Własność przemysłowa w Niemczech

 

W zakresie dziedziny prawa własności przemysłowej reprezentujemy za zwyczaj przedsiębiorców. Zwracają się oni do nas z konkretnymi pytaniami dotyczącymi wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i reklamy. Oto kilka przykładów:

 • Nasz klient stwierdził, że konkurent reklamuje się jako dystrybutor produktu należącego do naszego klienta. On sam nic mu jednak nie sprzedał ani nie udzielił licencji. Nasz klient przypuszcza, że chodzi o nielegalne kopie jego produktu.
 • Pracownik, nasz zleceniodawca, wynalazł coś. Zastanawia się, czy jego pracodawca może posiadać jakiekolwiek roszczenia związane z wynalazkiem, chociaż został on dokonany wyłącznie w jego wolnym czasie.
 • Prezes przedsiębiorstwa, któremu zarzucono naruszenie praw patentowych chciałby zasięgnąć porady prawnej. Pyta, jakie ryzyko grozi przedsiębiorstwu.
 • Nasz klient chce zameldować swój znak towarowy. Rejestracja znaku towarowego ma zabezpieczyć cały rynek dystrybucji.

Są to tylko niektóre przykłady spraw naszych klientów. Zakres prawa własności przemysłowej jest bardzo różnorodny i dotyka codziennej działalności, czasami bardzo niespodziewanie.

____________________________________________

 

 

Nasza filozofia

Chcielibyśmy ułatwić naszym klientom prowadzenie działalność, doskonale zdając sobie sprawę, jak ciężką kwestią jest, zapewnienie sobie pozycji na rynku. Dobry pomysł i fascynacja produktem jest nierzadko początkiem własnej, samodzielnej działalności. Rozpoczęcie i rozbudowanie działalności gospodarczej nie jest tylko wizją, ale wymaga również prawnego zabezpieczenia. To samo dotyczy sytuacji, kiedy chodzi nie tylko o wdrożenie nowego pomysłu gospodarczego ale również o rozbudowanie przez przedsiębiorstwo rynku zbytu.

W przypadku upomnienia z powodu naruszenia czyjegoś znaku towarowego, obcego wzoru, czy patentu lub w razie zarzutu nieuczciwej konkurencji, przydatna jest fachowa pomoc prawna.

____________________________________________

 

 

Osoba kontaktowa

 

Pani Rechtsanwältin Swist (adwokat prawa niemieckiego) zajmuje się powyżej przedstawionymi zagadnieniami i chętnie doradzi Państwu w tym zakresie.

 

Własność przemysłowa w Niemczech

 

Celem osobistej konsultacji jest przedstawienie faktów i własnych pomysłów, a następnie podjęcie właściwych strategicznie decyzji. żyjemy w bardzo szybkiej i globalnej rzeczywistości. Jako kancelaria wychodzimy naprzeciw związanym z tym oczekiwaniom.

 

____________________________________________

 

 

Własność przemysłowa w Niemczech – zachowanie ostrożności

Jeżeli Państwo, jako przedsiębiorcy, zwrócą uwagę na poniższe kwestie, nie zwiększy to może Państwa sukcesu, jeżeli jednak Państwo tego nie uczynią, konkurencja z pewnością zręcznie wykorzysta ten fakt.

 • Konieczność ochrony wiedzy przedsiębiorstwa. Wszystkie patenty, wzory i prawa ochronne objęte obowiązkiem meldunku powinny być zarejestrowane.
 • Uniemożliwienie konkurencji kopiowania zaprojektowanych przez Państwa produktów. Zabezpieczenie know-how jest niezbędne do osiągnięcia gospodarczego sukcesu, wynikającego z jego posiadania.
 • Patent lub wzór użytkowy może być licencjonowany. Jest to bardzo ważny aspekt. Nikt nie powinien podpisywać umowy, której całkowicie nie rozumie bez konsultacji prawnej. W praktyce można często zauważyć, jak bezkrytycznie klienci podchodzą do zawieranych a przygotowanych przez innych umów.
 • Prawa patentowe mają ogromne znaczenie dla wynalazcy znajdującego się w stosunku pracy, a mianowicie także wtedy, jeżeli wynalazek był dokonany w czasie wolnym.

Chodzi zawsze o cenny czas, który traci przedsiębiorca, jeśli nie zajmie się tymi ważnymi problemami.

____________________________________________

 

 

Własność przemysłowa w Niemczech – zakres naszych usług

Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich interesy przedsądowo oraz sądowo. W centrum zainteresowania znajduje się pozycja przedsiębiorstwa na rynku gospodarczym oraz ochrona jego know-how.

Nasz zakres działania obejmuje prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji:

 • wykroczenia przeciwko prawu konkurencji w ustawie o nieuczciwej konkurencji (UWG), wynikające z mylącej, porównywalnej lub ingerującej w strefę prywatności reklamy,
 • ochrona tożsamości producenta i produktu przez prawo konkurencji, ochrona know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • przepisy karne niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG),
 • wykroczenia przeciwko pokrewnym dziedzinom ustawy o nieuczciwej konkurencji jak prawo reklam środków leczniczych, prawo dotyczące dystrybucji leków i prawa dotyczące produktów spożywczych.

Bardzo duże znaczenie posiada prawo znaków towarowych ze względu na częstotliwość i ważność dla prowadzenia bieżącej działalności:

 • dopuszczalność znaków towarowych na podstawie niemieckiego i europejskiego prawa,
 • uzyskanie i utrzymanie ochrony niemieckich i europejskich znaków towarowych,
 • traktowanie znaku towarowego jako przedmiotu majątkowego,
 • naruszenie znaku towarowego i jego skutek,
 • rejestracja znaków towarowych w prawie niemieckim, europejskim i międzynarodowym,
 • prawo pozostałych znaków (indywidualny znak przedsiębiorstwa, domena, tytuł).

Ochroną know-how zajmuje się prawo patentowe oraz wzorów użytkowych:

 • niemieckie, europejskie i międzynarodowe prawo patentowe,
 • prawo wzorów użytkowych,
 • rejestracja oraz postępowanie sądowe w przypadku naruszenia,
 • przeforsowanie krajowych i europejskich patentów oraz praw wzorów użytkowych.

Ochrona pozostałych dóbr niematerialnych jest często powiązana z prawem konkurencji oraz ochroną know-how:

 • ochrona designu (wzoru przemysłowego),
 • prawo unijnych wzorów przemysłowych, rejestracja,
 • prawo autorskie w ramach własności przemysłowej.

Poza tym istnieją stosunki prawne pomiędzy osobami prywatnymi, które w dużej mierze kształtuje własność przemysłowa. Są to przykładowo sytuacje, w których pracownik dokonuje odkrycia wynalazku lub uprawniony do prawa patentowego udziela za odpłatą licencji swojemu konkurentowi:

 • prawo licencji,
 • prawo wynalazku pracowniczego.

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech

Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

Własność przemysłowa w Niemczech

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button