Wymówienie stosunku pracy

 

Wykonywana praca jest tym, z czym w dużym stopniu się identyfikujemy. Zajmuje ona najwięcej naszego czasu i kształtuje naszą osobowość.

Otrzymanie zwolnienia z pracy jest zawsze szokiem, niezależnie od tego, czy było ono przewidywane, czy nie, zawinione, czy też nie albo nawet w przypadku, gdy było ono po naszej myśli.

Nawet te osoby, które w krótce chcą się przeprowadzić albo planują własną działalność gospodarczą są z reguły zszokowane, gdy znajdują w skrzynce na listy zwolnienie od pracodawcy. 

 

Osoba, która otrzyma zwolnienie z pracy musi od razu działać.

 

 

____________________________________________

 

 

Termin na złożenie pozwu o ochronę przeciwko zwolnieniu

 

Zwolnienie z pracy zmienia natychmiastowo stosunki życia. Jako jednostronne oświadczenie jest ono niezależne od zgody lub jakiegokolwiek działania pracownika.

Pracownik może bronić się przeciwko zwolnieniu. W tym celu musi w terminie ustawowym złożyć pozew we właściwym sądzie pracy w miejscu siedziby pracodawcy lub wykonania pracy. Pracownik powinien stawić się ze zwolnieniem we właściwym sądzie pracy przed urzędnikiem sądowym (Urkundsbeamte der Geschäftsstelle) i oświadczyć, że chce się przeciwko niemu bronić. Powinien to zrobić w tym samym lub w następnym dniu, po którym zostało mu doręczone zwolnienie lub pojawiło się w jego skrzynce pocztowej.

Takie postępowanie pracownika i dotrzymanie trzytygodniowego terminu jest bardzo ważne. Trzy tygodnie mogą upłynąć bardzo szybko. Wielu pracowników przeacza ten termin, w konsekwencji czego zwolnienie staje się ważne. Gorzkim skutkiem tego jest ostateczna utrata miejsca pracy oraz możliwej odprawy.

Po złożeniu przez pracownika pozwu o ochronę przeciwko zwolnieniu, może on poszukać adwokata, który udzieli mu wszelkiej porady i opracuje z nim strategię obrony.

Także od razu po doręczeniu zwolnienia pracownik może udzielić zlecenia swojemu zaufanemu adwokatowi. Tak powinien działać pracownik, jeżeli np. istnieją niepewności, co do wyboru właściwego sądu. Adwokat w tym przypadku włoży pozew we właściwym terminie do właściwego sądu w imieniu swojego zleceniodawcy, a więc zwolnionego pracownika. Adwokat również musi się spieszyć, aby dotrzymać wymaganych terminów. Prosimy nie zwlekać i jak najszybciej ustalić termin z adwokatem.

Jeżeli termin zostanie niedotrzymany bez własnej winy, wtedy pracownik powinien omówić ze swoim adwokatem możliwość dopuszczenia pozwu z racji spóźnienia. 

 

Przeciwko zwolnieniu można samemu od razu włożyć pozew lub zlecić to adwokatowi.

 

 

____________________________________________

 

 

Oszacowanie stanu prawnego

 

Oczywiście adwokat Państwa zaufania powinien nie tylko włożyć pozew i odpowiadać na pisma sądowe oraz przyjść na termin.

W pierwszym rzędzie powinien on też podczas wstępnej rozmowy omówić szanse postępowania. Podstawowym pytaniem jest, czy formalności zwolnienia zostały dotrzymane:

 • forma pisemna,
 • podpis pełnomocnictwa,
 • doręczenie,
 • przesłuchanie rady zakładowej.

Następnie adwokat zajmuje się zwolnieniem i jego wymogami. Przy tym należy rozróżnić między

 • zwolnieniem podczas okresu próbnego,
 • zwolnieniem terminowym oraz
 • zwolnieniem bezterminowym.

Te trzy formy zwolnienia mają całkiem różne wymogi.

Następnie adwokat musi sprawdzić, czy na konkretne zwolnienie ma zastosowanie ustawa o ochronie przeciwko zwolnieniu i czy zwolnienie jest zasadne w myśl tej ustawy:

 • zastosowanie ustawy o ochronie przeciwko zwolnieniu,
 • usprawiedliwienie zwolnienia z powodów zakładowych,
 • usprawiedliwienie zwolnienia z powodów osobistych,
 • usprawiedliwienie zwolnienia z powodu sposobu zachowania.

Poza tym niemieckie prawo zna specjalną ochronę przeciwko zwolnieniu. Jeżeli pracownik przypuszcza, że należy do grup chronionych, które mogą powołać się na specyficzną ochronę, to powinien zwrócić na to uwagę. Do takich osób należą przykładowo:

 • kobiety ciężarne,
 • osoby ciężko upośledzone,
 • pracownicy opiekujący się bliskimi krewnymi (porównaj niemieckie ustawy o okresach opiekuńczych) oraz
 • członkowie rady zakładowej.

Zależenie od tego do jakich wyników dojdzie Państwa adwokat przy sprawdzeniu zgodności zwolnienia z prawem, ustali odpowiednie cele postępowania. Każdy powinien dostosować swoje oczekiwania do realnych celów. W konsekwencji chodzi tu przecież o Państwa zawodową i finansową przyszłość. Z tego powodu powinni Państwo ustalić z adwokatem, co jest dla Państwa pierwszą opcją, czy zapłata odprawy lub powrót do zakładu pracy. 

 

Osoba, której to dotyczy powinna czerpać korzyści z tymczasowego oszacowania stanu prawnego.

 

 

____________________________________________

 

 

Żądanie dalszych roszczeń

Po zakończeniu stosunku pracy stawia się pytanie dotyczące dalszych roszczeń, których także należy żądać w postępowaniu sądowym. Może to być

 • odprawa,
 • niewypłacone wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • wynagrodzenie podczas urlopu oraz dodatek urlopowy,
 • chorobowe,
 • świadectwo pracy,
 • dokumenty pracownika
 • dokumentacje podatkowe dotyczące podatku dochodowego.

 

____________________________________________

 

 

Dalsze informacje dotyczące prawa zwolnienia

 

W tym miejscu będziemy z czasem publikować konstelacje zajmujące się zwolnieniem z pracy:

 

 

____________________________________________

 

 

Interesujące linki w języku niemieckim

 

 

 

Kancelaria Swist – Polskojęzyczny adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

____________________________________________

 

 

Zwolnienie z pracy

 

 

 

Prosimy o kontakt! Tel.: 0211 – 8759 8066

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button