Transgraniczne prawo spadkowe – obowiązujące prawo spadkowe

Transgraniczne przypadki prawa spadkowego – lub właściwe prawo spadkowe: które prawo krajowe reguluje dziedziczenie

 

Gdy odchodzi osoba bliska spadkobierca musi przejść przez wiele formalności. Jeżeli spadkodawca miał majątek w Niemczech, musi dokonać likwidacji spadku.

Spadkobierca może być zmuszony do uzyskania poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli chce zrzec się spadku, musi to oświadczenie złożyć przed właściwym sądem lub wyznaczonym do tego urzędem.

Przy tym należy wiedzieć, które prawo krajowe ma zastosowanie w przypadku, jeżeli w grę wchodzi prawo różnych państw. Należy takze ustalić obowiązujące prawo spadkowe.

 

Stan prawny przed 2015r.

 

Obowiązuje zasada narodowości!

Zasada obywatelstwa: ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy nie ma znaczenia.

Obowiązuje prawo spadkowe kraju macierzystego spadkodawcy, tj.prawo spadkowe państwa, którego obywatelstwo posiada spadkodawca.

Przykład:

Jeżeli małżeństwo zmarło w Niemczech w 2014 r., kobieta będąca obywatelką francuską, a mąż obywatelem włoskim, po kobiecie spadkobiorcy dziedziczą według prawa francuskiego, a po jej mężu według prawa włoskiego.

 

Sytuacja prawna od 2015 r.

 

Sytuacja prawna uległa zmianie. Weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące prawa spadkowego.

Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie prawa spadkowego, od 2015 r. miejsce zwykłego pobytu decyduje o stosowaniu prawa spadkowego zgodnie z art. 21 I rozporządzenia UE w sprawie dziedziczenia.

Zwykłe miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym dana osoba w ten sposob przebywa, ze potwierdza to, że nie jest ona tylko w tym miejscu lub w tej okolicy czasowo. Ustalenie zwykłego miejsca zamieszkania opiera się na rzeczywistych warunkach. Należy wziąć pod uwagę warunki życia spadkodawcy w latach poprzedzających jego śmierć.

Uwagi dotyczące miejsca zwykłego pobytu:

  • kontakty społeczne,
  • orientacja zawodowa,
  • więzy rodzinne.

Pobyt nie ma również charakteru czasowego, gdy planowany pobyt ma trwać dłużej niż 6 kolejnych miesięcy od jego rozpoczęcia, przy czym krótkotrwałe przerwy nie są brane pod uwagę. Miejsce to jest od początku uważane za zwykłe miejsce zamieszkania. Poza tym właściwe centrum egzystencji musi zostać przeniesione w to miejsce.

Dalsze informacje w jezyku niemieckim: tutaj dalej.

Miejsce zamieszkania nie jest tym samym, co miejsce zameldowania. Należy zatem rozpatrywać je oddzielnie, nawet jeśli miejsce zameldowania może być wskazówką.

Problematyczne może być, gdyby spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Może tak być na przykład, jeśli pracował w Niemczech, a mieszkał w Polsce z żoną i dziećmi. Sytuacja staje się szczególnie trudna, gdy zostawił majątek zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

 

Obowiązujące prawo spadkowe – wyjątki ustawowe

 

Ustawowe wyjątki od zasady zwykłego pobytu są następujące.

 

Wybór prawa przez spadkodawcę

 

Wybór prawa spadkodawcy w celu uznania, że ​​prawo spadkowe kraju, którego obywatelem jest spadkodawca, powinno być stosowane zgodnie z art. 22 rozporządzenia UE w sprawie dziedziczenia : Spadkodawca już za życia może postanowić w swoim testamencie, że np. po jego śmierci zastosowanie powinno mieć austriackie prawo spadkowe.

 

Obowiązujące prawo spadkowe – zbiór wszystkich okoliczności

 

Zwykłe miejsce zamieszkania znajduje się za granicą, ale zbiór okoliczności wskazuje, że spadkodawca miał bliższy związek z innym państwem, w związku z czym stosuje się prawo spadkowe tego państwa zgodnie z art. 21 II rozporządzenia UE w sprawie dziedziczenia : w tym zakresie w szczególności dotyczy to dyplomatów, przedstawicieli firm itp.

 

Problematyczne przypadki dotyczące właściwego prawa spadkowego

 

Brak stałego miejsca zamieszkania

 

Spadkodawca nie przebywał w zwykłym miejscu zamieszkania przez dłuższy okres. Mieszkał na przemian w kilku krajach i podróżował dalej, nie chcąc się osiedlić. W związku z tym pojawia się pytanie o prawo właściwe. Wskazaniami i wskazówkami dla ogólnej oceny faktycznych okoliczności i obowiązującego prawa spadkowego są wówczas obywatelstwo lub, jeśli majątek znajduje się w określonym kraju, zob. pkt. 24 rozporządzenia w sprawie dziedziczenia.

 

Przemieszczanie na podstawie  nie własnej decyzji  

 

Wyprowadzka do innego kraju na podstawie czyjejś decyzji, na przykład z powodu choroby, wieku lub ułomności, jeśli późniejszy spadkodawca nie jest już w stanie samodzielnie zdecydować, gdzie chciałby mieć miejsce zwykłego pobytu.

Przypadki nadużyć są szczególnie problematyczne. Należy zapobiegać nadużyciom, aby pobyt za granicą nie miał na celu obejścia obowiązkowych roszczeń dotyczących części spadku.

Należy odnieść się do art. 21 II rozporządzenia UE w sprawie dziedziczenia oraz bliższego związku z innym krajem, który ma zostać zbadany.

Autor: Pan Emanuel Pusch
Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

 

transgraniczne prawo spadkowe

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Przypadki transgranicznego prawa spadkowego – obowiązujące prawo spadkowe
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button