Prawa autorskie w nowych mediach

Kiedy mówimy o prawie autorskim łączymy tę dziedzinę prawną z pisarzami i dziennikarzami. Zakres ochrony praw autorskich jest bardzo szeroki. Ilekroć kreatywne, intelektualne dzieło osiągnie wysoki stopnień twórczy, twórca może się powołać na ochronę praw autorskich. Nie ma znaczenia, czy mówimy o filmie, tekście, utworze muzycznym, fotografii, czy jakimkolwiek innym dziele.

W ramach nowych mediów na naszą uwagę zasługuje internet jako kanał komunikacji i nośniki danych, takie jak CD. Ustawodawca zareagował na rozwój techniczny i potrzebę ochrony wynikającą z § 19 niemieckiej ustawy o prawie autorskim (dostępność publiczna) i § 44 niemieckiego prawa autorskiego (powielanie).

 

Skopiowanie działa na dysk?

 

Zwłaszcza pliki filmowe, muzyczne i wizerunkowe często stanowią dzieła w rozumieniu prawa autorskiego i korzystają z ochrony praw autorskich. Są one kopiowane na płyty CD i inne nośniki danych i oferowane bez zgody uprawnionego użytkownika. W takim przypadku są to czyny karalne i upoważniają do rekompensaty odszkodowawczej za piractwo. Czyn ten należy odróżnić od stworzenia kopii zapasowej. Stworzenie kopii zapasowej nie podlega karze. Reprodukcja legalnego szablonu bez technicznych urządzeń zabezpieczających do użytku prywatnego podlega ograniczeniu ochrony praw autorskich.

 

Pobieranie plików – filmy, zdjęcia, muzyka itp.!

 

Wszyscy interesujemy się muzyką, filmami i cieszymy się nimi w wolnym czasie. Nie jest niczym niezwykłym, że pobierasz film do własnych celów, proponowany w internetowych forach, dzięki czemu możesz oglądać go w domu, bez konieczności chodzenia do kina lub narażania się na ograniczenia programowe telewizji. Sam proces pobierania nie stanowi naruszenia praw autorskich. Niestety podczas ładowania dochodzi do udostępnienia pliku ​​wszystkim uczestnikom, ponieważ  mają oni dostęp do komputera danej osoby. Oznacza to, że podczas pobierania pliku oferujemy go w tym samym czasie innym odbiorcom. Ta oferta stanowi naruszenie praw autorskich. Pobierający, podczas pobierania, oferuje plik innym, co narusza prawa autorskie. Konsekwencje mogą być bardzo złe. Osobę, która pobierała plik, kontaktuje adwokat i żąda wydania karalnego nakazu zaprzestania działalności i uiszczenia odszkodowania. Możliwości skutecznej obrony są bardzo niskie.

 

Odpowiedzialność w przypadku pobierania plików!

 

Wiele osób czuje się oszukanych, bo „tylko” skorzystali z oferty operatora swap meet i nie wiedzieli, że oni sami naruszyli prawa autorskie. Niemniej jednak są oni tymi, którzy w pierwszej kolejności odpowiadają prawnie. Operator swap nie musi nawet dowiedzieć się, jakie dzieła autorskie, np. poszczególne filmy, zostały naruszone. Dopiero od momentu, w którym dowie się o naruszeniu konkretnego prawa, odpowiada prawnie.

 

Odpowiedzialność w stosunku pracy –

 

Internet nie jest oparty na naruszajacym prawa autorskie sciąganiu plików. Stanowi to tylko niewielką część potencjalnego uzytku internetu. Internet komunikuje. Tematem komunikacji internetowej mogą być działania, takie jak zdjęcia lub teksty. Nierzadko zdarza się, że używane będą cudze zdjęcia, filmy lub teksty.  Podczas tworzenia strony internetowej lub internetowej ulotki reklamowej wykorzystywane jest obce zdjęcie chronione prawem autorskim. W takich przypadkach użytkownik jest uprawniony do roszczenia z tytułu nielegalnego naruszenia praw autorskich. Jeżeli dana osoba jest zatrudniona na stanowisku projektanta stron internetowych, jako dziennikarz, wynajęty copywriter lub jako fotograf, to również pracodawca ponosi za tą osobę odpowiedzialność. W tym przypadku przykładowo agencja marketingowa może odpowiadać prawnie i być zobowiązana do zapłaty roszczeń odszkodowawczych.

 

Zgodne z prawem korzystanie z plików chronionych prawami autorskimi!

 

Aby uniknąć nieprawnego korzystania z plików należy zawsze nabyć odpowiednie licencje. Uprawniona strona lub organizacja zbiorowego zarządzania udziela za opłatą zainteresowanej stronie prawa do korzystania z utworu, tj. pliku, zdjęcia lub pliku muzycznego. Na podstawie udzielonej licencji plik może być bezpiecznie używany na stronie internetowej lub profilu w sieciach społecznościowych.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Prawo autorskie w nowych mediach

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Nowe media i prawa autorskie
Call Now Button