Prawa osobiste w internecie – obszar zagadnienia

Prawa osobiste rzadko są naruszane w internecie . Ten pogląd jest fałszywy. Orzecznictwo pokazuje, że prawo zostało już poważnie naruszone przez różne dzałania w internecie. Oto kilka przykładów, które Państwa uczulą.

 

Dorozumiana zgoda na publikowanie osobistych informacji?

 

Zgoda na opublikowanie własnego zdjęcia lub informacji wrażliwych może zostać oświadczona wyraźnie. Ale czy można ją oświadczyć w sposób dorozumiany, jeśli dana osoba przekazuje informacje dziennikarza gazety internetowej?

 

Ochrona nieletnich!

 

Jak to jest z nieletnimi? Czy mogą skutecznie wyrazić zgodę na publikację swoich zdjęć, czy raczej ma zastosowanie ochrona nieletnich według niemieckiego kodeksu cywilnego (patrz § 104 BGB)?

 

Odwołanie zgody!

 

Czy raz udzielona zgoda może zostać odwołana? Jakie wymogi isteją w przypadku odwołania zgody?

 

„Prawa osobiste w stosunku pracy”

 

Również w zakresie stosunku pracy prawa osobiste są chronione. Na stronie internetowej firmy często publikowane są dane pracowników lub ich zdjęcia. Czy jest to dopuszczalne? Czy wyżej wymienione wymogi dotyczące zgody muszą być spełnione w zakresie prawa pracy? Czy zgoda na publikację musi być wyrażona pisemnie?

 

„Zdjęcia w internecie”

 

Jeśli wyrażono zgodę na publikację własnego zdjęcia na stronie internetowej, czy zdjęcie może zostać opublikowane na innych stronach bez zgody?

 

„Portale rankingowe i fora internetowe”

 

Przegląd portali stał się obecnie uznanym źródłem informacji. Jednak również tam mogą pojawiać się kłamstwa lub oszczerstwa. Czy osoba poszkodowana może skutecznie powoływać się na ochronę swoich dóbr osobistych? Te same pytania pojawiają się w debatach na forach internetowych.

 

„Archiwa prasowe”

 

Nawet lata później archiwa prasowe dostarczają wielu informacji na temat spraw, o których dane osoby chciałyby zapomnieć, bo są one dla nich nieprzyjemne i nalezą do przeszłości. Przestępcy czują się bardzo obciążeni faktem, że archiwa prasowe zdecydowanie utrzymują ich działania w pamięci publicznej. Czy mogliby żądać usunięcie wpisów?

 

„Osoby absolutne współczesnej historii lub osoby relatywne wsepółczesnej historii oraz dodatki”

 

W jakim stopniu trzeba tolerować publikację, jeśli jest się osobą absolutną  lub relatywną współczesnej historii? Kiedy osoba na zdjęciu jest tylko dodatkiem, w konsekwencji czego jej zdjęcie może pojawić się bez zgody w internecie?

 

„Wydarzenia lokalne”

 

Wreszcie są też wydarzenia o znaczeniu lokalnym. Czy dozwolone jest dopuszczenie informacji o tych wydarzeniach do wiadomości publicznej na całym świecie? Czy taka publikacja nie wymaga zgody osóby sfotografowanej?

Jak widać napotykamy w tej sferze na bardzo interesujące pytania, które mogą mogą mień wpływ również na każdego z nas.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Prawa osobiste w internecie

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Prawa osobiste w internecie – obszar zagadnienia
Call Now Button