Wlasnosc przemyslowa a IT

Pod pewnymi warunkami oprogramowanie korzysta z ochrony praw autorskich.

Ponadto osoby uprawnione do programoterowych mogą miec podstawe prawna w zakresie praw własności intelektualnej.

Patenty na oprogramowanie i wzorce użytkowania!

W szczegółach, w bardzo wąskich granicach, istnieje możliwość ochrony programów komputerowych jako patentów. Ponadto oprogramowanie może być również chronione jako wzór użytkowy w bardzo wąskich granicach. W obu przypadkach centralnym przedmiotem ochrony jest nowy wynalazek techniczny. Główne różnice pomiędzy tymi dwoma prawami to czas trwania ochrony oraz fakt, że wzór użytkowy jest prawem niezwerifikowanym. W przypadku wzorów użytkowych niemiecki Urząd Patentów nie sprawdza, czy rzeczywiście chodzi o nowy wynalazek techniczny.

Design i zarejestrowany wzór przemyslowy!

Dsign należy wymienić jako kolejne przemysłowe prawo własności przemysłowej. W Niemczech o ochronę wnioskuje się w niemieckim Urzędzie Patentów. Przedmioty chronione to dwu- i trójwymiarowe formy. Prawo ochrony może mieć duże znaczenie na przykład dla wygaszacza ekranu lub interfejsu użytkownika. Na poziomie europejskim istnieje prawo do wzoru przemyslowego. Jezeli mowimy o wzorze przemyslowym, to  w centrum ochrony znajdują się dwu- i trójwymiarowe postacie.

Znaki towarowe i inne oznaczenia chronione!

Ponadto produkty branży IT mogą być objęte ochroną przemysłową jako znaki towarowe lub inne wyróżniające je znaki.

Zasada terytorialna!

Należy zatem wziąć pod uwagę, że prawa własności przemysłowej podlegają zasadzie terytorialnej. Oznacza to na przykład, że patent zarejestrowany w niemieckim Urzędzie Patentów korzysta z ochrony tylko w Niemczech. W przypadku naruszenia na terytorium Polski posiadacz prawa nie może dochodzić skutecznej ochrony prawnej.

Wymagania dotyczące kwestii technicznych!

Uzyskanie patentu software’owego lub wzoru użytkowego oprogramowania podlega szczególnej trudności technicznej.

Oprócz ogólnych wymogów patentu lub wzoru użytkowego  wymoga ochrony jest  ze jest to nowy wynalazk  techniczny. § 1 III ustawy patentowej stanowi, że programy dla sprzętu do przetwarzania danych nie są chronione jako wynalazki. § 1 ust. 1 IV ustawy patentowej z kolei mowi, że ochrona jest ograniczona tylko do tego stopnia,jezeli  programy same bylyby chronione.

Na poziomie niemieckim oznacza to, że techniczność musi przekroczyc to, co stanowi normalna interakcja pomiędzy programami i komputerami.

Na szczeblu europejskim podkreśla się, że ochrona jest wymagana, aby program rozwiązał problem techniczny za pomocą środków technicznych. Oprogramowanie musi zatem wnieść techniczny wkład do stanu techniki.

Własność intelektualna w internecie
Call Now Button