Reklama w nowych mediach

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy firmą o ugruntowanej pozycji, reklama w nowych mediach jest częścią codziennej działalności przedsiębiorcy.

Nowe media, takie jak internet, smartfony i sieci społecznościowe zapewniają platformy, które mogą być bardzo efektywnie wykorzystywane do celów reklamowych.

Dla każdego przedsiębiorcy jest zatem jasne, że reklama ta nie może zagrażać interesom konsumentów, nie wolno zakłócać zasad równych szans między przedsiębiorcami i funkcjonowania rynku.

Prawem, które wyznacza szerokie granice dla przedsiębiorców w projektowaniu reklamy jest niemiecka ustawa przeciwko nieuczciwej konkurencji, w skrócie UWG.

Ochrona konkurencji zgodnie z § 4 UWG!

Przedsiębiorca nie może dyskredytować konkurentów lub oczerniać ich lub ich usług w swoich reklamach. Nie wolno mu zniesławić. Nie może on wykorzystywać wyników cudzych usług. Nie może utrudniac dzialnosci gospodarczej swoim konkurentom.

Te kilka specyfikacji już teraz pokazują bardzo wyraźne granice dla reklamy w nowych mediach. Czasami zdarza się tylko przez przypadek, że przedsiębiorcy projektują swoje produkty w tym samym wzornictwie lub w tym samym kolorze, co ich konkurenci w przypadku produktów wzmocnionych.

Zakaz agresywnej reklamy wedlug § 4a UWG!

Szczególnie agresywna reklama może być wykonana przy niezwykle niskich cenach. W tym miejscu należy również przestrzegać wymogów rozporządzenia w sprawie wskazania cen (tzw. Preisangabeverordnung).

Reklama porównawcza regulowana w § 6 UWG!

W pewnych granicach dozwolona jest reklama porównawcza w nowych mediach.

Z jednej strony można porównywać jedynie identyczne towary, usługi lub cele. Porównanie musi być obiektywne. Nie może dochodzić do pomylenia uslug lub znakow towarowych. Zabronione jest również dyskredytowanie lub dyskredytowanie konkurenta. Zabronione jest opisywanie własnego produktu lub produktu konkurenta jako imitacji.

Reklama wprowadzająca w błąd zgodnie z §§ 5, 5a UWG!

Zabronione jest podawania informacji wprowadzających w błąd. Oszustwo można również popełnić przez zaniechanie. Przykładem wprowadzenia w błąd są nieprawdziwe twierdzenia, że odbedzie sie sprzedaż w celu zamkniecia sklepu. Zabronione jest również podawanie fałszywych informacji dotyczących jakości towarów lub ich dostępności.

Niedopuszczalne molestowanie wedlug § 7 UWG!

Niedopuszczalne molestowanie jest zabronione.

Prosze sobie wyobraźic, że po pracy otwierja Panstwo swoją osobistą skrzynkę na listy i wybrzuca się ona z listami reklamowymi, przyjeżdża Panstwo do domu i nie moga siedzieć na kanapie, ponieważ telefon caly czas dzwoni. Moga Panstwo przeoczyć e-maile swoich przyjaciół i znajomych, ponieważ gubią się w dużej liczbie maili reklamowych.

W tym przypadku ustawa przewiduje bardzo szczególną regulację i wiele ograniczeń.

W tym kontekście należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach kontakt może być dozwolony za zgodą danej osoby. Zgoda podlega kontroli wedlug przepisow o ogolnych warunkach umownych. Reklama telefoniczna jest z reguły niedopuszczalna w przypadku osób prywatnych.

Specyfika Internetu:

Zgodnie z obecnym orzecznictwem, łączenie, ramkowanie, umieszczanie banerów, wyskakujące okna i wyskakujące okna są dozwolone.

News-Letter i funkcja Tell-a-Friend są problematyczne.

Orzecznictwo dotyczące reklamy w nowych mediach stale się zmienia.

Te przykłady pokazują, na czym polega prawo konkurencji. Nie wolno uznawać ograniczen za wyczerpujące. Ustawa o nieuczciwej konkurencji zawiera szereg innych zakazów i klauzul ogólnych, które czynią reklamę bardziej przejrzystą, ale mogą stanowić wysokie ryzyko dla przedsiębiorcy.

 

Prawo konkurencji w nowych mediach
Call Now Button