Internetowy biznes: e-commerce

Jeśli chcesz zaoferować lub sprzedać świetny produkt w Internecie musisz wziąć pod uwagę pewne zasady prawne przy projektowaniu strony internetowej. Z doświadczenia mogę potwierdzić, że należy przestrzegać różnych przepisów i zobowiązań prawnych.

Oczywiście nie jest możliwe szczegółowe wyjaśnienie wszystkich tych zobowiązań w krótkim artykule. Chcemy tylko wskazać na najważniejsze kwestie, aby wyczulić Państwa na kwestie związane z tą bardzo trudną sprawą.

 

Zawarcie umowy –

 

Przy zawieraniu umowy w internecie obowiązują ogólne zasady kodeksu cywilnego. Przyjęcie oferty jest uregulowane w § 130 kodeksu cywilnego (dalej: BGB).

Sprzedawca musi wiedzieć, kiedy umowa zostanie zawarta. Jest to ważne, ponieważ proces zamówienia musi zostać bezzwłocznie potwierdzony kupującemu zgodnie z § 312 i Abs. 1 Nr 3 BGB.

Ponadto sprzedawca musi poinfomować kupca, że zobowiązuje się on do zapłaty zamówienia, § 312 j III BGB.

Wreszcie sprzedawca musi udzielić wyczerpujących informacji na temat treści umowy i obowiązujących warunków, § 312 j I BGB.

 

Specjalna ochrona dla konsumentów w sprzedaży na odległość-

 

§ 312 c BGB i następne regulują ochronę konsumenta w tranzakcjach sprzedaży na odległość.

Ochrona według § 312 c BGB dziala, gdy towary lub usługi są sprzedawane przez przedsiębiorców konsumentom za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Przepis ten nie będzie stosowany na poszczególne towary i usługi: na przykład ubezpieczenia, żywność lub nieruchomości.

Przy sprzedaży na odległość  sprzedawca musi wywiązać się z określonych obowiązków  i poinformować konsumentów przed zawarciem umowy.

Informacje, których sprzedawca musi udzielić są ustalone w § 312 d BGB i w art. 246 a § 1 EGBGB.

Sprzedawca musi potwierdzić umowę z konsumentem i udostępnić mu umowę, § 312 f BGB.

Ponadto jest on zobowiązany do poinformowania o prawie do odstąpienia zgodnie z § 312g i. V. m. § 355 ff BGB oraz o wygaśnięciu prawa odstąpienia, § 312 f Abs. 3 BGB.

 

Ochrona w zakresie b2b –

 

Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania informacji zgodnie z § 312 i BGB.

Musi także przestrzegać § 246 c EGBGB.

 

Impressum –

 

Każdy, kto prowadzi komercyjną stronę internetową jest zobowiązany do udzielenia pewnych informacji, które są zgodne z § 5 ustawy o telemediach.

Jeżeli obowiązek ten nie zostanie spełniony operator strony internetowej łamie prawo konkurencji i musi liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania. Ponadto grozi mu grzywna.

 

Oświadczenie o danych osobowych-

 

Jeszcze ściślejsze wymogi  odnośnie udzielania informacji wynikają z prawa ochrony danych osobowych. Obwiązek do udzielania  informacji musi być stanowczo przestrzegany.

Odpowiedzialność za treści na własnej stronie internetowej –

Następnie należy wskazać na konsekwencje prawne, gdy udostępnione w witrynie internetowej treści są niezgodne z prawem.

 

W odniesieniu do szkód obowiązuje zasada:

 

Operator strony zawsze odpowiada za własne treści, § 7 TMG.

Jeżeli naruszenie praw polega wyłącznie na zautomatyzowanej transmisji danych, operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności, § 8 TMG

Jeżeli operator strony internetowej udostępnia miejsce do przechowywania danych, nie ponosi on odpowiedzialności, o ile nie posiada wiedzy na temat treści naruszających prawa, § 10 TMG. Od momentu zapoznania się z naruszajacą trescią odpowiada za szkody.

Roszczenia o zaniechanie lub usunięcie nie zakładają winy operatora i można ich dochodzić niezależnie od tego.

W przypadku hiperłączy przyjmuje się odpowiedzialność, jeśli operator strony internetowej deklaruje swoją solidarność z powiązanymi treściami. Tak więc trzeba być ostrożnym.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

e-commerce w niemczech

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

System sprzedaży internetowej a prawo nowych medii
Call Now Button