Odbycie kary więzienia a stosunek pracy – powód do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym?

Innymi słowy, czy nieobecność w pracy spowodowana odbywaniem kary więzienia jest podstawą do wypowiedzenia stosunku pracy?

Pracownikowi, który w swoim wolnym czasie dopuszcza się czynu karalnego lub taki jest mu zarzucany, może grozić kara więzienia. Takim osobom grożą przede wszystkim konsekwencje karne i dlatego koncentrują swoją uwagę w pierwszej linii na obronę prawnokarną.

Jeżeli obrona karno prawna nie ma szans i konieczne jest odbycie kary więzienia ma to również skutki w zakresie prawa pracy. Pracownik nie może wypełnić swojego pracowniczego obowiązku, a mianowicie świadczenia pracy.

W konsekwencji pracodawca musi zadać sobie pytanie, jak może zareagować na niezdolność do wykonywania pracy przez pracownika. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę rozmaite interesy.

Chcielibyśmy przedstawić je dokładniej na podstawie przykładowej sytuacji. Przedstwiona sprawa jest fikcyjna i nie posiada żadnego konkretnego powiązania z rzeczywistym przypadkiem.

 

Typowy stan faktyczny: odbycie kary więzienia a stosunek pracy

 

Pielęgniarz X dopuścił się w czasie wolnym gwałtu i wymuszenia czynności seksualnych. Do tej pory był zatrudniony w szpitalu Y, w którym pracował od 25 lat. O sprawie informuje prasa i w związku z tym wymienia również nazwę szpitala. Dziennikarze zadają wprost pytanie, jak może pracodawca dalej zatrudniać pielęgniarza X.

Pracodawca, szpital Y, zdecydował się po ogłoszeniu wyroku zwolnić pracownika ze skutkiem natychmiastowym.

Pielęgniarz uważa natychmiastowe wypowiedzenie za niezgodne z prawem, ponieważ zawsze wywiązywał się sumiennie ze swoich obowiązków zawodowych, był szanowany w pracy i zawsze zachowywał się lojalnie wobec pracodawcy. Pracownik X stawia sobie pytanie, czy ma się bronić przed zwolnieniem i jakie ma szanse przed sądem pracy.

 

Konsekwencje prawne: odbycie kary więzienia a stosunek pracy

 

Na wstępie należy stwierdzić, że w wypowiedzeniu z powodu odbycia kary więzienia nie jest wypowiedzeniem uwarunkowanym postępowaniem danej osoby. Pracownik nie popełnił żadnego błędu, któremu mógłby zapobiec przez właściwe zachowanie. Z tego względu nie potrzeba nagany pracownika o treści, że w przyszłości ma zaniechać czynów karalnych.

Pracownika nie ma w miejscu pracy. Nie jest w stanie wykonywać obowiązków zawodowych. Z prawnego punktu widzenia powodem wypowiedzenia cecha pracownika. W tym przypadku mówi się o wypowiedzeniu spowodowanym cechą pracownika.

Zwolnienie jest uzależnione od rodzaju i zasięgu jego skutków dla zakładu pracy. Przy zwolnieniu należy wyważyć interesy, w szczególności, czy w tej sytuacji może być wymagalne od pracodawcy utrzymanie stosunku pracy.

Należy wziąć pod uwagę wiele różnych okoliczności, takich jak na przykład okres nieobecności pracownika, bądź pytanie, czy będzie on miał status skazanego pracującego w ciagu dnia poza więzieniem bez dozoru, lub czy istnieje możliwość zastąpienia go przez innych pracowników przez krótki okres czasu.

Pracodawca może argumentować, że przez zaistniałą sytuację system pracy zostanie w takim stopniu zakłócony, iż nie można od niego wymagać utrzymania stosunku pracy. Pozostawienie przez dłuższy okres czasu wolnego miejsca pracy może być bardzo obciążające dla pracodawcy. W przypadku bardzo wykwalifikowanego personelu jest to wręcz niemożliwe.

Jak w przedstawionym przykładzie pracodawca może poważnie ucierpieć z powodu utraty prestiżu. Skuteczne funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw zależne jest od ich nienagannej reputacji. Szczególnie w przypadku szpitala zaufanie pacjentów ma ogromne znaczenie. Raczej nie mkożna wymagać od pracodawcy, aby dał się ciągle atakować prasie z powodu utrzymywania stosunku pracy. Zachowanie pracownika powiązuje się bezpośrednio z przedsiębiorstwem pracodawcy.

Na koniec należy zawsze dokonać wyczerpującego rozważenia interesów, które wyjaśnią w jakim stopniu pracodawca musi zaakceptować niezdolność do wykonywania pracy. W orzecznictwie pokazuje się coraz wyraźniej, że już okres od trzech miesięcy do dwóch lat może być wystarczający do zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym.

Kancelaria Swist – Polskojęzyczny adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

 

Odbycie kary więzienia a stosunek pracy

 

 

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

 

 

 

 

Adwokat w Niemczech: niezdolność do wykonywania pracy z powodu kary więzienia
Call Now Button