Ochrona oprogramowania w Niemczech

Oprogramowanie jest produktem naszych czasów. Dlatego wiele firm i programistów zadaje sobie pytanie, w jaki sposób mogą chronić ten produkt.

Oprogramowanie może być chronione na trzech poziomach. Program stanowi dzieło autorskie i jest chroniony przez ustawę o ochronie praw autorskich. Poza tym oprogramowanie może rozwiązać problem techniczny. Aby zapewnić pewien stopień ochrony uprawniony może zarejestrowac patent. Ostatecznie oprogramowanie jest produktem, na który można uzyskać znak towarowy. W związku z tym oprogramowanie korzysta z ochrony znaków towarowych.

 

Ochrona praw autorskich oprogramowania!

 

§ 69a – 69g niemieckiej ustawy o ochronie praw autorskich (nastepnie: UrhG) zawierają regulacje ochrony prac programowych.

Ochrona powstaje z chwilą ukończenia oprogramowania i obejmuje wynik stworzonego dzieła, wymaga jednak tylko niskiego stopnia twórczego.

Chroniona jest tylko forma wyrazu, a nie funkcjonalność oprogramowania. W szczególności chroniony jest kod źródłowy, a także dokumentacja programistyczna oraz plany przepływu danych. Ochronie nie podlegają jednak pomysły.

Osobą uprawnioną jest programista. Zgodnie z § 69b UrhG prawa majątkowe, a mianowicie do eksploatacji, przysługują pracodawcy, jeśli oprogramowanie zostało stworzone w ramach stosunku pracy.

Prawo przewiduje następujące prawa do eksploatacji zgodnie z § 69c UrhG:

  • prawo do zwielokrotniania,
  • prawo do rozpowszechniania,
  • prawa do zmian,
  • publiczne odtwarzanie.

Ponadto § 69d UrhG przewiduje następujące ograniczenia:

  • konieczność dla zamierzonego użycia,
  • jako kopia zapasowa,
  • do przeprowadzenia testu programu,
  • dekompilacja w celu określenia interfejsów.

 

Patentowa ochrona oprogramowania?

 

Zgodnie z § 1 III nr 3 prawa patentowego plany programów do systemów przetwarzania danych nie podlegają ochronie patentowej. Inaczej wygląda to w przypadku programów, które uruchamiają operacje techniczne i dlatego stanowią część rozwiązania problemu technicznego. Przykładem takiego programu jest sterowanie maszyny.

Oczywiście muszą być spełnione wszystkie inne wymagania określone w ustawie o ochronie patentowej.

 

Ochrona znaku towarowego oprogramowania!

 

Końcowo programy mogą być chronione prawem znaków towarowych. W tym celu musi jednak istnieć znak towarowy w rozumieniu prawa znaków towarowych.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

ochrona programów komputerowych w Niemczech

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Ochrona programów komputerowych w Niemczech
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button