Usługi prawne dla osób prywatnych

 

Osobom prywatnym oferujemy usługi prawne z zakresu prawa pracy oraz szerokiej dziedziny prawa cywilnego.

Nasze usługi prawne obejmują w szczególności:

 

Usługi prawne z zakresu prawa pracy

Wspieramy Państwa w razie zwolnienia z pracy, naruszenia praw pracowników, dyskryminacji i mobbingu. Dochodzimy Państwa roszczeń za wynagrodzenie i nadgodziny. Szczegóły...

 

____________________________________________

 

Doradztwo z zakresu prawa umów

Wspieramy Państwa we wszystkich roszczeniach cywilnoprawnych, wynikających przykładowo z umów kupna, darowizn, usług lub umów o dzieło. Przeanalizujemy z Państwem treści ważnych dla Państwa umów i zaproponujemy alternatywy. W przypadku roszczeń umownych wskażemy Państwu szanse na ich przeforsowanie lub obronę przed nimi. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

W zakresie prawa odszkodowawczego wysuniemy roszczenia wobec sprawcy szkody lub będziemy bronić Państwa interesów przeciwko bezpodstawnym żądaniom. Może mieć to miejsce w wielu konstelacjach. Od wybicia szyby w oknie do odszkodowania przy wypowiedzeniu umowy telekomunikacyjnej. Z dochodzeniem roszczeń mamy zawsze do czynienia, jeżeli realizacja umowy nie przebiega zgodnie z wyobrażeniem jednej ze stron umowy. Sprawdzimy, czy żądanie odszkodowania ma szanse na powodzenie. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Pomoc z zakresu prawa najmu

W zakresie prawa najmu wspieramy naszych klientów w przypadku wypowiedzenia stosunku najmu. W naszej praktyce prawniczej zajmujemy się również sprawami związanymi z nieopłaconym czynszem, opłatami dodatkowymi do czynszu, uszkodzeniem mienia wynajmowanego, zakłócaniem porządku przez sąsiadów. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Doradztwo i reprezentacja prawna w sprawach spadkowych

Nierzadko sprawy spadkowe pociągają za sobą wiele otwartych pytań. Możemy Państwu doradzić, złożyć wniosek o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i reprezentować Państwa przed wszystkimi urzędami oraz partnerami umownymi zmarłego. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Prawne wsparcie w zakresie prawa autorskiego

Zawsze w przypadku kreatywnych dokonań mamy do czynienia z prawem autorskim. Każdy obraz, piosenka, czy tekst mogą być chronione prawem autorskim. Należy rozważyć dochodzenie odszkodowania i nadania praw, jeżeli ktoś inny chciałby korzystać z tych dokonań. Szczególnie w internecie dochodzi często do bezprawnego publikowania, ściągania i wykorzystywania chronionych dzieł. Poinformujemy Państwa o związanych z tym możliwościach i ryzykach. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Prawo wynalazków pracowniczych

Jeżeli są Państwo pracownikami i rozwiązali problem techniczny, Państwa wynalazek może zostać opatentowany. Powstaje przy tym wiele pytań z zakresu prawa wynalazków pracowniczych. W tym przypadku powinni Państwo rozważyć wszystkie opcje. Doradzimy Państwu w pytaniach zawiązanych z prawem wynalazków pracowniczych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, będziemy dochodzić Państwa praw. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Dochodzenie praw z dziedziny prawa medialnego

Komunikacja przez media niesie ze sobą ryzyko, że zostaniemy pomówieni, okłamani i zranieni. Przedstawianie fałszywych faktów i naruszenie sfery intymnej i prywatnej prowadzi często do mobbingu i prześladowania. Reprezentujemy Państwa interesy wobec osób trzecich, dochodzimy roszczeń od sprawców szkody, stawiamy wnioski o wszczęcie postępowania karnego oraz kontaktujemy się z odpowiednimi mediami, przez które bezpodstawnie rozpowszechniane były osobiste informacje lub fałszywe fakty. Mogą być to przykładowo wszelkiego rodzaju portale społecznościowych ale również gazetki klubowe. Szczegóły…

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Usługi prawne

 

 

 

Prosimy o kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button