Przedsiębiorcy z innych krajów UE i przepisy dotyczące rachunkowości

Usługi z innych krajów UE – Czy obowiązują niemieckie lub zagraniczne przepisy dotyczące rachunkowości?

 

Jeśli rzemieślnik mający siedzibę na terytorium Wspólnoty pracuje jako podwykonawca w Niemczech, tj. bez siedziby, zarządu lub np. stałego zakładu w Niemczech, zazwyczaj konieczne jest zapewnienie, że wystawiona przez niego faktura jest zgodna z przepisami „kraju macierzystego”.

Przepis ten dotyczy jednak przypadków, w których odbiorca usługi jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT (przypadki § 13b UStG), § 14 (7) Ustawa o podatku VAT.

Tutaj często brana jest pod uwagę lokalizacja zakładu. Jest to regularnie miejsce, w którym swoją siedzibę ma kierownictwo.

W praktyce szczególną rolę odgrywają umowy (porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania) między poszczególnymi krajami. Regulują one szczegóły kwestii transgranicznych, takich jak kwestia lokalizacji stałego zakładu.

Przykład:

Rzemieślnik X zarejestrował swoją firmę w Paryżu i ma tam swój warsztat / magazyny i sprzęt biurowy. Pod jego paryskim adresem przyjmowane są zamówienia, nawiązywane są kontakty z klientami i wystawiane są rachunki. Zarząd znajduje się w Paryżu / Francji

Jeśli X wystawi niemieckiemu klientowi fakturę na okres sześciu tygodni, faktury muszą być sporządzone zgodnie z francuskimi przepisami. Nie ma znaczenia, czy rzemieślnik wykonuje pracę fizyczną w Niemczech. W tym miejscu należy rozróżnić, na podstawie jakich przepisów należy wystawić fakturę i gdzie, przez kogo i w jakiej wysokości należy zapłacić podatek od wartości dodanej. Na przykład polski przedsiębiorca może wystawić fakturę zgodnie z polskim ustawodawstwem, ale VAT może być zgłoszony i płacony przez niemieckiego klienta. W tym tym przypadku należy założyć odwrócenie długu podatkowego.

 

Usługi z innych krajów UE – Czy możliwa jest ustawowo narzucona zmiana siedziby zakladu?

 

Szczególną rolę w niektórych przypadkach może odgrywać przepis o ustawowym narzuceniu zmiany lokalu przedsiębiorstwa, który zawarty jest w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to ważne na przykład w przypadku prac budowlanych i instalacyjnych.

Przykład:

Polski przedsiębiorca X ma swój jedyny stały zakład w Polsce.  Otrzymuje zlecenie wykonywania prac montażowych w Niemczech. Jeśli prace montażowe w Niemczech trwają dłużej niż 12 miesięcy należy założyć zmianę zakładu, w przypadku zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Niemcy / Polska), Art. 5 (3) DBA. Stały zakład jest „przenoszony” z Polski do Niemiec. X traktowany jest tak, jakby jego stały zakład znajdował się w Niemczech, chociaż jego jedyne fizyczne siedziby nadal znajdują się w Polsce.

W tym przypadku firma ma być traktowana jako firma niemiecka. Wynika z tego, że firma musi wystawiać faktury zgodnie z niemieckim ustawodawstwem, a także przestrzegać wszystkich niemieckich zobowiązań podatkowych tak jak „firma niemiecka”.

Wszystkie odpowiednie zeznania podatkowe muszą być złożone w Niemczech. Rachunkowość musi być również podporządkowana niemieckiemu ustawodawstwu.

 

Co się stanie, jeśli stała siedziba zakładu znajduje się zarówno w innym kraju WE jak i w Niemczech?

 

Jeśli polski przedsiębiorca (rzemieślnik) założył także stały zakład w Niemczech, faktury muszą być wystawiane zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi rachunkowości.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Usługi z innych krajów UE

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Księgowość i działalność rzemieślnicza na budowach – usługi z innych krajów UE
Call Now Button