Drobny przedsiębiorca

Może zetknęli się Państwo przy okazji prowadzenia interesów z pojęciem drobnego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy małych firm.

Co konkretnie kryje się za tym terminem, jest jednak często nieznane. Słyszy się to pojęcie i można pomyśleć, że chodzi prawdopodobnie o małą firmę. Jakie ma znaczenie drobne przedsiębiorstwo i jakie pociąga za sobą konsekwencje jest nadal często niejasne.

Poniżej wyjaśniamy główne punkty.

 

Co jest typowe dla drobnego przedsiębiorstwa?

 

Konsekwencją prawną drobnego przedsiębiorstwa jest fakt, że przedsiębiorca nie musi wykazywać podatku VAT na swoich fakturach. Tak więc strona umowy nie musi płacić podatku od sprzedaży za zakupioną usługę lub dostawę. Te i dalsze szczegóły można znaleźć w § 19  UstG (ustawy o podatku od towarów i usług).

 

Z reguły obowiązuje:

 

Zasadniczo przedsiębiorca musi wystawić fakturę z VAT na usługi podlegające opodatkowaniu i usługi zwolnione z podatku.

Dobrze znany przykład:

Przedsiębiorca sprzedaje wazon za 11,00 EUR netto. Kwota faktury wygląda następująco:

11 € netto + 2,09 € 19% VAT = 13,09 € kwota brutto.

Kupujący płaci 13,09 € przedsiębiorcy za wazon.

 

Dla małej przedsiębiorczości obowiązuje jednak:

 

W przypadku właścicieli drobnego przedsiebiorstwa właściciel wystawia fakturę tylko na kwotę netto, tj. bez podatku od sprzedaży.

Mała firma sprzedała wazon za 11,00 EUR netto.

11,00 € netto + 0,00 € VAT = 11,00 € brutto.

Właściciel małej firmy musi koniecznie wskazać w swoich fakturach zwolnienie z podatku VAT ze względu na drobne przedsiebiorstwo.

Kupujący płaci 11,00 € za wazon właścicielowi drobnego przedsiebiorstwa.

Ważne jest, aby właściciel drobnego przedsiebiorstwa zamieścił w wystawionym przez siebie rachunku informację, że z tytułu drobnego przedsiębiorstwa nie deklaruje podatku od sprzedaży.

Ponieważ przedsiębiorca wystawia „fakturę netto”, może zaoferować kontrahentowi swoją usługę bardziej korzystnie (11,00 €) niż inni przedsiębiorcy, którzy nie są drobnymi przedsiębiorcami 13,09 €).

Ponieważ właściciel drobnego przedsiębiorstwa nie jest winien podatku od sprzedaży, nie może go również odliczać od faktur, które zapłacił. Stanowi  to z drugiej strony niedogodność.

 

Drobny przedsiębiorca – Kto jest uznawany za właściciela drobnego przedsiebiorstwa?

 

Wymagania dotyczące drobnego przedsiebiorstwa są uregulowane w § 19 ustawy o podatku od sprzedaży.

Głównym przesłaniem § 19 UStG jest:

Jeśli sprzedaż w poprzednim roku plus podatek od sprzedaży wyniosła maksymalnie 17.500,00 EUR (14 705,88 EUR netto + 2 794,11 EUR podatek od sprzedaży), a w bieżącym roku kalendarzowym  przypuszczalnie nie zostanie przekroczona kwota 50 000 EUR (42 016,80 EUR + 7 983 EUR 19 % podatek od sprzedaży),przedsiębiorca może być traktowany jako właściciel drobnego przedsiębiorstwa i nie musi wykazywać podatku od sprzedaży.

 

Czy mały przedsiębiorca może przejść na regularne opodatkowanie z VATem?

 

Jeśli przedsiębiorca chce jednak wykazać podatek od wartości dodanej, na przykład aby móc odliczyć podatek naliczony, może zrezygnować z stosowania przepisów dotyczących drobnych przedsiębiorców. Może zgłosić to zwolnienie najpóźniej do czasu niepodważalności naliczonego podatku. W tym przypadku rozporządzenie dotyczące drobnych przedsiębiorstw nie ma zastosowania dla danego przedsiębiorcy.

 

Co zrobić, jeśli właściciel drobnego przedsiębiorstwa wykazuje jednak VAT?

 

Jeśli właściciel drobnego przedsiebiorstwa przypadkowo wystawia podatek VAT, musi odprowadzić go do urzędu skarbowego. Ponieważ ten błędnie wykazany podatek od sprzedaży prawnie nie jest należny, przedsiębiorca nadal nie może odciągać podatku od faktur, które zapłacił.

Oczywiście istnieją dalsze szczególne właściwości, o których doradca z przyjemnością Państwa poinformuje. Niemniej mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu ogólny przegląd.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Drobny przedsiębiorca

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Drobny przedsiębiorca – mała firma
Call Now Button