Umowa o zakończeniu stosunku pracy – świadczenie dla członka rady zakładowej

Nierzadko zdarza się, że pracownicy godzą się na rozwiązanie stosunku pracy po jego wypowiedzeniu przez pracodawcę, jezeli otrzymają odprawę.

 

Lepsza pozycja członka rady zakładowej?

 

Ale co w przypadku, gdy członek rady zakładowej zatwierdzi rozwiązanie stosunku pracy w zamian za odprawę? Zasada jest taka, że członek rady zakładowej nie może być ani lepiej ani gorzej traktowany niż reszta pracowników.

Federalny Sąd Pracy zajął się tym problemem w swojej decyzji z 21 marca. 2018, sygn .: 7 AZR 590/16.

 

Fakty: Umowa z członkiem rady zakładowej

 

Powód był zatrudniony przez pozwaną od 1983 r., a od 2006 r. był przewodniczącym rady zakładowej. Na początku lipca 2013 r. pozwana wszczęła postępowanie przed sądem pracy o zastąpienie zgody rady zakładowej na natychmiastowe wypowiedzenie stosunku pracy z powodem, powołując się na przyczyny w zachowaniu pracownika. Powód kwestionował przyczyny zwolnienia.

W dniu 22 lipca 2013 roku strony zawarły pozasądowe porozumienie o rozwiązaniu umowy, które obejmowało między innymi:

  • rozwiązanie stosunku pracy w dniu 31 grudnia 2015 roku,
  • zwolnienie z obowiązku do pracy z ciągłym wynagrodzeniem oraz
  • odprawa w wysokości 120 000,00 euro netto płatna w okresie trwania stosunku pracy.

Po tym, jak powód zrezygnował z pełnienia funkcji rady zakladowej w dniu 23 lipca 2013 r.i zgodnie z ustaleniami wypłacono mu odprawę, włożył niniejszy pozew z wniokiem o stwierdzenie kontynuacji stosunku pracy po 31 grudnia 2015 r.

Były członek rady zakładowej uważa, że umowa o zakończeniu stosunku pracy jest nieważna, ponieważ stanowi dla niego niedopuszczalną korzyść jako członka rady pracowników.

 

Decyzja Federalnego Sądu Pracy: Umowa z członkiem rady zakładowej

 

Pozew przed Federalnym Sądem Pracy – podobnie jak w poprzednich instancjach – zakończył się niepowodzeniem.

Zgodnie z § 78 BetrVG (niemieckiej ustawy o radach zakładowych), członkowie rady zakładowej nie mogą być pokrzywdzeni ani uprzywilejowani z tytułu działania jako członek rady zakładowej. Umowy, które to naruszają, są nieważne zgodnie z § 134 BGB.

Jednakże, zawierając umowę o zakończeniu stosunku pracy, członek rady zakładowej zwykle nie jest niedopuszczalnie uprzywilejowany. O ile stanowisko negocjacyjne członka rady zakładowej jest korzystniejsze niż innego pracownika, to opiera się to na szczególnej ochronie przed zwolnieniem, o której mowa w § 15 KSchG i § 103 BetrVG.

Wniosek: Nie ma uprzywilejowania członka rady zakładowej przy zawarciu umowy o zakończeniu stosunku pracy przy planowanym zwolnieniu z tytułu zachowania pracownika!

Jeżeli pracodawca zamierza w trybie nadzwyczajnym rozwiązać stosunek pracy z członkiem rady zakładowej, powołując się na zachowanie pracownika i po wszczęciu postępowania w sprawie zastąpienia zgody rady zakładowej na wypowiedzenie oraz po uprzednich negocjacjach, podpisuje z członkiem rady zakładowej umowę o rozwiązaniu stosunku pracy w zamian za wypłatę odprawy oraz, w stosownych przypadkach, inne dodatki, zwykle nie stanowi to niedopuszczalnego faworyzowania członka rady zakładowej zgodnie z § 78 zdanie 2 BetrVG.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  
 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji  „Umowa z członkiem rady zakładowej” w języku niemieckim znajdą Państwo pod adresem:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/7-azr-590-16/?highlight=7+AZR+590%2F16

 

 

Umowa z członkiem rady zakładowej

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: umowa z członkiem rady zakładowej o zakończeniu stosunku pracy z uzgodnieniem odprawy
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button