Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz: BDSG) – co się z nią stanie?

 

Po wprowadzeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych regulacyjna treść federalnej ustawy o ochronie danych była zbędna. A więc, co się stało z tym prawem? Czy nadal istnieje?

 

Zastąpienie federalnej ustawy o ochronie danych!

 

W Niemczech federalna ustawa o ochronie danych została w dużej mierze zastąpiona przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Dostosowanie federalnej ustawy o ochronie danych do nowej sytuacji prawnej-

 

Jednakże federalna ustawa o ochronie danych nie została uchylona. Ustawodawca dostosował ją do nowej sytuacji prawnej.

 

Krajowe kwestie proceduralne?

 

W tym kontekście trzeba wiedzieć, że GDPR nie jest ostateczną regułą. Rozporządzenie UE nie może regulować procedury w poszczególnych państwach członkowskich UE. Dotyczy to przykładowo krajowych organów nadzorujących. Do ustawodawcy krajowego należy regulacja organów nadzorczych w poszczególnych państwach członkowskich.

 

Federalna ustawa o ochronie danych jako prawo wykonawcze!

 

Ponadto podstawowe rozporządzenie o ochronie danych zawiera poszczególne zasady upowazniajace, które wymagają od krajowego ustawodawcy uregulowania określonych obszarów. Tak więc ustawodawca krajowy ma uregulować ochronę danych w stosunku pracy. W szczególności oznacza to, że kwestie ochrony danych mogą być inaczej uregulowane w przypadku niemieckiej umowy o pracę niż w Polsce lub we Francji.

W związku z tym federalna ustawa o ochronie danych stała się w Niemczech poprzednikiem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które w dużej mierze reguluje własciwe organy, ich kompetencje i kwestie proceduralne.

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych – Bundesdatenschutzgesetz
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button