Naliczenie wypłaty

W decyzji z dnia 24.02.2016r. ze znakiem sprawy 5 AZR 425/15 Federalny Sąd Pracy zajmował się sprawą dotyczącą naliczania dalszych zarobków.

 

Kiedy pojawia się taki problem?

 

W przypadku, gdy istnieje nadal stosunek pracy, pracownik faktycznie nie pracuje jednak u swojego pracodawcy i podejmuje dalsze zatrudnienie dochodzi niekiedy do naliczenia dochodów z drugiego miejsca pracy.

Szczególnie często pojawia się ten problem, kiedy pracodawca wypowiada stosunek pracy, pracownik podejmuje nową pracę i uzyskuje z tego tytuły dochody.

 

Konkretny przypadek: naliczenie wypłaty

 

W przypadku, w którym decydował Federalny Sąd Pracy sprawa przedstawiała się następująco. Pracownia była zatrudniona według umowy na 12 godzin tygodniowo. Pracodawca wymówił stosunek pracy, przeciwko czemu pracownica złożyła pozew chroniący przed zwolnieniem.

Podczas trwania postępowania pracownica znalazła sobie pracę na 17 godzin tygodniowo. Stawka godzinowa była dużo niższa.

Od stycznia 2012r. do grudnia 2013r. pracodawca nie powołał pracownicy do spełnienia obowiązku pracy i musiałby wypłacić pracownicy z tego tytułu wypłatę wysokości 27.686,00 €. Pracodawca naliczył jednak dochody pracownicy za wykonywanie innej pracy, które wynosiły 34.541,00 € i odmówił jakiejkolwiek zapłaty.

Pracownica była zdania, że pracodawca ma prawo do naliczenia wyłącznie tego, co zarobiłaby pracując 12 godzin tygodniowo, jednak nie tego, co zarobiłaby za kolejne 5 godzin pracy i żądała wypłacenia kwoty wysokości 6.127,61 €.

 

Decyzja! Naliczenie wypłaty

 

Federalny Sąd Pracy potwierdził zdanie pracownicy.

Według § 615 zd. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego wynagrodzenie, które pracownik otrzymał w między czasie należy naliczyć z powodu zwłoki w odbiorze na roszczenie wypłaty tylko w takim wymiarze, w jakim odpowiada to stosunkowi straconego czasu pracy na rzecz nowego zatrudnienia. Naliczenie może więc nastąpić jedynie w wymiarze czasu, jaki pracownica musiałaby przepracować. Tylko tak dalece pracownica byłaby zobowiązana do dyspozycyjności wobec pracodawcy.

 

Kancelaria Swist – Adwokat w Niemczech – Prawo Pracy
Państwa prawo w naszych wiernych rękach    

 

Całkowite uzasadnienie decyzji w języku niemieckim na temat „Naliczenie wypłaty” znajdą Państwo pod:

 

hhttps://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/5-azr-425-15/?highlight=5+AZR+425%2F1

 

Naliczenie wypłaty

 

 

 

Szybki kontakt telefoniczny: 0211 – 8759  8066

 

 

Adwokat w Niemczech: naliczenie wypłaty
Call Now Button