Odpowiedzialność za wynagrodzenie, jeżeli majątek pracodawcy jest niewystarczający do ogłoszenia upadłości

Federalny Sąd Pracy w wyroku z 22 lutego 2018 r., sygn.: 6 AZR 868/16, zajął się odpowiedzialnością syndyka za wynagrodzenie niewypłacalnego pracodawcy po informacji o zbliżającym się fakcie, że majątek pracodawcy jest niewystarczający do ogłoszenia upadłości.

W przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza do ogłoszenia upadłości, niemiecka ustawa o upadłości, Insolvenzordnung, (dalej: InsO), określa, kiedy najwcześniej można rozwiązać stosunek pracy. Jeśli nie zakończy się on na czas, powstaje pytanie, czy i kto ponosi odpowiedzialność za wynagrodzenie.

 

Fakty – Upadłość: odpowiedzialność za wynagrodzenie

 

Powódka była zatrudniona przez dłużnika, który prowadził liczne drogerie w całym kraju, od 1996 r. Ostatnio pracowała na stanowisku kierowniczki filii z pensją 2.680,60 euro brutto.

W dniu 28 marca 2012 r. wszczęto postępowanie upadłościowe w stosunku do majątku dłużnika, a pozwany został wyznaczony na syndyka.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. syndyk ogłosił zbliżającą się sytuację, że majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Stosunek pracy został wcześniej rozwiązany przez pozwanego w okresie 28 marca – 30 czerwca 2012 r. oraz 23 sierpnia – 30 listopada 2012 r. Te wypowiedzenia po ogłoszeniu, że majątek nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, zostały uznane sądowo za nieskuteczne.

Po zgłoszeniu, że majątek nie wystarczy do pokrycia postępowania upadłościowego, stosunek pracy mógł zostać prawomocnie rozwiązany najwcześniej do 31 grudnia 2012 roku. Faktycznie stosunek pracy został zakończony dopiero po ponownym wypowiedzeniu przez syndyka na dzien 16 maja 2013 r. i skuteczność tego zwolnienia została potwierdzona ugodą przed sądem pracy w dniu 31 sierpnia 2013r.

Powódka domaga się zapłaty zaległego wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. Powódka argumetowała, że pozwany syndyk był zobowiązany do rozwiązania stosunku pracy po zawiadomieniu o niewystarczalności majątku, w drodze kolejnego wypowiedzenia, nie później niż na dzien 31 grudnia 2012 r. Ponieważ nie wypowiedział umowy w ten sposób, roszczenia odszkodowawcze były wierzytelnościami, które musi on ponieść jako własne dlugi.

 

Decyzja – Upadłość: odpowiedzialność za wynagrodzenie

 

Federalny Sąd Pracy potwierdził roszczenie powódki o zapłatę.

Obrona syndyka przed żądaniem zapłaty nie powiodła się.

Art. 209 ust. 2 nr 2 InsO określa termin, do którego syndyk musi najpóźniej zakończyć stosunek pracy, aby uniknąć nowych długów. W tym celu nie jest absolutnie konieczne, aby zakończył stosunek pracy po zawiadomieniu o niewystarczalności majątku do przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Może on również podtrzymać swoje wcześniejsze wypowiedzenia, które w przypadku ich wejścia w życie powodują zakończenie stosunku pracy, najpóźniej w terminie określonym w § 209 ust. 2 nr 2 InsO. Ponosi on jednak ryzyko, że wypowiedzenie stosunku pracy okaże się nieskuteczne i w efekcie powstaną nowe zobowiązania. To samo dotyczy sytuacji, gdy syndyk wypowie umowę pracy w odpowiednim czasie, po raz pierwszy po zawiadomieniu o niewystarczalności majątku, a wypowiedzenie to jest bezskuteczne.

 

Wynik – upadłość: odpowiedzialność za wynagrodzenie

 

Niiejszym Federalny Sąd Pracy potwierdził roszczenie o zapłatę wynagrodzenia jako nowe zobowiązanie wobec syndyka z powodu braku lub nieskutecznego rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku nieterminowego rozwiązania przez syndyka stosunku pracy z powodu niewypłacalności, a więc nie później niż w pierwszym możliwym terminie po ogłoszeniu braku majątku do przeprowadzenia postępowania, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie jako nowe zobowiązanie wobec syndyku, gdy wypowiedzenie okaże się bezskuteczne, § 209 ust. 1 pkt. 2, § 209 ust. 2 nr 2 InsO.

 

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  
 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji  „Upadłość: odpowiedzialność za wynagrodzenie” w języku niemieckim znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/6-azr-868-16/?highlight=6+AZR+868%2F16

 

 

Upadłość: odpowiedzialność za wynagrodzenie

 

 

Szybki kontakt! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: upadłość a odpowiedzialność za wynagrodzenie, jeżeli majątek pracodawcy jest niewystarczający do ogłoszenia upadłości
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button