Domena i jej ochrona

Zakładamy, że planlanują Państwo nabyć domenę lub już ją kupili. Nabycie domeny mogło nastąpić w ramach działalności gospodarczej lub do celów prywatnych, a teraz nie daje to Państwu spokoju. W takiej sytuacji zadajemy sobie pytanie, jaką mamy pozycję prawną i czy osoby trzecie mogą dochodzić jakich kolwiek roszczeń dotyczącej poszczególnej domeny.

 

Zasada nabycia domeny:

 

Nabycie domeny jest bardzo łatwe. Możemy kupić domenę od rejestratora domen za opłatą. Zastosowanie ma w tym przypadku zasada pierwszeństwa. Oznacza to, że osoba, która jako pierwsza zarejestruje domenę, otrzymuje ją.

Pomimo tego istnieją wyjątki od tej zasady, np. gdy osoba trzecia może powołać się na własne prawo  kolizyjne. Takim prawem może być np. nazwa, oznaczenie firmowe, znak towarowy, tytuły dzieła.

W przypadku naruszenia praw innej osoby przez własną rejestrację domeny,  osoba trzecia może żądać np. anulowania domeny lub odszkodowania (podstawy prawne roszczenia w przypadku znaków towarowych: §§ 14, § 15 niemieckiej ustawy o znakach towarowych; podstawy prawne roszczenia w przypadku nieuczciwej konkurencji: §§ 3, 5 ustawy o ochronie przeciwko nieuczciwej konkurencji; ogólne podstawy prawne roszczenia według  kodeksu cywilnego: §§ 826 , 1004 niemieckiego kodeks cywilny).

 

Prawo do nazwy lub nazwiska!

 

Rejestracja domeny może naruszyć prawa do nazwy w rozumieniu § 12 niemieckiego kodeksu cywilnego. Ustawa chroni nazwy i nazwiska osób fizycznych, pseudonimy, nazwy osób prawnych lub nazwy miast.

Szczególne znaczenie ma kolizja praw podmiotów o tych samych nazwach. Przede wszystkim ma zastosowanie zasada pierwszeństwa przy rejestracji domeny. Jeżeli jednak użytkownicy przy wprowadzaniu adresu internetowego oczekują dużej i znanej firmy, może to stanowić lepsze prawo i przezwyciężyć prawo pierwszeństwa.

 

Znaki towarowe, tytuły i inne znaki firmowe!

 

Wszystkim znakom, którymi się posługujemy w zakresie gospodarczym, zagraża roszczenie o zaniechanie i odszkodowanie. Dlatego osoba, która chce zarejestrować domenę, powinna dokładnie zbadać, czy ktoś już posiada prawo do użytku domeny lub zlecić takie badanie firmie, która zajmuje się tym profesjonalnie.

 

Prawo konkurencji!

 

Pojęcia opisowe mogą naruszac prawa konkurentów, jak np.: „Zahnarzt.de” (co oznacza: dentysta.de) lub „Rechtsanwalt.de” (co oznacza: adwokat.de) lub „Mitfahrzentrale.de” (co oznacza: centrala współjazdy.de).

W przypadku opisowych oznaczeń należy zachować szczególną ostrożność. Może stwarzać to pozór, że domena reprezentuje wszystkich członków zawodu, n.p. dentystów, prawników, czy centrale współjazdowe.

 

Domain Grabbing!

 

Domain Grabbing  jest koncepcją biznesowa, w ramach której działający rejestruje wiele nazw domen, w celu sprzedawania ich następnie  uprawnionym, takim jak np. właścicielom znaków towarowych. Ta koncepcja biznesowa jest uważana za niezgodną z uczciwą z konkurencją.

Domena ma o wiele więcej aspektów prawnych, niż te, które przedstawiliśmy. Powinniśmy otoczyć ją szczególnó ochroną, ponieważ zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w marketingu.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Domena w Niemczech

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Domena i jej ochrona – Domena w Niemczech
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button