Oświadczenie o danych osobowych –
Kontakt do adwokata w Niemczech

 

 

Kancelaria Swist informuje, jakie dane są zbirane, przetwarzane i wykorzystywane podczas korzystania ze stron internetowych i do jakich celów. Na dalsze pytania odpowiadamy pod adresem e-mail sekretariat@johanna-swist.de.

 

I. Nazwa i dane kontaktowe kontrolera –
Kontakt do adwokata w Niemczech

Kontakt do adwokata w Niemczech:

Kancelaria Swist
Rechtsanwältin Johanna Swist
Spanger Straße 38
D-40599 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 8759 8067
Telefaks: +49 (0) 211 8759 8068
E-Mail: sekretariat@johanna-swist.de

W przypadku dalszych pytaniań prosimy o kontakt na wyżej wymienionym adresem e-mail.

 

____________________________________________

 

II. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych, a także charakter i cel ich wykorzystania

 

 

Zbiranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych naszych klientów odbywa się tylko wtedy, gdy wymaga to funkcjonalności strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych klientów odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjąteki dotyczą przypadków, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

 

1. Zwiedzanie strony internetowej www.johanna-swist.de 

 

 

Zwiedzając stronę internetową www.johanna-swist.de, przeglądarka używana w urządzeniu automatycznie użytkownika wysyła informacje na serwer naszej strony. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera,
 • data i czas,
 • nazwa i adres URL pliku,
 • strony internetowej, z której jest dostęp (wywołującej URL),
 • przeglądarka używany i ewentualnie system operacyjny komputera i nazwę operatora dostępu.

Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasz upoważniony użytek wynika z wyżej wymienionych celów zbierania danych.

Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. W żadnym wypadku Kancelaria Swist nie wykorzystuje zebranych danych do wyciągania wniosków na temat użytkownika strony internetowej.

Natomiast Kancelaria Swist korzysta z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania strony internetowej.

 

2. Kontakt przez e-mail – Kontakt do adwokata w Niemczech

 

Jeśli użytkownik skontaktuje się z Kancelarią Swist za pośrednictwem poczty e-mail, musi podać prawidłowy adres e-mail, aby zwerifikować jego tożsamość oraz aby otrzymał on odpowiedzieć na jego zapytanie.

Dalsze informacje można podać dobrowolnie. Na przykład, podanie kontaktowego adresu telefonicznego jest bardzo pomocne, aby szybko odpowiedzieć na wszelkie zapytania.

Przetwarzanie danych osobowych w celu skontaktowania się z Kancelarią Swist jest usprawiedliwione według Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. DSGVO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Zebrane dane osobowe zostaną automatycznie usunięte po wykananiu zlecenia użytkownika.

 

3. Ujawnienie danych

 

Nie ma miejsca przekazanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Kancelaria Swist udostępnia dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. DSGVO osoba, którą to dotyczy, wyraziła wyraźnie zgodę  na to,
 • ujawnienie jest zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO konieczne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby sądzić, że masz nadrzędny interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • gdy istnieje prawne zobowiązanie do ujawnienia danych osobowych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 c DSGVO,
 • zgodnie z prawem i zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b DSGVO jest konieczne w celu rozwiązania stosunków umownych.

 

4. Cookies

 

Używamy plików cookie na naszej stronie

 

Pliki cookie to pliki automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.) Podczas odwiedzania naszej witryny.

Pliki cookie nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodzace oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, z których każdy jest powiązany z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jesteśmy świadomi Twojej tożsamości. 

Z jednej strony wykorzystanie plików cookie służy optymalizacji naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu poprawy użyteczności używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Jeśli odwiedzisz naszą witrynę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznasz, że już jesteś z nami i jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadziłeś, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty. Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, która już była u nas. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Wymagane DSGVO. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 

5. Analysis Tools

 

Tracking Tools 

 

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony, wykorzystujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

 

Google Analytics

 

Dla celów dostosowanych projektowania i optymalizacji wykorzystania naszych stron, używamy Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej „Google”).

W tym kontekście tworzone są pseudonimiczne profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje wykorzystywane są do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i zaprojektowania strony internetowej na miarę. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku twój adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane.

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

Zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. 

Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics można znaleźć w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

 

Google Adwords Conversion Tracking

 

Aby statystycznie zarejestrować wykorzystanie naszej strony i ocenić ją w celu optymalizacji naszej strony internetowej, używamy również śledzenia konwersji Google. W ten sposób Google Adwords ustawi plik cookie (patrz sekcja 4) na twoim komputerze, jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords otrzymują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które na ogół wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Zasady prywatności Google dotyczące śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/en.html).

 

Matomo

 

Korzystamy z oprogramowania open source firmy Matomo do analizy i analizy statystycznej korzystania z witryny. Pliki cookie są wykorzystywane do tego celu (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są przesyłane na nasze serwery i podsumowywane w pseudonimowych profilach użytkowania. Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej i umożliwienia projektowania opartego na potrzebach naszej strony internetowej. Informacje te nie będą przekazywane stronom trzecim.

