Wynagrodzenie adwokata

 

System wynagrodzeń adwokatów w Niemczech zakłada dwie formy wynagrodzenia. Z jednej strony opłaty adwokackie uregulowane są ustawowo w Ustawie o Opłatach Adwokackich tzw. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (określana poniżej jako RVG), z drugiej strony istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia, czyli zawarcie umowy o honorarium.

 

____________________________________________

 

 

Umowa o honorarium

 

Umowy o honorarium zawarte między klientami a adwokatami wymagają formy pisemnej. Zarówno ustawa jak i orzecznictwo nakładają na nie wiele ograniczeń. Przykładowo niedopuszczalne jest ustalanie i wymaganie niższych opłat i wydatków, niż jest to przewidziane w Ustawie o Opłatach Adwokackich. Niedopuszczalne są również ustalenia uzależniające wynagrodzenie lub jego wysokość od rezultatu sprawy, jej powodzenia lub ustalające przejęcie przez adwokata w ramach wynagrodzenia części kwoty uzyskanej dla klienta (wynagrodzenie zależne od sukcesu). Ustalenia, w których adwokat zobowiązuje się do przejęcia kosztów sądowych, urzędowych lub kosztów innych zainteresowanych są także niedopuszczalne. Umowy o honorarium nie mogą naruszać prawa o ogólnych warunkach umownych lub być niezgodne z etyką.

Adwokaci mają prawo do ustalania kwot ryczałtowych, ich stopniowania, ustalania wielokrotności opłat ustawowych, ustalania opłat dodatkowych, przyjmowania wyższej wartości sprawy oraz zawierania honorarium na stawki godzinowe.

Kwestie honorarium można negocjować, dlatego klient powinien o tym otwarcie rozmawiać.

Z naszego doświadczenia wynika, iż klienci uważają rozliczenia na podstawie Ustawy o Opłatach Adwokackich (RVG) za sprawiedliwe i prawidłowe, ze względu na fakt, iż ustawodawca daje gwarancję adekwatności ustawowych opłat adwokackich.

Umowy o honorarium zawierane są zazwyczaj w przypadku szczególnie wysokiego ryzyka odpowiedzialności dla adwokata, w sprawach o wysokim nakładzie pracy oraz w sytuacji, gdy opłaty przewidziane ustawowo są niewspółmiernie niskie. Potencjalny klient nie powinien całkowicie odrzucać możliwości zawarcia honorarium, ponieważ może być ono dla niego również korzystną formą rozliczenia.

 

____________________________________________

 

 

Ustawa o Opłatach Adwokackich – RVG

 

Z reguły adwokat rozlicza swoje opłaty na podstawie Ustawy o Opłatach Adwokackich. Wysokość kosztów oraz sposób ich wyliczenia nie jest znany potencjalnemu klientowi.

Zgodnie z prawem niemieckim każda usługa adwokacka jest odpłatna. Honorarium adwokackie rozliczane jest na podstawie Ustawy o Opłatach Adwokackich. W założeniu oznacza to, iż każdy adowkat na podstawie tej ustawy za te same usługi rozlicza opłaty tej samej wysokości.

Ustawa o Wynagrodzeniu Adwokackim reguluje, że opłaty adwokackie naliczane są według wartości sprawy i poszczególnych opłat ustawowych. Wyjątki istnieją w prawie karnym i socjalnym. W tym przypadku ustawodawca wyznaczył opłaty ramowe. Rozróżnia się postępowanie sądowe i przedsądowe.

 

____________________________________________

 

 

Wynagrodzenie adwokata za pierwszą poradę adwokacka

 

Zgodnie z Ustawą o Wynagrodzeniu Adwokackim opłaty za pierwszą poradę wynoszą od 15,00 € do 190,00 € netto doliczając ustawowy podatek VAT. Wysokość konkretnej opłaty według opłat ramowych zależna jest od poświęconego czasu, stopnia trudności sprawy oraz znaczenia dla klienta.

Przykład:

 • Opłata za poradę wg. § 34 RVG:………………… 190,00 €
 • 19 % podatku VAT wg nr 7008 RVG:…………… 36,10 €
 • Łączna suma ………………………………………………226,10 €

Maksymalna opłata za pierwszą poradę dla konsumenta wynosi 226,10 €. Wynagrodzenie za poradę naliczane jest na dalsze opłaty, jeżeli adwokat działa w tej samej sprawie sądowo lub przedsądowo.

 

____________________________________________

 

 

Wyliczenie wysokości opłat

 

Ustawa określa, iż wysokość opłat adwokackich zależna jest od wartości sprawy oraz ustawowej opłaty, która powstaje w konkretnej sprawie. Jeżeli chodzi np. o dochodzenie roszczenia, to jego wysokość stanowi wartość sprawy. We wszystkich innych sprawach wysokość wartości sprawy określa ustawa lub orzecznictwo sądowe. Jako przykład można podać zwolnienie z pracy. W tym przypadku wartością sprawy jest wysokość trzymiesięcznych zarobków brutto.

