Dowody i dokumenty księgowe 

Każdy przedsiębiorca szybko zdaje sobie sprawę, że musi prowadzić własną księgowość. Jednocześnie pojawia się pytanie: 

 

Dlaczego należy prowadzić księgowość i jakie dokumenty księgowe powinny się w niej znaleźć? 

 

Na pytanie „dlaczego” odpowiedź jest szybka. Na podstawie księgowości mogą Państwo przykładowo określić zysk lub inne zobowiązania podatkowe, złożyć odpowiednie oświadczenia do urzędu skarbowego i ustalić wysokość zobowiązań podatkowych, wynikających z wartości ustalonych przez przedsiębiorstwo. 

Jeśli jednak istnieje jakakolwiek niepewność co do prawidłowości księgowości, jeżeli chcą Państwo zrezygnować z prowadzenia firmy lub jeśli minął dłuższy okres czasu np. od ostatniej kontroli lub od założenia firmy, urząd skarbowy może skontaktować się z Państwem i przeprowadzić kontrolę podatkową.Celem kontroli jest sprawdzenie, czy wszystkie transakcje w księgowości zostały poprawnie zarejestrowane i czy prawidłowo została ustalona wysokość podatków.

 

Dokumenty księgowe – Z czego składa się księgowość?

 

Podstawą kontroli podatkowej są Państwa kwity i podkładki – dokumenty  księgowe – , które znajdują się w księgowości. 

Jako przedsiębiorcy stają Państwo przed problemem, które dokumenty powinno zbierać się do księgowości. Jeśli księgowość ma zbyt wiele dokumentów, stanie się myląca.Jeśli przyjmie się ich zbyt mało, jest niewystarczająca i może prowadzić do niekorzystnego oszacowania podatku.W rezultacie muszą płacić Państwo więcej podatków. 

Właściwa rachunkowość wymaga obecności wszystkich istotnych dowodów. Jakie są to dowody zależy od indywidualnego przypadku. W zależności od branży lub pytania o to, jakie przepisy prawa znajdują zastosowanie na daną firmę, muszą być spełnione różne wymogi dowodowe.  

 

Dokumenty księgowe – Na podstawie jakich zasad musi być zbudowana księgowość?

 

Po pierwsze, należy zauważyć, że zarówno przepisy podatkowe, jak i inne przepisy, takie jak kodeks handlowy, mogą obejmować obowiązki księgowe i rejestrowe.Oznacza to, że przestrzegając inne przepisy niż obowiązujące przepisy podatkowe i księgowe, należy spełniać także obowiązki z podatkowego punktu widzenia. 

Jakie dokumenty księgowe przedsiębiorca musi zebrać i przedłożyć swojemu księgowemu?

Ze względu na dużą liczbę możliwych konstelacji na początku wymienione są najważniejsze dokumenty podatkowe:

  • faktury innych przedsiębiorców ze wszystkimi niezbędnymi informacjami które wymagane są również od własnej firmy,
  • samodzielnie wystawione faktury ze wszystkimi wymaganymi informacjami,
  • umowy jako faktury,
  • potwierdzenie czasu i wysokości wpływów lub wydatków pieniężnych (jak np. wyciągi bankowe, księgi gotówkowe),
  • w przypadkach, w których otrzymana płatność nie jest oparta na rachunku należy przedstawić dowód pochodzenia płatności do księgowości,
  • dowód możliwych obniżek cen, np. rabaty, skonto,
  • rejestr towarów otrzymanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe, § 143 niemieckiego kodeksu podatkowego (AO),
  • zapisy dotyczące wyjścia towarów z przedsiębiorstw handlowych do innym przedsiębiorców komercyjnych w celu odsprzedaży lub konsumpcji, § 144 niemieckiego kodeksu podatkowego (AO),
  • listy biznesowe i kosztorysy ilustrujące proces biznesowy.

 

Czy te wymagania są ostateczne?

 

Ponieważ wymagania dla danego przedsiębiorstwa zależą od wielu punktów (forma prawna przedsiębiorstwa, rodzaj działalności przedsiębiorczej, pytanie, czy przedsiębiorstwa działają na szczeblu krajowym, w obrębie UE lub światowym), można ustalić różne wymagania dotyczące dowodów. W związku z tym ważne jest wcześniejsze zasięgnięcie porady osobistej. 

Powyższa lista ma na celu jedynie przekazanie pierwszego wrażenia.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Dokumenty księgowe

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Dowody i dokumenty księgowe
Call Now Button