W żadnym wypadku adres IP nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie objęta analityką internetową Matomo. Kliknij tutaj (https://matamo.org/docs/privacy/), aby zatrzymać swoją wizytę.

 

7. Google Maps

 

Nasza strona internetowa korzysta z Google Maps, usługi Google Inc. Integracja odbywa się za pośrednictwem połączenia z serwerem, zwykle serwerem Google w Stanach Zjednoczonych. To powie serwerowi, którą stronę wewnętrzną odwiedziłeś. Ponadto adres IP przeglądarki terminalu odwiedzającego tę witrynę jest przechowywany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Google, którą można znaleźć na stronie: www.google.com/policies/privacy/

 

8. Media społecznościowe

 

Opieramy się na naszej stronie internetowej na podstawie Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Łącza DSGVO z mediami społecznościowymi, w szczególności z Facebookową siecią Facebooka, aby lepiej poznać naszą firmę prawniczą. Podstawowy cel handlowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialność za operację zgodną z ochroną danych musi być gwarantowana przez odpowiednich dostawców.

 

Facebook

 

Możesz użyć przycisków „LIKE” lub „SHARE” na naszych stronach na Facebooku, np. jak Prawo Pracy w Niemczech. To oferta od Facebooka. Jeśli odwiedzasz stronę naszej reklamy, która zawiera taką powierzchnię, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki i włączana przez niego do witryny. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli korzystasz z wtyczek, na przykład naciskając przycisk „LIKE” lub „SHARE”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje będą również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym na Facebooku. Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynkowych i dostosowanych do potrzeb stron Facebooka. W tym celu Facebook wykorzystuje profile użytkowników, zainteresowań i relacji, np. Na przykład, aby ocenić korzystanie z naszej strony internetowej w związku z reklamami wyświetlanymi na Facebooku, aby poinformować innych użytkowników Facebooka o swoich działaniach na naszej stronie internetowej oraz zapewnić inne usługi związane z korzystaniem z Facebooka. Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył dane zebrane w naszej kampanii reklamowej z Twoim kontem na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzenie naszej strony.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności (https://www.facebook.com/about/privacy/) na Facebooku.

 

9. Linki do innych stron internetowych

 

Nasza strona główna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Jeśli podasz link do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści stron trzecich ani politykę prywatności. Przed przesłaniem danych osobowych na te witryny upewnij się, że znasz obowiązującą politykę prywatności.

 

____________________________________________

 

III. prawa dotknięte

 

Masz prawo:

 • domagać się na podstawie art. 15 informacji o swojej DSGVO przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności, można podać informacje o celach przetwarzania, kategorię danych osobowych, kategorie odbiorców, którym dane zostały ujawnione lub planowany czas przechowywania, istnienie prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeczności oraz istnienie prawo do odwołania, pochodzenie swoich danych, jeżeli nie zostały zebrane z nami, jak również żądanie o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowanie i ewentualnie konkretnych informacji o szczegółach;
 • zgodnie z Art. 16 DSGVO zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • na podstawie art. 17, delecja swojej DSGVO żądać od nas przechowywane dane osobowe, chyba że przetwarzanie w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji w celu spełnienia obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych jest wymagany;
 • na podstawie art. 18 DSGVO ograniczenie przetwarzania danych osobowych wniosek, jeśli chodzi o dokładność informacji o Tobie zostanie odrzucona, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą zrezygnować i nie musimy już dane, które jednak dla ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 RB;
 • zgodnie z Art. 20 GDPR w celu uzyskania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu komputerze formacie lub zażądać przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby;
 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 DSGVO Twoja jednorazowa zgoda na odwołanie się do nas w dowolnym czasie. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość i
 • zgodnie z Art. 77 RB, aby złożyć skargę do organu nadzoru. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub naszego biura.

 

Prawo odwoławcze, kontakt do adwokata w Niemczech

 

Jeśli twoje dane osobowe są oparte na uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO są przetwarzane, ma prawo, na podstawie art. 21 insert DSGVO obiektu do przetwarzania danych osobowych o ile to istnieją powody wynikające z danej sytuacji lub sprzeciw wobec bezpośredniej reklamy celem. W tym ostatnim przypadku, masz ogólne prawo do obiektu, który jest realizowany bez podania konkretnej sytuacji z nas. Chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub wysłać e-mail do sekretariat@johanna-swist.de. 

 

____________________________________________

 

IV. Aktualność i zmiana wyjaśnienia dotyczącego ochrony danych 

 

Ta polityka prywatności jest obecnie ważna i jest ważna od maja 2018 roku.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i jej ofertami lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub oficjalne, może być konieczna zmiana tej polityki prywatności.

 

Kancelaria Swist – Kancelaria w Niemczech
Kontakt do adwokata w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

____________________________________________

 

 

Kontakt do adwokata w Niemczech

 

 

 

Kontakt do adwokata w Niemczech! Tel.: 0211 – 8759 8067

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button