 

____________________________________________

 

 

Wynagrodzenie adwokata w postępowaniu przedsądowym

 

W postępowaniu przedsądowym naliczana jest opłata za prowadzenie tego postępowania tzw. Geschäftsgebühr. Jej wysokość leży pomiędzy 0,5 a 2,5. Średnia opłata wynosi 1,3. Dodatkowo doliczane są koszty za telekomunikację lub ryczałt wysokości 20,00 € oraz podatek VAT w wysokości 19 %.

W przypadku zawarcia przedsądowej ugody lub pojednania powstaje dodatkowa opłata tzw. Einigungsgebühr wysokości 1,5. Poza tym adwokat może rozliczyć z klientem powstałe wydatki jak np. koszta dojazdu lub sporządzenie kserokopii.

Tabelę, z której wynikają poszczególne opłaty i ich wysokość w zależności od wartości sprawy znajdą Państwo klikając na poniższy link:

http://www.refrago.de/rechtsanwaltsgebuehrentabelle_nach_rvg-ab_01.08.2013.html

Przykład:

Przyjmijmy, że będziemy prowadzić dla naszego klienta postępowanie w sprawie pracy i korespondować z pracodawcą z powodu niewypłaconego wynagrodzenia za ostatnie dwa miesiące. Niewypłacona kwota za każdy miesiąc wynosi 1.900,00 € brutto. Rachunek dla naszego klienta będzie wyglądać następująco:

 • Wartość wysokości sprawy: 3.800,00 € (2 x 1.900,00 €)
 • 1,3 opłaty za postępowanie przedsądowe wg nr 2300 VV RVG: ….. ….  327,60 €
 • Ryczałt za telekomunikację wg nr 7002 VV RVG: ……………………………….  20,00 €
 • Kwota netto: ………………………………………………………………………………………347,60 €
 • 19 % podatku VAT wg nr 7008 VV RVG: ……………………………………………..  66,04 €
 • Suma: ………………………………………………………………………………………………… 413,64 €

Na podstawie powyższego wyliczenia widać, że w postępowaniu przedsądowym przy wartości sprawy 3.800,00 € powstaną koszta adwokackie wysokości 413,64 € brutto.

 

____________________________________________

 

 

Wynagrodzenie adwokata w postępowaniu sądowym

 

W postępowaniu sądowym w pierwszej instancji powstaje opłata procesowa wysokości 1,3 (1,3 Verfahrensgebühr) oraz opłata za termin sądowy w wysokości 1,2 (1,2 Termingebühr). Poza tym należy doliczyć powstałe koszta za telekomunikację lub ryczałt wysokości 20,00 € oraz podatek VAT w wysokości 19 %. W przypadku zawarcia ugody lub pojednania dochodzi opłata wysokości 1,0 (1,0 Einigungsgebühr). W postępowaniu sądowym adwokat może zażądać zwrotu wszystkich dodatkowo powstałych kosztów, jak koszta podróży, opłaty za informacje urzędowe, koszta sporządzenia kserokopii.

Należy uwzględnić, iż postępowanie sądowe może być prowadzone przez trzy instancje. Przedstawione tu informacje dotyczą wyłącznie pierwszej instancji.

Przykład:

Adwokat wniósł pozew na zapłatę przeciwko pracodawcy klienta z wnioskiem o wypłatę pracownikowi kwoty wysokości 3.800,00 €. Adwokat bierze udział również w terminie sądowym. Za tą reprezentację powstają następujące opłaty:

 • Wartość wysokości sprawy: 3.800,00 €
 • 1,3 opłaty procesowej wg nr 3100 VV RVG: ………………….. 327,60 €
 • 1,2 opłaty za termin wg nr 3104 VV RVG:……………………… 302,40 €
 • Ryczałt za telekomunikację wg nr 7002 VV RVG:…………….. 20,00 €
 • Kwota netto:…………………………………………………………………… 650,00 €
 • 19 % podatku VAT wg nr 7008 VV RVG: ………………………..  123,50 €
 • Suma: ………………………………………………………………………………773,50 €

Przy wysokości sprawy 3.800,00 € w postępowaniu sądowym powstają koszta adwokackie wysokości 773,50 €.

Mamy nadzieje, że nasze wyjaśnienia pomogą Państwu lepiej zrozumieć na jakiej zasadzie naliczane są opłaty adwokackie. W ten sposób mogą Państwo wstępnie ocenić z jakimi opłatami adwokackimi muszą się Państwo liczyć.

Poniższy link prowadzi na stronę, na której w bardzo przejrzysty sposób można wyliczyć koszta adwokata w Państwa konkretnej sprawie. Naszym zdaniem kalkulator opłat ustawowych został bardzo dobrze przygotowany. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że konkretne dane dotyczące wysokości oczekujących Państwa opłat, mogą otrzymać Państwo wyłącznie w ramach porady adwokackiej. Tym samym nie przejmujemy gwarancji za poniższy link.

https://www.soldan.de/rvgrechner

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Wynagrodzenie adwokata

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button