Przekaz radiowy i telewizyjny a telemedia

 

Kiedy mówimy o nadawaniu programów mamy przed oczami programy w radiu i telewizji. Jednakże obraz ten nie jest kompletny. Nigdy wcześniej nie było tak łatwo wytworzyć dźwięk lub obraz-dźwięk i udostępnić go publicznie. Rozszerzone możliwości techniczne umożliwiają odbiór programów przez smartfon lub notebook z dowolnego miejsca.

Ten, kto chce udostępnić masom usługi radiowe lub telewizyjne powinien zapoznać się z sytuacją prawną.

 

Nadawanie programów!

 

Należy przede wszystkim wiedzieć, że usługi nadawcze nie mogą być świadczone ot tak sobie. W celu świadczeń usług nadawczych dostawca musi posiadać zezwolenie i otrzymać licencję. Umowa krain o telewizji i radiofonii reguluje wymogi transmisji telewizyjnej i radiowej.

Wymóg zezwolenia uwarunkowany jest ogromnym znaczeniem przekazu na różnorodność i formowanie opinii publicznej.

 

Telemedia!

 

Ale nie każda telewizja internetowa lub radio internetowe stanowi nadawanie w rozumieniu umowy krain o telewizji i radiofonii. Mogą być to również formy telemediów, które nie podlegają jej ścisłym wymogom. Zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach, telemedia nie podlegają obowiązkowi  zezwolenia. Niemniej jednak ustawa ta nakłada na usługodawcę pewne obowiązki, których należy przestrzegać. W przeciwnym razie grozi grzywna.

 

Porównanie!

 

Formy transmisyjne podlegające umowie krain o telewizji i radiofonii są znacznie bardziej uregulowane. Umowa krain o telewizji i radiofonii zawiera nie tylko wymogi co do zezwolenia. Telewizja i radio podlegają zarówno specyfikacjom organizacyjnym, jak i odnośnie treści formatów i prgramów. Wynika to z wielkiego znaczenia nadawania dla pluralizmu, różnorodności i formowania opinii w porządku demokratycznym.

Nadawcy publiczni podlegają znacznie wyższym wymogom niż nadawcy prywatni. Podczas gdy nadawcy publiczni muszą zaspokoić podstawowe zapotrzebowanie, nadawcy prywatni mogą oferować ukierunkowane usługi.

Nie powinno sprawiać wrażenia, że ​​telemedia sa bez ograniczeń, nawet jeśli ich działanie jest wolne. Obowiazki moga wynikać np. z ustawy o telemediach lub z ochrony nieletnich.

Ważnymi elementami ustawy o telemediach są ustawy dotyczace zasady odpowiedzialności. Trzeby wymienic naruszenia osobowości lub naruszeniach praw autorskich w internecie.

Mamy nadzieję, że udzielilismy krótki wgląd w problemy w dziedzinie emisji i telemedii.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Telewizja, radio i telemedia

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Telewizja, radio i telemedia
Call Now Button