Wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób

Ciągłości wynagrodzenia w czasie choroby – jedność powodu niezdolności do pracy

W decyzji z dnia 25.05.2016r. ze znakiem sprawy 5 AZR 318/15 Federalny Sąd Pracy zajmował się sprawą dotyczącą obowiązku ciągłości wypłaty wynagrodzenia w przypadku wystąpienia różnych chorób.

 

Stan faktyczny! Wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób:

 

Pracownik cierpiał z powodu bolącego schorzenia pleców i z tego powodu lekarz wystawił mu zwolnienie od 9 września do 20 października.

Dnia 17 października pracownik udał się z bólem ramienia do swojego lekarza rodzinnego. 21 października lekarz wystawił mu z tego powodu pierwsze zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Pracownik żądał od pracodawcy ciągłości wypłaty wynagrodzenia za okres od 21 października do 1 grudnia. Pracodawca temu się sprzeciwił.

 

Wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób – Decyzja:

 

Federalny Sąd Pracy przyznał rację pracodawcy.

Zgodnie z § 3 niemieckiej ustawy o ciągłości wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy (Entgeltfortzahlunngsgesetz, w skrócie EFZG) pracownik może rościć ciągłości wypłaty wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy trwającej sześć tygodni, w przypadku gdy nie może on wykonywać swojej pracy z powodu choroby, nie ponosząc za to winy.

Zasadniczo obowiązuje to również przy ponownym zachorowaniu. W takim przypadku istnieją jednak wyjątki.

Jeżeli pracownik z powodu tej samej choroby jest ponownie niezdolny do pracy, to ciągłość wypłaty wynagrodzenia przysługuje mu tylko wtedy, gdy przed ponownym pójściem na zwolnienie, w przeciągu minimum ostatnich sześciu miesięcy nie był niezdolny do pracy na skutek tej samej choroby, lub od początku pierwszej niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby minął okres dwunastu miesięcy.

Drugi wyjątek występuje, gdy pracownik podczas pierwszego zwolnienia zachoruje na kolejną chorobę, tak jak mogło to mieć miejsce w przedstawionej sprawie. Nowe roszczenie ciągłości wypłaty wynagrodzenia powstaje tylko wtedy, gdy pierwsza niezdolność do pracy spowodowana chorobą była już zakończona w momencie, w którym kolejna choroba doprowadziła do następnej niezdolności do pracy.

Jeżeli w ramach postępowania dowodowego nie można wyjaśnić, czy nowa choroba wystąpiła po przywróceniu zdolności do pracy, ciężar dowodowy spoczywa na pracowniku. Musi on udowodnić, że w między czasie był znów zdolny do pracy. Jeżeli kwestia ta nie zostanie wyjaśniona, pracownik musi ponieść wynikające z tego negatywne konsekwencje.

Także w tym przypadku Federalny Sąd Pracy wyszedł z założenia, że tymczasowe przywrócenie zdolności do pracy nie miało miejsca. Pracodawca wygrał sprawę.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach   

 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób” znajdą Państwo pod:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/5-azr-318-15/?highlight=5+AZR+318%2F15

 

Wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób

 

Szybki kontakt telefoniczny: 0211 – 8759  8066

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób
Call Now Button