Umowy na czas określony w Bundeslidze

W wyroku z dnia 16 stycznia 2018 r., Sygn. Akt 7 AZR 312/16, Federalny Sąd Pracy zajmuje się dopuszczalnością terminu w umowie o pracę licencjonowanego piłkarza.

 

Umowy na czas określony – stan prawny!

 

Art. 14 ust. 1 zdanie 2 pkt 4 ustawy o pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i umowach o pracę na czas określony (dalej: TzBfG) dopuszcza zawarcie terminu w umowie o pracę, jeżeli istnieje odpowiedni obiektywny powód. Faktycznym powodem może być na przykład charakter wykonanej pracy.

 

Umowy na czas określony – przykład umowy na czas określony:

 

przykładowo może być dopuszczalna umowa pracy na czas określony z aktorem, jeśli jest on zatrudniony do udziału w sesji filmowej.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy licencjonowani pilkarze w Bundeslidze wykonują pracę, która ze względu na ich specyfikę uzasadnia ograniczenie czasu.

 

Sytuacja prawna w przypadku piłkarzy licencjonowanych Bundesligi

 

Potwierdził to Federalny Sąd Pracy. Termin trwania umów o pracę z licencjonowanymi pilkarzami Bundesligi jest regularnie uzasadniony ze względu na charakter pracy profesjonalisty zgodnie z § 14 ust. 1 zd. 2 pkt.

 

Uregulowanie umowne w konkretnym przypadku?

 

Powód był zatrudniony przez pozwany klub jako licencjonowany zawodnik (bramkarz) w 1. Bundeslidze od 1 lipca 2009 roku. Podstawą stosunku pracy była ostatnio umowa o pracę z dnia 7 lipca 2012 r., która przewiduje termin do 30 czerwca 2014 r. oraz możliwość przedłużenia umowy przez obie strony do 30 czerwca 2015 r., jeżeli powód w sezonie 2013/2014 rozegra co najmniej 23 mecze Bundesligi. Zgodnie z umową wnioskodawca otrzymuje premię punktową i premię za punkty sukcesu za mecze ligowe, w których bierze udział od początku lub przez co najmniej 45 minut.

Powód rozegrał dziewięć z pierwszych dziesięciu meczów Bundesligi w sezonie 2013/2014. W jedenastym meczu został zastąpiony z powodu kontuzji w przerwie i nie brał udziału w pozostałych meczach pierwszej połowy sezonu z powodu kontuzji. Po zakończeniu pierwszej połowy sezonu powód nie był powoływany do gry w Bundeslidze, lecz został przydzielony do drugiej drużyny pozwanego.

Powód domagał się stwierdzenia, że stosunek pracy między stronami nie zakończył się 30 czerwca 2014 r. ze względu na ustalony termin.

 

Decyzja o zgodności z prawem umownego terminu zakończenia stosunku pracy:

 

Odwołanie powoda przed Federalnym Sądem Pracy nie miało powodzenia. Terminowo ograniczony czas trwania umowy o pracę jest uzasadniony ze względu na charakter wykonywanej pracy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 pkt 4 TzBfG.

W skomercjalizowanym i głośnym sporcie piłkarskim od licencjonowanego gracza oczekuje się najlepszych wyników sportowych we współpracy z drużyną. Za tak wysokie wyniki odpowiada on umownie i może je zapewnić tylko przez ograniczony czas. Jest to szczególna cecha, która zwykle uzasadnia interes w stosunku pracy na zawarcie umowy na czas określony. Ponieważ powód był powolany tylko w dziesięciu meczach Bundesligi w pierwszej połowie sezonu 2013/2014, wymagania dotyczące opcji przedłużenia i roszczenia o premie za mecze w drugiej połowie sezonu nie są spełnione. Pozwany nie udaremnił spełnienia tych wymagań.

Decyzja oznacza więc, że czynności wymagające najwyższej wydajności mogą uzasadniać ustalenie umowy na czas określony.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  
 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji  „Umowy na czas określony w Bundeslidze” w języku niemieckim znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/7-azr-312-16/?highlight=7+AZR+312%2F16

 

 

 

Umowy na czas określony

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: umowy na czas określony w Bundeslidze
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button