Usługi adwokackie dla przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą

 

Jako przedsiębiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą ma się często do czynienia z problemami natury prawnej. Nasza kancelaria w Niemczech oferuje usługi adwokackie zarówno jako pomoc stałą jak również w poszczególnych kwestiach spornych.

W szczególności kancelaria Swist wspiera swoich klientów w następujących zakresach prawnych:

 

Usługi adwokackie w zakresie prawa pracy

Wspieramy Państwa we wszelkich pytaniach z zakresu prawa pracy. Szerokie spektrum naszych usług obejmuje m.in. opracowanie projektów umów o pracę, reprezentację klientów przed sądami pracy jak i pomoc w kwestiach wypożyczenia pracowników. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Usługi adwokackie w zakresie prawa podatkowgo

Doradzamy w pytaniach prawa podatkowego, przygotowujemy deklaracje podatkowe i reprezentujemy Państwa w postępowaniu odwoławczym lub sądowym na terenie Niemiec. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Księgowość

Wskazujemy naszym klientom błędy w ramach wystawiania rachunków. Prowadzimy dla nich księgowość i składamy deklarację podatku VAT zgodne z niemieckimi ustawami. Przygotowujemy jako kancelaria w Niemczech również roczne deklaracje podatkowe. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Windykacja roszczeń

Jeżeli świadczone przez Państwa usługi na terenie Niemiec nie zostaną na czas opłacone, sprawdzamy, czy istnieje ku temu zgodny z prawem powód, dlaczego dłużnik nie płaci. Na Państwa życzenie ponaglamy go pisemnie, wszczynamy sądowe postępowanie upominawcze lub składamy pozew i prowadzimy działania egzekucyjne. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Ochrona wiedzy

Nierzadko podstawą sukcesu przedsiębiorczego jest wyjątkowa wiedza. Wspomagamy naszych klientów przy otrzymaniu patentu lub innego prawa chroniącego wiedzę. W przypadku naruszenia praw naszych klientów reprezentujemy ich przedsądowo i sądowo na terenie Niemiec. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Ochrona nazwy

Nazwa, pod którą występują Państwo na rynku może być pomocna w osiągnięciu przedsiębiorczych sukcesów. Powinna być ona chroniona, a w szczególności wtedy, jeżeli konkurent próbuje wykorzystać osiągnięcia naszego klienta. Wspomagamy naszych klientów jako kancelaria w Niemczech w przypadku naruszenia ich prawa do nazwiska, nazwy przedsiębiorczej, firmy, znaku towarowego lub do tytułu autorskiego. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Usługi adwokackie w zakresie licencji

Wspieramy naszych klientów przy projektowaniu umów licencyjnych, na podstawie których następuje przekazanie praw autorskich, praw patentowych, praw wzorów i innych praw własności intelektualnej. Reprezentujemy naszych klientów również w przypadku naruszenia tych praw. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Usługi adwokackie w zakresie prawa umowy  o dzieło oraz umowy budowlanej

Wspieramy klientów, zarówno wykonawców dzieł jak i ich zleceniodawców, którzy są niezadowoleni z świadczonych usług. Wzywamy w imieniu naszych klientów do wykonania ustalonych usług, roszczymy umownych opłat i reprezentujemy interesy naszych klientów w przypadku wady dzieła lub wady budowlanej. Szczegóły…

 

____________________________________________

 

Usługi adwokackie w zakresie prawa umownego

Zawsze, kiedy zawierane są umowy, grozi to niezadowoleniem. Treść umowy może być dla naszego klienta niekorzystna. Jednostronne korzyści twórcy treści umowy niosą za sobą ryzyko, które nasz klient mógłby łatwo przeoczyć. Przeanalizujemy z Państwem umowę, wskażemy ryzyka i zaproponujemy alternatywne rozwiązania.

Reprezentujemy Państwa interesy, jeżeli druga strona umowy częściowo lub całkowicie nie wywiązała się z umowy. Roszczymy odszkodowania, jeżeli naszemu klientowi powstały niezgodne z prawem szkody. Szczegóły…

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Usługi adwokackie

 

 

 

Prosimy o kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button