Online Trading

Handel online sprawia ogromne trudności odnośnie właściwego rozliczania podatku VAT. Wkrótce ma się to jednak zmienić i być dużo łatwiejsze. Już teraz możemy oczekiwać tego z radością.

Poniższy przegląd, który nie może zastąpić doradztwa podatkowego, ma na celu zaznaczenie problemu i zachęcić w przypadku niepewności do jak najszybszego zasięgnięcia porady doradcy podatkowego.

 

Przedstawienie problemu online trading: handel online i sprzedaż międzynarodowa

 

Internet coraz częściej trafia do naszego życia biznesowego. Towary są oferowane online, zamawiane online i dostarczane do klienta.

Jeśli dostawa następuje do innego kraju UE pojawia się pytanie, kto musi zgłosić podatek od sprzedaży, w którym kraju i kto musi go zapłacić.

 

Dostawa do innych krajów UE dla innego przedsiębiorcy

 

Przy dostawach dla przedsiębiorcy w obrębie UE obowiązuje następująca zasada:

Przedsiębiorca z innego kraju UE, otrzymujący dostawę musi ją zadeklarować w swoim kraju zamieszkania i, o ile nie jest zwolniony, tam odprowadzić podatek VAT.

Dostawca wystawia fakturę bez podatku VAT i wskazuje na zobowiązanie podatkowe odbierającego przedsiębiorcy.

 

Dostawa wewnątrzwspólnotowa do osoby niebędącej przedsiębiorcą

Zasada:

 

jeśli dostawa jest wykonywana na rzecz osoby prywatnej lub przedsiębiorcy, który ma być traktowany jak osoba prywatna, to miejsce świadczenia jest tam, gdzie zaczyna się dostawa. Może być to w miesjcu siedziby wykonującego dostawę przedsiębiorstwa § 3 (6) UStG. W przypadku, gdy świadczenie podlega opodatkowaniu w kraju przedsiębiorcy wykonywującego świadczenie i nie jest on zwolniony z odprowadzenia podatku VAT, musi go tam też odprowadzić.

 

Wyjątek:

 

Powyższa zasada może ulec relatywizacji w przypadkach dostaw zagranicznych do podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Jeżeli dostawa przedsiębiorcy następuje do osoby niebędącej przedsiębiorcą lub do kogoś, kto ma być traktowany w taki sposób, zasadnicze znaczenie odgrywają właścicwe dla danego kraju progi statystyczne Intrastat, progi przywozu (pytanie, czy nabywca przekracza określoną kwotę pieniędzy na jego zakupy) i progi dostawy (pytanie, czy dostarczający przedsiębiorca przekracza określoną kwotę pieniędzy na jego dostawę w kraju członkowskim zamawiającego). W zależności od tego, czy kwoty te są poniżej progu lub zostaną przekroczone i czy można skorzystać z prawa do zwolnienia w odniesieniu do kwot progowych, miejsce dostawy może przypadać zarówno na kraj, w którym rozpoczyna się przewóz, jak i na kraj, w którym się on kończy . Więcej szczegółów zawarte jest m.in.  w § 3c UStG.

Jeżeli dostawa następuje do osoby niebędącej przedsiębiorcą do jednego z państw członkowskich, to należy wyjaśnić z doradcą podatkowym lub księgowym, w jaki sposób mamy postępować. Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie kraje członkowskie same określają wysokość ich progów nabycia i dostawy. Z tego względu ich wysokość różni się w poszczególnych krajach UE. Obecnie nie ma jednolitej reguły dla wszystkich krajów członkowskich.

 

Jakie konsekwencje wynikają z progów nabycia lub dostawy dla handlu online?

 

Jeżeli miejscem zagranicznej dostawy są Niemcy, obowiązuje nastąpująca zasada:  przedsiębiorca musi doliczyć do „kwoty netto” podatek obrotowy i odprowadzić go do niemieckich organów podatkowych.

Jeżeli miejscem dostawy niemieckiego przedsiębiorcy jest inny kraj UE, musi się on w nim zarejestrować i zgodnie z przepisami tego kraju zadeklarować i zapłacić podatek VAT.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje również dostawy do innych krajów UE, za które jest zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT, musi również w tych krajach zgłosić i zapłacić podatek od sprzedaży. Może wiązać się to z ogromnym nakładem pracy i kosztów.

 

Istotna perspektywa dla online trading!

 

Możemy wyjść z założenia, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do uproszczeń. Przewiduje się że  sprzedawca online będzie mógł się zarejstrować w jednym z krajów członkowskich w instytucji (w Niemczech jest to Centralny Urząd Podatkowy), gdzie będzie mógł złożyć deklarację podatkową VAT dla wszystkich krajów członkowskich i zapłacić zobowiązania z tytułu VAT. Następnie odpowiednie organy będą przekazywały deklaracje i płatności podatku VAT odpowiednim krajom członkowskim (procedura mini-one-stop-shop lub MOSS).

Może to prowadzić w przyszłości do oszczędności pracy i kosztów. W szczególności sprzedawca online nie będzie musiał już rejestrować się we wszystkich państwach członkowskich, z którymi prowadzi interesy.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Online Trading

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Online Trading – Handel towarami w Internecie
Call Now Button