Umowa o dzieło w Niemczech

Prawo umowy o dzieło w Niemczech ma podstawowe znaczenie dla naszych klientów. Zastosowanie przepisów dotyczących prawa umowy o dzieło jest częstsze, niż można się tego spodziewać.

Wiele umów jest w prawnym rozumieniu umowami o dzieło. Z umową o dzieło mamy doczynienia w przypadku zobowiązania się przedsiębiorcy do wykonania dzieła. Przykładami możliwych dzieł są pomalowanie mieszkania, położenie płytek, wykonanie teledysku, czy stworzenie programu komputerowego. Przerobienie lub skrócenie spodni jest także dziełem w tym rozumieniu.

Najważniejszą umową o dzieło jest umowa o wykonanie budowy. W takiej umowie przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania prac budowlanych.

Niezależnie od tego stawiamy sobie często te same zasadnicze pytania:

  • Czy istnieje roszczenie na wykonanie dzieła?
  • Czy istnieje roszczenie na wypłacenie wynagrodzenia?
  • Czy istnieją prawa gwarancyjne lub roszczenia odszkodowawcze?
  • Czy zostały naruszone uboczne obowiązki stron umowy?

Dalsze zagadnienia wystepują często przy wykonaniu umowy (np. umowa o dzieło w Niemczech). Kolejne ważne pytanie, które stawiają sobie nasi klienci dotyczy wykonywania prac jako podwykonawcy, bez posiadania własnych pracowników, dla jednego i tego samego zleceniodawcy. Czy w tym przypadku działają oni jako przedsiębiorcy czy są pracownikami? Jeżeli są pracownikami to w rozumieniu prawnym grozi im zarzut pracy na czarno. W takiej sytuacji powinni koniecznie wyjaśnić, czy świadczą usługi, które mogą być uznane za usługi pracy.

Także odstąpienie pracowników należy oddzielić od umowy o dzieło. Przykładowo mają być wybudowane silosy (magazyny) przez pracowników naszego klienta. W tej sytuacji trzeba wyjaśnić, czy nasz klient zobowiązał się do odstąpienia pracowników, czy do wzniesienia magazynów w ramach umowy o dzieło.

Dla socjalnego i podatkowego traktowania niezbędna jest jasność, czy została zawarta umowa o dzieło lub inna forma umowy. W przypadku pracy na czarno istnieje znaczne ryzyko dopłat. Nie można pominąć także skutków zastosowania prawa karnego.

 

____________________________________________

 

 

Filozofia naszej kancelarii – Umowa o dzieło w Niemczech

 

Pragniemy wspomagać naszych klientów, towarzyszyć im w prowadzeniu ich przedsiębiorstw, być pomocnym w spełnianiu gospodarczych i przedsiębiorczych celów. Państwa zadowolenie jest dla nas priorytetem.

 

____________________________________________

 

 

Osoba kontaktowa

 

Pani adwokat Johanna Swist jest Państwa osobą kontaktową. Pani adwokat chętnie wspiera i doradza w zakresie wszelkich umów o dzieło.

 

Polskojęzyczny adwokat w Niemczech
adwokat w Niemczech
Polskojęzyczny adwokat w Niemczech

 

____________________________________________

 

 

Nasza oferta a umowa o dzieło w Niemczech

Zajmujemy się z naszymi klientami wyjaśnianiem stosunku prawnego (rozróżnienie pomiędzy rodzajami umów, jak np. umowa usługowa, umowa kupna bądź sprzedaży, czy też umowa o pracę). Wyjaśniamy, czy są podstawy do odbioru dzieła i roszczenia o wynagrodzenie. Analizujemy na podstawie przedłożonego nam stanu faktycznego, czy dzieło zostało błędnie wykonane i czy  mogły by powstać jakiekolwiek roszczenia.

Sprawdzamy możliwe przedawnienie i czy istnieją szanse na sukces w postępowaniu sądowym. Reprezentujemy naszych klientów w sporach powiązanych z umową o dzieło zarówno pozasądowo jak i sądowo.

Jesteśmy pomocni w zakresie całego prawa umów o dzieło, a w szczególności w sprawach związanych z prawem budowlanym:

  • Realizacaja roszczenia na podstawie umowy (wynagrodzenie, wykonanie dzieła)
  • Realizacja roszczenia odszkodowawczego i o usunięcie wad
  • Wykonanie i sprawdzenie projektu umowy
  • Zabezpieczenie dowodów w przypadku wad

Zajmujemy się także szczególnymi warunkami umowy budowlanej (VOB). Doradzamy Państwu jak dalece te warunki umowy są i będą dla Państwa korzystne oraz jakie skutki prawne z tego wynikną.

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

____________________________________________

 

 

Umowa o dzieło

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button