładowej

 

Federalny Sąd Pracy oddalił pozew. Pomimo domniemanej trudnej sytuacji, pracownik nie ma uzasadnionego interesu w żądaniu rozwiązania stosunku ubezpieczeniowego. Odroczone wynagrodzenie uregulowane w zakładowej ustawie emerytalnej (tzw. Betriebsrentengesetz) służy przynajmniej częściowemu zabezpieczeniu standardu życia pracownika na starość. Nie byłoby zgodne z tym celem, gdyby pracownik zwracał się do pracodawcy o wypowiedzenie ubezpieczenia bezpośredniego jedynie po to, aby ubezpieczony pracownik miał możliwość wykorzystania już zaoszczędzonego kapitału zasiłkowego na uregulowanie długów.

 

Wniosek dotyczący zakończenia ubezpieczenia bezpośredniego:

 

Sama potrzeba finansowa pracownika, dla którego pracodawca wykupił bezpośrednie ubezpieczenie na realizację emerytury zakładowej w formie odroczonej wyplaty, nie uzasadnia roszczenia wobec pracodawcy o rozwiązanie umowy z zakładem ubezpieczeń, aby pracownik otrzymał wartość wykupu.

Kancelaria prawna Swist – Adwokat w Niemczech
Twoje prawa w naszych rzetelnych rękach

  

Źródłem sprawy „Wynagrodzenie zamiast emerytury zakładowej” jest komunikat prasowy Federalnego Sądu Pracy z dnia 26 kwietnia 2018 r. Decyzje można znaleźć pod poniższym linkiem:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/3-azr-586-16/?highlight=3+AZR+586%2F16

 

Wynagrodzenie zamiast emerytury zakładowej

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: wynagrodzenie zamiast emerytury zakładowej
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button