Odszkodowanie za powikłania po szczepieniach

   

Najwyższy Sąd Federalny Pracy w Niemczech w swojej decyzji z dnia 21.12.2017, syg. akt 8 ACR 853/16 zajął się roszczeniem pracownicy o odszkodowanie za powikłania będące następstwem szczepień.

Pozwanym pracodawcą był instytut medyczny, prowadzący centrum kardiologiczne.

Pozwany zatrudnił lekarza zakładowego na zasadach pracownika nieetatowego, tzw. freier Mitarbeiter. W listopadzie 2011r. pracodawca wezwał wszystkich swoich pracowników do wzięcia udziału w szczepieniu przeciwgrypowym. Szczepienie przeciwgrypowe miało być przeprowadzone przez lekarza zakładowego. Koszty szczepienia miał ponieść pozwany.

Powódka żądała od swojego pracodawcy odszkodowania za odniesione szkody cielesne, będące wynikiem nieodpowiedniego pouczenia o ryzyku związanym ze szczepieniem przez lekarza zakładowego.

Zdaniem Najwyższego Sądu Pracy w Niemczech pozwany pracodawca nie odpowiada za powikłania po szczepieniu, ponieważ nie naruszył żadnych obowiązków wobec powódki. Pomiędzy stronami nie istniała umowa lekarska. Z tego powodu pozwany nie odpowiada również za stosowne pouczenie lekarskie. Pozwany nie odpowiada także za ewentualne naruszenia obowiązków lekarskich lekarza zakładowego, ponieważ nie był on jego pracownikiem, tylko pracownikiem nieetatowym.  (źródło jednostka prasowa Federalnego Sądu do Spraw Pracy).

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach   

 

Dalsze informacje w języku niemieckim na temat „Odszkodowanie za powikłania po szczepieniach” znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/8-azr-853-16/?highlight=8+ACR+853%2F16

 

 

Odszkodowanie

 

 

Szybki kontakt telefoniczny: 0211 – 8759  8066

 

 

Adwokat w Niemczech: czy pracodawca odpowiada za powikłania po szczepieniach swoich pracowników?
Call Now Button