Emerytura zakładowa: świadczenia przejściowe

Dodatek przejściowy jako świadczenie z zakładowego zabezpieczenia emerytalnego

 

Federalny Sąd Pracy w wyroku z 20 marca 2018 r., sygn.: 3 AZR 277/16 zajął się kwestią zakładowego zabezpieczenia emerytalnego i jego zakresem.

 

Emerytura zakładowa: co to jest zakładowe zabezpieczenie emerytalne?

 

Zakładowe zabezpieczenie emerytalne obejmuje świadczenia, które pracodawca obiecuje przekazać pracownikowi oprócz emerytur ustawowych, na przykład w momencie przejścia na emeryturę. W przypadku niewypłacalności pracodawcy obiecane świadczenia są szczególnie zabezpieczone.

 

Emerytura zakładowa: fakty w rozstrzygniętej sprawie!

 

W zakładzie byłego, obecnie niewypłacalnego pracodawcy powoda, miedzy nim a radą zakładową była ważna umowa, która regulowała dodatek międzyczasowy. Powód powinien otrzymywać dodatek w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pobierania emerytury, jeżeli przejście na emeryturę było bezpośrednio po zakończeniu pracy u pracodawcy.

Od stycznia 2015 r. powód oprócz emerytury ustawowej pobiera również emeryturę zakładową od towarzystwa ochrony emerytalnej PSV. PSV przejął w danym zakładzie odpowiedzialność za zabezpieczenie zakładowego systemu emerytalnego. Pozwane stowarzyszenie PSV jest zdania, że nie musi wypłacać tymczasowego dodatku, ponieważ nie jest to świadczenie zakładowo-emerytalne. Dodatek nie wykazuje się niezbędnym celem zaopatrzenia.

 

Czy tymczasowy dodatek może być również emeryturą zakładową?

 

Federalny Sąd Pracy potwierdził to w tej decyzji.

Byli pracownicy otrzymują nadal miesięczne wynagrodzenie przez pierwsze sześć miesięcy pobierania emerytury, uwzględniając emeryturę zakładową jako „dodatek przejściowy”. Z tego względu płatność ta należy do zakładowego zabezpeczenia emerytalnego. Jest to należność, którą PSV musi w związku z ryzykiem niewypłacalności pracodawcy jako część emerytury zakładowej zabezpieczyć.

Dodatek tymczasowy nie służy jako pomost do rozpoczęcia emerytury jako zdarzenia ubezpieczeniowego. Ma raczej na celu poprawę standardu życia pracownika na emeryturze. Oznacza to, że dotacja przejściowa – nawet jeśli jest przyznawana tylko tymczasowo – ma charakter zabezpieczenia.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  
 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji  „Emerytura zakładowa” w języku niemieckim znajdą Państwo pod adresem:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/3-azr-277-16/?highlight=3+AZR+277%2F16

 

 

Emerytura zakładowa

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: emerytura zakładowa – świadczenia przejściowe
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button