Oprogramowanie open source

Wszyscy cieszymy się, że istnieje coś takiego jak oprogramowanie open source,czyli programy, z których możemy korzystać za darmo.

W tym przypadku nasuwa się pytanie, na jakich zasadach opiera się ich użycie. Pytanie jest tym bardziej istotne, że wiele firm używa oprogramowania open source do swoich produktów.

 

Czym jest oprogramowanie open source?

 

Oprogramowanie Open Source to program, który osoba upoważniona przekazuje wszystkim do dyspozycji przy zastosowaniu jego warunków użytkowania.

Podstawą prawną są zatem warunki korzystania pierwotnie upoważnionego. Pokazuje to, że użytkowanie może być różnie uregulowane przez każdego pierwotnie uprawnionego. Zaczyna się od tego, że każdy uprawniony jako miarodajne może określić prawo wybranego przez siebie państwa.

Z reguły zasady używania określaja, że korzystanie jest bezpłatne, oraz że możliwe jest wprowadzenie przeróbki, która zobowiązuje procesor do ujawnienia kodu źródłowego. Ponadto warunki użytkowania zawierają wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności.

 

Podstawa prawna!

 

Na stosunek prawny ma  zastosowanie prawo, które wynika z warunków użytkowania. W odniesieniu do kwestii praw autorskich obowiązuje jednak prawo państwa, w którym ma miejsce korzystanie z dzieła.

Jeżeli oprogramowanie będzie używane w Niemczech, zastosowanie ma prawo niemieckie.

Warunki korzystania są warunkami ogólnymi, które podlegają kontroli prawnej według niemieckiego kodeksu cywilnego.

Jeśli użytkownik narusza warunki użytkowania, na przykład przez nieujawnienie kodu źródłowego, popełnia naruszenie praw autorskich.

Problematczne jest, czy dozwolone jest całkowite wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności. Stanowi to znaczne ryzyko dla osób używających lub edytujących oprogramowanie open source.

Istnieją poglądy, że całkowite wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności jest nieważne. W zależności od projektu umowy może zostać zastosowane prawo darowizny, §§ 521, 523, 524 niemieckiego kodeksu cywilnego. W konsekwencji tylko umyślne działanie lub poważne zaniedbanie pociągałyby za sobą odpowiedzialność prawną.

W zależności od warunków użytkowania odpowiedź na pytanie o wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności może być różna.

Zagadnienia prawne związany z odpowiedzialnością za oprogramowanie open source jest bardzo problematyczne. Użytkownik powinien wcześniej przeprowadzić kompleksową analizę ryzyka.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

wolne oprogramowanie

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Wolne lub otwarte oprogramowanie, tzw. Open Source Software
Call Now Button