Prawo medialne w Niemczech

Medium jest środkiem komunikacji. Tym samym prawo medialne może być rozumiane jako prawo komunikacji lub środków komunikacji.

Klasycznymi mediami są książki, produkty prasowe, radiofonia, film i przykładowo telewizja. Rozwój techniki w zakresie elektronicznym i medialnym prowadził do powstania dalszych środków komunikacji jak np. płyty CD, książki elektroniczne, internet czy portale społecznościowe. Jako media środki komunikacji ulegają przemijaniu. Telegrafia jako środek komunikacji straciła w dzisiejszych czasach na znaczeniu. Coraz rzadziej używa się również ulotek czy plakatów.

Już samo wymienienie powyższych mediów pokazuje, że chodzi tu o bardzo szeroką dziedzinę, której znaczenie zarówno w osobistym jak i gospodarczym zakresie stale wzrasta. Odzwierciedla się to w odpowiednich normach: od wolności nauki, sztuki, wolności słowa po ogólne prawa osobiste, samostanowienie informacyjne, czy prawo własności założonego i prowadzonego przedsiębiorstwa. Niemieckie i europejskie porządki prawne zawierają wiele ustaw, regulujących istotę mediów.

Zakres prawa medialnego w Niemczech obejmuje:

 • prawo prasowe
 • prawo rozgłośni radiowych
 • prawo usług medialnych
 • prawo usług telekomunikacyjnych
 • prawo telekomunikacyjne
 • prawo umów filmowych i telewizyjnych
 • prawo wydawnictw
 • prawo umów i wydawnictw muzycznych
 • prawo eventów, prawo rozrywki i imprez kulturalnych
 • oraz prawo niemieckich i europejskich funduszy filmów i kultury

W tym zakresie ważne są pytania:

 • Jakie wymogi administracyjne należy spełnić?
 • Jak uregulowane są umownie konkretne projekty?
 • Jakie roszczenia należy wypełnić i ewentualnie zabezpieczyć?

Przy bezprawnym naruszeniu praw autorskich autorom, licencjobiorcom i upoważnionym prawami pokrewnymi powstają roszczenia, których można dochodzić na drodze pozasądowej i sądowej.

W przypadku mediów masowych jak portale społecznościowe, prasa czy radiofonia możliwe są naruszenia praw osobistych. Relacje o sprawach prywatnych czy intymnych nie zawsze są dopuszczalne i mogą prowadzić do żądań odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie. Również chronione jest założone i prowadzone przedsiębiorstwo, w szczególności przed rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji.

Poglądy pracowników przedsiębiorstw medialnych chronione są podstawowym prawem obywatelskim. W tym przypadku prawo to nakłada się na stosunek pracy, co prowadzi często do interesujących zagadnień.

Z mediami często związane są kwestie ochrony tytułu oraz ochrony znaku towarowego.

 

____________________________________________

 

 

Nasza filozofia

Nasze działanie w zakresie prawa medialnego odznacza ostrożność i respekt wobec praw jednostki i praw osobistych.

Wraz z otwartością na media masowego przekazu i nowe media łączy się coraz większa troska o odpowiednie wyważenie interesów. Jest to coraz ważniejsze, gdyż poprzez społeczeństwo medialne ludzkość zbliżyła się do siebie.

 

____________________________________________

 

 

Osoba kontaktowa – Prawo medialne w Niemczech

 

Pani adwokat Swist jest do Państwa dyspozycji we wszystkich pytaniach z zakresu prawa medialnego.

 

adwokat w Niemczech
20170113_104523-4

 

 

____________________________________________

 

 

Prawo medialne w Niemczech – zakres naszych usług

Prawo medialne w Niemczech jest najszerszą dziedziną, w której działamy. Zakres naszych usług obejmuje przykładowo:

 • doradztwo odnośnie kształtowania umów z zakresu prasy, filmu i wydawnictwa,
 • dochodzenie i odpieranie roszczeń wynikających z prawa prasowego jak prawo prasowe informacji, ochrona informacji, prawo do odmowy zeznań, ochrona przed konfiskatą,
 • dochodzenie i odpieranie roszczeń związanych z ogólnymi prawami osobistymi, prawem autorskim zdjęć, informacyjnym samostanowieniem,
 • ochrona przed „kłamstwem publicznym”, które pojawia się niekiedy na portalach oceniających, w prasie i portalach społecznościowych i w szczególności mocno dotyka prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • tworzenie umów dla pracowników zatrudnionych i nieetatowych.

Kancelaria Swist – Kancelaria w Düsseldorfie
Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

____________________________________________

 

 

Prawo medialne w Niemczech

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759  8066

 

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button