Zakładowa renta wdowia: klauzula dotycząca różnicy wieku – dyskryminacja ze względu na wiek

Małżonkowie z dużą różnicą wieku nie mają łatwo. To głównie przyjaciele i znajomi na małżeństwo z dużą różnicą wieku reagują otwartym niezrozumieniem. Czasami również partnerzy doświadczają nierównego traktowania ze strony prawa.

Federalny Sąd Pracy miał do czynienia z nierównym traktowaniem małżonków z dużą różnicą wieku w wyroku z 20 lutego 2018 r., Sygn. 3 AZR 43/17.

 

Renta rodzinna – renta wdowia!

 

Szczegóły dotyczące emerytury zakładowej można uregulować w zakładowym rozporządzeniu emerytalnym.

 

Różnica wieku a zakładowa renta wdowia

 

Sprawa dotyczyła powódki urodzonej w 1968r. W 1995r. wyszła za mąż za mężczyznę, który urodził się w 1950 roku, a zmarł w 2011r.

 

Zakładowe rozporządzenie emerytalne

 

Zmarłemu mężowi powódki pracodawca obiecał m.in. rentę rodzinną. Zgodnie z zakładowym rozporządzeniem emerytalnym współmałżonek ma mieć prawo do świadczeń, jeśli nie jest on młodszy niż 15 lat od zatrudnionego pracownika.

 

Decyzja: zakładowa renta wdowia

 

Według Federalnego Sądu Pracy bezpośrednio dyskryminująca sytuacja wynikająca z tej klauzuli dotyczącej różnicy wieku jest uzasadniona. Pracodawca, który obiecuje rentę rodzinną, ma uzasadniony interes w ograniczeniu związanego z tym ryzyka finansowego. Klauzula dotycząca różnicy wieku jest również konieczna i stosowna. Nie prowadzi ona do nadmiernego naruszenia prawnie uzasadnionych interesów pracowników uprawnionych do świadczeń. Jeżeli różnica wieku przekracza 15 lat wspólny plan życia małżonków jest tak skonstruowany, że osoby pozostające przy życiu na utrzymaniu, spędzają część swojego życia bez beneficjenta. Ponadto ze względu na różnicę wieku przekraczającą 15 lat, wykluczenie obejmuje tylko tych małżonków, których różnica wieku w stosunku do małżonka jest znacznie większa niż zwykła różnica.

W związku z tym Federalny Sąd Pracy uznał przepis wynikający z zakładowego rozporządzenia emerytalnego za legalny, zgodnie z którym małżonkowie powinni otrzymywać rentę rodzinną tylko wtedy, gdy ich różnica wiekowa nie jest wyższa niż 15 lat. Taka regulacja nie jest dyskryminująca ze względu na wiek i nie narusza niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  
 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji  „Zakładowa renta wdowia” w języku niemieckim znajdą Państwo pod:

 

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/3-azr-43-17/?highlight=3+AZR+43%2F17

 

 

 

Zakładowa renta wdowia

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: zakładowa renta wdowia – klauzula dotycząca różnicy wieku – dyskryminacja ze względu na wiek
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button