7,5 letnia kara aresztu – czy jest podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia z wyjątkowym zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Najwyższy Sąd Pracy decyzją z dnia 22.10.2015 r., z sygnaturą akt 2 AZR 381/14 rozstrzygnął, czy natychmiastowe wypowiedzenie z wyjątkowym zachowaniem okresu wypowiedzenia jest ważne w przypadku, jeżeli pracownikowi grozi kara aresztu. Pracownik był zatrudniony w Krajowym Przedsiębiorstwie Robót Drogowych od 1989 roku pozwanej krainy i posiadał prawa osoby ciężko niepełnosprawnej.

 

Główny argument pracownika: „możliwość
stworzenia stanowiska do telepracy w zakładzie karnym”

 

Przeciwko wypowiedzeniu bronił się on argumentując, że liczy na wznowienie procesu karnego i zakład karny będzie w stanie zapewnić mu możliwość stanowiska do telepracy. W między czasie pracodawca może skorzystać z personalnej rezerwy kadrowej.

W tym przypadku nie ma również zastosowania fikcja zgody na podstawie § 91 ust. 3 zdania 2 Niemieckiego Kodeksu Prawa Socjalnego (SGB IX). Obowiązywałaby ona tylko przy wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym, jednak nie przy natychmiastowym wypowiedzeniu z wyjątkowym zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Najwyższy sąd pracy zadecydował, że wypowiedzenie jest prawnie obowiązujące.

Decyzja uzasadniona była w szczególności tym, że nie można regularnie wymagać od pracodawcy, aby podejmował jedynie działania tymczasowe i rezygnował ze stałego obsadzenia stanowiska pracy, jeśli pracownikowi w momencie wypowiedzenia grozi kara pozbawienia wolności na dłużej niż dwa lata i nie może on liczyć na wcześniejsze zwolnienie. Sąd wskazał na fakt poluźnienia więzi z zakładem i załogą oraz na utratę doświadczenia.

Powód jest osobiście odpowiedzialny za powstałe przeszkody w wykonywaniu pracy. Nie ma podstaw na wznowienie postępowania w myśl § 359 Niemieckiego Kodeksu Karnego (StPO). Powodowi nie przysługuje również statut osadzonego, pracującego bez dozoru poza więzieniem. Nie należy także oczekiwać możliwość wcześniejszego zwolnienia. Poza tym obowiązujące prawo nie przewiduje zapewnienia aresztowanym stanowiska do telepracy w zakładzie karnym. Mijałoby się to z założeniami kary. Jeżeli pracodawca tworzy rezerwę kadrową nie powinna ona służyć zniwelowaniu braku kadry pracowniczej, spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu odbycia kary pozbawienia wolności.

 

Zastosowanie fikcji obowiązuje również przy natychmiastowym wypowiedzeniu z wyjątkowym zachowaniem okresu wypowiedzenia?

 

Także § 91 ust. 3 zdanie 2 Niemieckiego Kodeksu Prawa Socjalnego (fikcja zgody na wypowiedzenie umowy osobie ciężko niepełnosprawnej) nie będzie mieć wpływu na ewentualne niepowodzenie zwolnienia. Zastosowanie fikcji obowiązuje również przy natychmiastowym wypowiedzeniu z wyjątkowym zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ani treść ani sens ustawy nie prowadzi do wniosku, że natychmiastowe wypowiedzenia z wyjątkowym zachowaniem okresu wypowiedzenia wykluczają zastosowanie fikcji.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  

 

 

Całkowite uzasadnienie decyzji „zwolnienie areszt” w języku niemieckim znajdą Państwo pod linkiem:

 

https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-381-14/?highlight=2+AZR+381%2F14

 

 

Kara aresztu

 

 

Rufen Sie uns an! Tel.: 0211 – 8759  8066

 

 

Adwokat w Niemczech: kara aresztu – czy jest podstawą do wypowiedzenia?
Call Now Button