Umowa na opracowanie oprogramowania – szczególy

Wiele przedsiębiorców sa zmuszeni sporzadzic indywidualna umowa o oprogramowanie na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Problem: nie jasne zamówienie?

Czasami przedsiebiorca zwraca się do dostawcy oprogramowania i opisują jego problem techniczny. Zawieraja umowe ustna lub pisemna. Po krótkim czasie partnerzy umowy wykrywaja, że ich oczekiwania nie beda spełniane. Klient jest szczególnie niezadowolony. Terminy, które w międzyczasie wyznaczył, nie zostaną dotrzymane. Utworzone oprogramowanie nie jest kompatybilne i nie wykonuje przez klienta oczekiwanych funkcji.

Jurysdykcja: Podział ryzyka!

W tym przypadku orzecznictwo mówi, że dostawca oprogramowania jest winny tylko ten wynik, który odpowiada średniemu standardowi wykonania zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Pomimo dużego niezadowolenia klienta, dostawca oprogramowania mógł dostarczyć tutaj pracę o średnim standardzie wykonania. Klient jest zaskoczony i rozczarowany. Zastanawia się, czy sam coś złego zrobił.

Książka obowiazkow!

Należy to potwierdzić. Nie przedstawił księgi obowiązków (zwanej również koncepcją celu, specyfikacją funkcjonalną, specyfikacją techniczną). Jest to katalog uslug np. funkcji, które zobowiazal udostepnic. Klient musi ponieść ogromne straty, jeśli nie zostanie sporzadzona i ustlona księga obowiązków.

Deweloper oprogramowania ponosi obowiązek doradztwa. Im niższa wiedza klienta, tym wyższy obowiazek doradztwa dewelopera. Niemniej jednak klient ponosi ryzyko przedlozenia i kompletność księgi obowiazkow.

W związku z tym twórca oprogramowania ma prawo do pełnego wynagrodzenia, jeżeli klient nie dostarczy pełnej księgi zobowiązań.

Teraz przedsiębiorca zastanawia się, skąd powinien wyczarować księgę obowiązków.

Umowa o sporzadzenie książki obowiazkow!

Klient może zlecic swojemu programistę, aby stworzył księgę obowiązków na podstawie odrębnej umowy dzielo. W takim przypadku klient musi zapłacić za sporzadzenie ksiazki obowiazkow, nawet jeśli umowa o oprogramowanie koncowo nie zostanie zawarta. Dla klienta est oczywiście szczególnie ważne, aby klient zezwolił na późniejsze wykorzystanie praw autorskich w celu umożliwienia wykorzystania księgi zobowiązań w innym miejscu.

Oczywiście istnieje również możliwość, że twórca oprogramowania przyjmuje na siebie obowiązek przedłożenia księgi obowiazkow wedlug umowy o oprogramowania. Dla klienta ważne jest zatem, aby przepis, przegląd i akceptacja księgi obowiazkow były wyraźnie uregulowane.

Tworzenie indywidualnego oprogramowania jest bardzo ważną rzeczą dla kazdej firmy. W związku z tym należy zapewnić wzajemną satysfakcję….

 

 

 

Umowa o stworzenie oprogramowania – tzw. księga obowiązków
Call Now Button