Zaklasyfikowanie do grupy płacowej

  Grupy płacowe – zaklasyfikowanie lekarza do odpowiedniej grupy płacowej        Dalsze informacje w języku niemieckim na temat „Odszkodowanie za powikłania po szczepieniach” znajdą Państwo pod:   https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017-12&nr=19627&pos=1&anz=3&titel=Ber%FCcksichtigung_von_Zeiten_%E4rztlicher_T%E4tigkeit_f%FCr_andere_Arbeitgeber_bei_der_Einstellung_nach_dem_TV-%C4rzte_Hessen          

Czy pracodawca odpowiada za powikłania po szczepieniach swoich pracowników?

    Odszkodowanie za powikłania po szczepieniach       Dalsze informacje w języku niemieckim na temat „Odszkodowanie za powikłania po szczepieniach” znajdą Państwo pod: https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19628&pos=0&anz=58&titel=Haftung_des_Arbeitgebers_f%FCr_Impfsch%E4den          

Wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób

  Ciągłości wynagrodzenia w czasie choroby – jedność powodu niezdolności do pracy        Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Wynagrodzenie podczas wystąpienia różnych chorób” znajdą Państwo pod:   http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=c9dd6148fd14a1950d3495f431362298&nr=18778&pos=3&anz=5        

Zwolnienie z powodu presji na pracodawcę

  Orzecznictwo dotyczące zwolnienia z pracy spowodowane presją wywieraną na pracodawcę     Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Orzecznictwo dotyczące zwolnienia z pracy spowodowane presją wywieraną na pracodawcę” znajdą Państwo pod:   http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2016&Sort=1026&Seite=1&nr=18973&pos=47&anz=462        

Niepełnosprawność i konsultacja rady zakładowej

  Ciężka niepełnosprawność a konsultacja rady zakładowej     Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Ciężka niepełnosprawność a konsultacja rady zakładowej” znajdą Państwo pod:   http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2016&Sort=1026&Seite=1&nr=19059&pos=49&anz=447          

Nieudzielenie informacji o miejscu pobytu – wypowiedzenie w trybie natychmiastowym?

  Czy pracownik musi powiadomić swojego pracodawcę o pobycie w zakładzie karnym?       Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Nieudzielenia informacji” znajdą Państwo pod:   http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=9b1800dbaa6a45cf5ae60b299fb85c19&nr=18247&pos=4&anz=6              

Naruszenie prawa autorskiego w miejscu pracy – wypowiedzenie w trybie natychmiastowym?

  Naruszenie prawa autorskiego w miejscu pracy jako podstawa do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym      Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Naruszenie prawa autorskiego w miejscu pracy” znajdą Państwo pod: http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2015&Sort=1026&Seite=3&nr=18393&pos=112&anz=550          

Call Now Button