Zobowiązanie podatkowe przy pracach rzemieślniczych

Prace rzemieślnicze: Kto faktycznie powinien odprowadzać podatek VAT?

 

W zasadzie obowiązuje:

 

Podatek od sprzedaży  i usług winien jest zleceniodawca. Zleceniodawca płaci  podatek jako kwotę brutto wykonawcy lub sprzedawcy. Następnie wykonawca płaci należny podatek „dla zleceniodawcy” do urzędu skarbowego.

Przedstawione na przykładzie:

Zleceniodawca zleca przedsiębiorstwu  zainstalowanie na swoim komputerze oprogramowania. Zleceniobiorca wysawia zleceniodawcy „normalny rachunek”, składający się z kwoty netto i podatku VAT. Zleceniodawca musi zapłacić zleceniobiorcy jedynie kwotę brutto. Poza tym nie dotyczą go żadne szczególne obowiązki.

Sprzedawca, czyli przedsiębiorca wykonujący, musi odprowadzić do urzędu skarbowego zawarty w kwocie brutto podatek VAT.

 

Czy istnieją wyjątki od tej zasady?

 

W przypadku niektórych usług rzemieślniczych, odbiegając od reguły to klient, a nie wykonawca, musi zgłosić i odprowadzić  powstały podatek VAT do urzędu skarbowego. Mówi się o tak zwanej procedurze odwrotnego obciążenia VAT Reverse-Charge-Verfahren.

Klient płaci należną kwotę netto zleceniobiorcy jako wykonywującemu rzemieśnikowi i sam przekazuje należny VAT do urzędu skarbowego.

Te przypadki odwrócenia długu podatkowego reguluje § 13b niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług (Umsatzsteuergesetzt (UstG)).

Należy wziąć przy tym pod uwagę: przy pracach rzemieślniczych ważna jest różnica między wykonaniem a dostawą pracy. Przy dostawie pracy rzemieślinik dostarcza również materiał , przy wykonaniu pracy nie używa się żadnych materiałów lub są one dostarczone przez zleceniodawcę.

W ramach § 13b UstG szczególnie ważne są:

  • świadczenia przedsiębiorstwa, będącego rezydentem WE, § 13b (1) UStG
  • dostawy pracy oraz świadczenia,  nieobjęte § 13b (1) UStG,  przedsiębiorstwa mającego siedzibę za granicą § 13 (2) nr 1 UStG,
  • dostawy prac i inne usługi, które służą produkcji, konserwacji, modyfikacji lub usuwaniu budynków, § 13b (2) nr 4 UStG.

W takich przypadkach beneficjent (osoba, która zamówiła usługę) jest winien VAT, jeśli jest przedsiębiorcą lub osobą prawną.

W przypadkach, o których jest mowa w § 13b ust. 2 nr 4 UStG oprócz statusu przedsiębiorcy zleceniodawcy istnieje dalszy warunek, a mianowice, że usługi będą wykonywane długofalowo. Należy to założyć, jeżeli urząd skarbowy wyda w momencie wykonania obrotu certyfikat, ważny maksymalnie przez trzy lata,  poświadczający, że zleceniodawca  jest przedsiębiorcą, świadczącym odpowiednie usługi.

W niektórych okolicznościach obowiązuje procedura odwrotnego obciążenia także dla przypadków, w których zleceniodawca zleca wykonanie usługi w prywatnym zakresie.

 

Prace rzemieślnicze: przykład na procedurę odwrotnego obciążenia:

 

Przedsiębiorca budowlany zleca rzemieślnikowi  wbudowanie kominka w jego prawatnym domu letniskowym na  Sylcie.

W tym przypadku rzemieślnik świadczy usługi w prywatnym zakresie przedsiębiorcy.

Tutaj przedsiębiorca musi zadeklarować podatek VAT rzemieślnika i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Gdyby zleceniodawca nie był przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia, usługa wbudowania kominka byłaby traktowana w taki sam sposób, jak dla „normalnego” klienta z sektora nieprzedsiębiorczego. Wtedy rzemieślnik musiałby wykazać, zameldować  i odprowadzić podatek VAT (normalny przypadek).

Jeżeli wykonywujący zlecenie rzemieślnik byłby drobnym przedsiębiorcą za jego usługę nie powstałby podatek VAT, w konsekwencji nie musiałby być on zameldowany i odprowadzony.

Jeżeli w Państwa przedsiębiorstwie przytrafi się posobny przypadek , zalecamy skontaktowanie się z księgowym lub doradcą podatkowym w celu konsulatacji i omówienia koniecznych działań. Przedstawione informacje nie mogą zastąpić odpowiedniego doradztwa.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  

 

 

 

Zobowiązanie podatkowe przy pracach rzemieślniczych

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Prace rzemieślnicze: zobowiązanie podatkowe
Call Now Button