Windykacja roszczeń w Niemczech – Utratra wierzytelności w Niemczech

Jeżeli świadczą Państwo usługi lub zajmują się sprzedażą to wystawiają Państwo stosowne rachunki. Zdarza się, że druga strona umowy nie reguluje po prostu wystawionego rachunku. Powodem tego może być fakt, że dłużnik nie obawia się żadnych konsekwencji z tym związanych.

Z pewnością nie są to partnerzy, na których Państwo jako kupcy lub zleceniodawcy sobie zasłużyli. A może należy im pokazać, że na taką ignorancję będzie stosowna reakcja.

Lekceważenie Państwa pracy wymaga skutecznej i stosownej odpowiedzi. Ponaglenie przez adwokata jest pierwszym krokiem. Możliwe, że zakończy to współpracę ze zleceniodawcą, który wykorzystuje Państwa pracę a nie płaci rachunków. Wtedy będą mieli Państwo przynajmniej więcej czasu dla zleceniodawców, którzy rzetelnie wywiązują się z zawartej umowy.

Z pewnością nie powinni ponosić Państwo strat z tytułu wykonanej pracy.

 

____________________________________________

 

 

 

Zakres naszych usług przy dochodzeniu roszczeń w Niemczech

 

Zajmujemy się zarówno pozasądowym jak i sądowym dochodzeniem roszczeń pieniężnych dla naszych klientów.

 

Polskojęzyczny adwokat w Niemczech
Polskojęzyczny adwokat w Niemczech
Polskojęzyczny adwokat w Niemczech

 

Prowadzimy także egzekucję roszczeń na podstawie wyroków, postanowień, ugód zawartych sądowo, nakazów egzekucyjnych i wykonalnych klauzul notarialnych. Proces windykacji należności przeprowadzamy poprzez:

 

 • pozasądowe upomnienie
 • wniosek o wydanie sądowego nakazu zapłaty i nakazu egzekucyjnego,
 • lub przez złożenie pozwu i uzyskanie wykonalnego wyroku lub postanowienia i
 • przeprowadzenie egzekucji.

____________________________________________

 

 

 Dochodzenie sądowe i pozasądowe 

Jeżeli jest to wskazane wystosujemy do dłużnika upomnienie i wezwanie do zapłaty roszczenia.

Następnie złożymy wniosek w sądowym postępowaniu upominawczym o wydanie sądowego upomnienia i sądowego nakazu egzekucyjnego lub pozwiemy dłużnika. 

 

 

____________________________________________

 

 

Windykacja roszczeń w Niemczech – egzekucja w Niemczech 

Na podstawie uzyskanego w ten sposób prawomocnego tytułu przeprowadzimy egzekucję roszczenia na przykład przez:

 • zajęcie rachunku (konta) w banku dłużnika,
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę u pracodawcy dłużnika,
 • zajęcie renty lub emerytury dłużnika we właściwej instytucji ubezpieczeniowej,
 • zajęcie innych wierzytelności dłużnika.

 

Możemy także przeprowadzić egzekucję przez zajęcie np. takich praw majątkowych dłużnika jak:

 • udziałów dłużnika w spółce osobowej lub kapitałowej,
 • papierów wartościowych,
 • praw członkowskich,
 • praw autorskich,
 • patentów, praw do wzorów użytkowych i znaków towarowych.

 

Dalszą możliwością egzekucji jest egzekucja nieruchomości lub praw do nieruchomości dłużnika przez zajęcie i sprzedaż podczas licytacji.

Nie mając informacji o dochodach i majątku dłużnika wniesiemy o wszczęcie egzekucji komorniczej a jeśli okaże się ona bezowocna, o wyjawnienie przez dłużnika jego majątku pod przysięgą przy rygorze karalności.

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech

Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

____________________________________________

 

 

Windykacja roszczeń w Niemczech

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button