Handel online z państwami poza UE

Co to jest e-commerce?

 

Handel elektroniczny (e-commerce) rozróżnia sprzedaż, w której internet jako taki nie jest używany do wymiany usług. W tym przypadku internet służy jedynie jako środek komunikacji, podczas gdy rzeczywista wymiana usług odbywa się środkami konwencjonalnymi, np. wysyłanie towaru pocztą (sprzedaż offline). Ta regulacja jest niezależna od tego, czy w grę wchodzi handel online z krajami trzecimi.

W sprzedaży internetowej, o której mowa poniżej, wymiana usług odbywa się drogą elektroniczną. W tym przypadku usługa cyfrowa (np. wysyłanie pliku muzycznego) dostarczana jest przez internet. Tego typu usługi nie są rzadkie w handlu online z krajami trzecimi.

 

Handel online z państwami poza UE – Jak należy traktować podatek VAT w przypadku handlu online z krajami trzecimi?

 

Usługi z Niemiec (kraj UE) do kraju trzeciego (kraj poza UE):

 

Usługi elektroniczne świadczone przez niemieckiego przedsiębiorcę do państwa trzeciego na ogół nie podlegają podatkowi VAT w Niemczech. Przy tym nie ma znaczenia, czy usługa jest świadczona dla przedsiębiorcy czy osoby prywatnej.

Tak więc, jeśli niemiecki przedsiębiorca świadczy usługę na rzecz przedsiębiorcy w Australii (kraju spoza UE), wówczas nie podlega ona opodatkowaniu w Niemczech, § 3a (2) niemieckiej ustawy o podatku VAT. Jednak możliwa jest  konieczność opodatkowania w Australii.

Jeśli niemiecki przedsiębiorca świadczy usługę dla osoby niebędącej  przedsiębiorcą w Australii (kraju spoza UE), wówczas usługa w Niemczech nie podlega opodatkowaniu, § 3a (5) niemieckiej ustawy o podatku VAT. Możliwa jest jednak konieczność opodatkowania w Australii

Obowiązki obowiązujące w Australii podlegają prawu australijskiemu.

 

Handel online z państwami poza UE – Czy przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę cokolwiek poza świadczoną usługą?

 

Tak. W przypadku niemieckiej firmy eksportującej skutkuje to m.in. koniecznością sprawdzenia, czy musi ona zadeklarować i zapłacić odpowiedni podatek VAT w danym państwie trzecim oraz czy i jakie obowiązki jej dotyczą. Na przykład może istnieć obowiązek fakturowania zgodnie z przepisami zagranicznymi.

Ze względu na liczne kraje, a tym samym różne przepisy dotyczące podatku VAT, niemiecki przedsiębiorca musi odpowiednio wcześniej sprecyzować, czy i na jakich warunkach jest zobowiązany do rejestracji podatkowej VAT w danym kraju trzecim.

Ze względu na wiele różnych systemów prawnych nie jest możliwe ogólne oświadczenie o obowiązkach w krajach trzecich. Wymaga to regularnej oceny prawnej powyższych, a także innych punktów.

Jednocześnie niemiecki przedsiębiorca musi sprawdzić, czy dotyczą go jakiekolwiek obowiązki meldunkowe  lub inne w Niemczech.

 

Różne usługi elektroniczne przedsiębiorcy zamieszkałego w państwie trzecim na rzecz beneficjenta w Niemczech

 

Usługi między przedsiębiorcami –

 

W przypadku usług między przesiębiorcami  w ramach handlu online z krajami trzecimi miejsce świadczenia jest tam, gdzie usługa zostaje odebrana przez innego przedsiębiorcę. Jeśli niemiecki przedsiębiorca kupuje usługę z Australii, otrzymana usługa podlega opodatkowaniu w Niemczech, musi zostać tu zgłoszona organom podatkowym i rozliczona. Winnym podatku jest niemiecki przedsiębiorca jako odbiorca usługi.

 

Usługi elektroniczne świadczone przez przedsiębiorcę mającego siedzibę w kraju trzecim osobie prywatnej –

 

Jeśli niemiecki podmiot niebędący przedsiębiorcą kupuje online usługę elektroniczną z państwa trzeciego, podatek VAT  musi zostać zgłoszony i zapłacony w Niemczech.

Usługa podlega opodatkowaniu w Niemczech, § 3a ust. 5 ustawy o podatku od sprzedaży. Podatek ma być zadeklarowany i zapłacony przez przedsiębiorcę wykonującego usługę w państwie trzecim, a nie przez prywatnego odbiorcę usługi w Niemczech.

Przedsiębiorca z kraju trzeciego powinien w razie potrzeby zarejestrować się w Niemczech.

Ponieważ wyżej wymieniony temat może mieć wiele konstelacji konieczne  jest wcześniejsze zasięgnięcie osobistej porady podatkowej. W przeciwnym razie może dojść m.in do dopłat podatku VAT.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Handel online z państwami poza UE

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Handel online z państwami poza UE
Call Now Button