Prawo rodzinne w Niemczech

Prawo rodzinne w Niemcyech i jego znaczenie

 

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne są najbliższe relacje, a przede wszystkim związek małżeński. Niemniej jednak relacje ulegają czasem zmianie: poważne błędy, utrata zaufania, a czasem po prostu koniec miłości. Następnie strony dochodzą do wniosku, że małżeństwo należy zakończyć jak najszybciej. Więc co należy zrobić?

 1. Małżeństwo musi zostać rozwiązane, musi się rozwieść. Należy przeprowadzić tzw. wyrównanie składek emerytalnych.
 2. Dorobek musi byc wyrownany. W tradycyjnym małżeństwie jeden z małżonków wykonuje głównie pracę zarobkową. Ten małżonek wypracowuje dorobek majatkowy. Drugiemu małżonkowi powierza się wychowanie dzieci i prowadzenie domu. Wzrost bogactwa musi być wyrownany.
 3. Miejsce zamieszkania wspólnych dzieci i opieka nad nimi muszą również zostać uregulowane. Regulacja, która odpowiada dobru dziecka, jest zwykle bardzo trudna do osiągnięcia.
 4. Spotkania z dzieckiem musza być uregulowane.

Koniec małżeństwa zwiastuje wiele zmian. Z prawnego punktu widzenia możemy pomóc naszym klientom tylko w kilku z nich.

 

 

____________________________________________

 

Niemieckie prawo rodzinne w kancelarii Swist

Problemy małżeńskie i rodzinne wymagaja wysokiego stopnia wyczucia. Chcemy to naszym klientom zapewnić.

W tych sytuacjach ważne jest dla nas szybkie i jeżeli jest to możliwe przyjacielskie rozwiązanie małżeństwa. Nawet gdy związek się skończył, staramy się mieć pozytywny wpływ na komunikację między stronami. Dobro dzieci nie powinno ucierpieć z powodu kłótni byłych małżonkow.

Jeśli malżonkowie chcą zatszymać majątek po rozwodzie bez jego podziału, niezbędnym wymogiem jest zrównoważony, przyjacielski stosunek. Jeśli na przykład małżonkowie założyli jakąś działalność gospodarczą w trakcie małżeństwa, np. hotel, restaurację lub jakąś inną dzałaność i chcą ją po zakończeniu małżeństwa dalej wspólnie prowadzić, wtedy nie należy zamykać tej ścieżki niepotrzebnymi kłótniami.

Koniec małżeństwa moze być początkiem przyjaźni i polubownej kontynuacji wspólnych projektów.

Prawo rodzinne w Niemczech odpowiada na wszelkie pytania w tym zakresie. 

 

 

____________________________________________

 

Państwa pytania z zakresu prawa rodzinnego w Niemcyech są niezmiernie ważne!

Państwa zapytania z zakresu prawa rodzinnego mogą w szczególności dotyczyć następujących kwestii:

przed ślubem:

 • porady i uregulowanie sytuacji majątkowej,

w trakcie trwania małżeństwa:

 • uregulowanie sytuacji majątkowej,
 • dochodzenie i egzekwowanie roszczeń alimentacyjnych,

przy rozwiązaniu małżeństwa:

 • separacja,
 • rozwód,
 • regulacja majątkowa,
 • podział dorobku,
 • regulacja emerytalna,
 • pobyt dziecka,
 • opieka nad dzieckiem,
 • regulamin kontaktów,

dochodzenie roszczeń innych członków rodziny:

 • alimenty na dziecko,
 • alimenty na rodzicow…..

 

 

____________________________________________

 

 

Usługi naszej Kancelarii w zakresie niemieckiego prawa rodzinnego

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przy:

 • reprezentacji we wszystkich sprawach związanych z separacją i rozwodem, takich jak
 • alimenty,
 • korzystanie z mieszkania,
 • prawa dostępu do dziecka,
 • opieka nad dzieckiem,
 • przygotowywanie umów małżeńskich,
 • podzial majątku,
 • postępowanie w sprawie ochrony przed przemocą,
 • doradztwo w przypadku związków osób tej samej płci i związków pozamałżeńskich

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech

Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

____________________________________________

 

 

Prawo rodzinne w Niemczech

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button