Sądowy nakaz płatności w Niemczech

Klient nie zapłacił faktury. Na upomnienia i ponaglenia o płatnościach nie ma żadnej reakcji.

Jakie opcje istnieją, jeśli środki pozasądowe nie działają, a „przyjazna” ścieżka nie przynosi rezultatów? Czy sprzedawca musi natychmiast złożyć pozew sądowy, aby otrzymać swoje pieniądze?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. W każdej chwili można wnieść pozew, w celu wyegzekwowania swoich roszczeń. Można także najpierw skorzystać z upominawczego postępowania sądowego, które również może zakończyć się postępowaniem sądowym.

Jednak sądowe postępowanie upominawcze może okazać się szybsze i początkowo nie ma potrzeby uzasadniania pozwu jak i rozprawy ustnej. Wystarczy znać adres dłużnika.

 

Różnica między „normalnym” ponagleniem a sądowym ponagleniem upominawczym

 

Sądowa procedura monitowania gwarantuje pewne korzyści w przeciwieństwie do zwykłego upomnienia.

Nawet jeśli najpierw wierzyciel przypomni dłużnikowi o otwartym rachunku, sądowe postępowanie upominawcze można prowadzić bezpośrednio po upomnieniu. Istnieją rozmaite korzyści wynikające z bezpośredniego podjęcia sądowego postępowania upominawczego.

Po pierwsze sądowe postępowanie upominawcze może wstrzymać przedawnienie roszczeń.

Ponadto nakaz płatności nie jest wysyłany przez wierzyciela lub jego prawnika, ale przez sąd, który jest kompetentny do sądowego postępowania upominawczego. Nakazowi zapłaty nadaje się zatem „oficjalny” charakter.

Poza tym nakaz płatności wydany w ramach sądowego postępowania upominawczego ma dalsze skutki, na przykład w przypadku braku odpowiedzi lub reakcji. W przeciwieństwie do zwykłego upomnienia w postępowaniu sądowym można złożyć wniosek o tzw. tytuł egzekucyjny, jeśli dłużnik nie zareaguje. 

 

Lekceważenie nakazu płatności prowadzi do wydania tytułu egzekucyjnego!

 

Sądowy nakaz płatności w Niemczech: Jak może się zachować dłużnik po jego otrzymaniu?

 

Jeśli dłużnik otrzyma sądowy nakaz zapłaty istnieją zasadniczo trzy sposoby, jak może zareagować:

  • Dłużnik spłaca roszczenia wynikające z nakazu zapłaty, odsetki i inne koszty sądowe. Jeśli zapłaci wszystkie roszczenia, sprawa jest dla niego załatwiona.
  • Bardzo złą alternatywę stanowi nie reagowanie na nakaz zapłaty i milczenie. Wierzyciel złoży wówczas wniosek o tytuł egzekucyjny i będzie mógł go wykonać za pomocą komornika.
  • Trzecią możliwością jest wniesienie sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony, osoba, która wszczęła procedurę monitowania, ponosi koszty postępowania sądowego. W przeciwnym razie wierzyciel będzie dochodził swojego roszczenia w pozwie. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami sądowymi i prawnymi.

 

Co trzeba zrobić w upominawczym postępowaniu sądowym?

 

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o wystawienie nakazu zapłaty. Należy to zrobić we właściwym sądzie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w centralnym sądzie do do nakazów zapłaty, jeżeli przewiduje to ustawa.

Formularze wniosków można znaleźć w sklepach z materiałem biurowym.

Możliwy jest również proces maszynowy. Podczas wypełniania wniosku należy przestrzegać oficjalnych instrukcji wypełniania wniosku.

W sądowym postępowaniu upominawczym można dochodzić tylko cywilnoprawnych roszczeń pieniężnych, które są wymagalne. Dlatego ważne jest, aby dłużnik zalegał z płatnością. Poza tym musi być znany adres dłużnika, aby można było doręczyć nakaz zaplaty. W przeciwieństwie do procesu sądowego, w sądowym postępowaniu upominawczym nie ma doręczenia publicznego. We wniosku o nakaz płatności należy również podać:

  • datę wystawienia faktury,
  • numer faktury,
  • rodzaj usługi lub zamówienia klienta,
  • nazwy stron i ewentualnie przedstawiciela prawnego i/lub pełnomocnika,
  • adres dłużnika,
  • adres wierzyciela/wnioskodawcy,
  • nazwę sądu wzywającego oraz sądu, który miałby jurysdykcję w postępowaniu spornym.

Dłużnik musi mieć możliwość samodzielnego sprawdzenia, o jakie roszczenia chodzi, czy już ich nie spłacił lub czy odstąpił od umowy. Na podstawie tych informacji dłużnik może się zorientować, jakie dalsze kroki chce podjąć.

Błąd we wniosku może prowadzić do przedłużenia procesu i poniesienia wyższych kosztów lub niezawieszenia przedawnienia.

Sam sąd nie sprawdza roszczeń. Nie przeprowadza rozprawy ustnej i nie przeprowadza postępowania dowodowego. Sprawdzane są tylko formalności wniosku i wiarygodność.

Nakaz zapłaty jest następnie wysyłane do dłużnika, a wnioskodawca jest o tym informowany. Wnioskodawca otrzymuje rachunek z sądu.

 

Sądowy nakaz płatności w Niemczech: Jakie są koszty postępowania?

 

Nie można ogólnie powiedzieć, jak wysokie są koszty postępowania sądowego.

Koszty obliczane są według spornej kwoty. Opłata sądowa wynosi co najmniej 36,00 EUR w przypadku roszczenia do 1000 EUR.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty zaliczki. Kwota ta zostanie jednak poniesiona przez dłużnika w przypadku pomyślnego sądowego postępowania upominawczego lub w przypadku późniejszego zwycięstwa w postępowaniu sądowym.

 

Sądowy nakaz płatności w Niemczech: co możemy zrobić dla naszych klientów?

 

Chętnie przeprowadzimy dla Państwa postępowanie sądowe.

Doradzamy, które opcje są najrozsądniejsze i najbardziej obiecujące.

„Zwykłe” ponaglenie, jeśli jeszcze nie zostało przesłane, sądowe postępowanie upominawcze lub raczej bezpośrednie wniesienie pozwu.

Odpowiadamy na Państwa indywidualne życzenia i udzielamy porad prawnych. Nawet jeśli samemu można wszcząć postępowanie sądowe, nasza rutyna i znajomość prawa materialnego pomaga naszym klientom. Każdy przypadek jest inny.

W zależności od rozwoju sprawy doradzimy dalsze działanie i podejmiemy niezbędne kroki.

 

Autor: Pan Emanuel Pusch
Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

 

 

Sądowy nakaz płatności w Niemczech

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Sądowy nakaz płatności w Niemczech – Upominawcze postępowanie sądowe – przypomnij o zaległym roszczeniu i zrób pierwszy krok w procesie sądowym 
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button