Priorytet naruszenia znaku towarowego, a wiec jego wczesniejsza ochrona

Chroniony znak towarowy nie prowadzi automatycznie do jego naruszenia przez inne prawo. Tak więc, jeśli zarejestrowaliśmy znak towarowy, nie możemy mieć pewności, że użytkownik podobnego znaku faktycznie narusza nasza nesze prawo.

Bardzo oczywisty przykład ilustruje sytuację prawną.

Przykladowy przypadek 

W 1991 roku artysta sprojektowal kolorowego słonia. Odtąd używal tego słonia jako swojego osobistego logo. Można go znaleźć na jego papeterii, na plakatach wystawowych i przy każdej innej okazji, w której artysta chcal pozostawić klucz do swojego dzieła stworzenia. Początkowo słon nie byl znacznie znany , co wynikało z faktu, że prace artysty nie uznaly popularnosci i oczekiwanej slawy.

W 2005 r. pewien przedsiębiorca zarejestrowal w DPMA, a wiec w niemieckim urzedzie patentowym, identycznego słonia jako znaku towarowego dla swoich produktów. Używai słonia i przez co bardzo dobrze prezentować swoje produkty na rynku.

W 2010 roku artysta przeżywa swój przełom. Nagle staje się znany, a jego słoń w prasie i mediach bardzo zauważalny.

W rezultacie tego przedsiębiorca czuje się zaniepokojony. Widzi swój juz od 2005 roku rerejestrowany znak towarowy i przez to wizerunek jego produktu naruszony.

I na pewno poczuwamy, że artysta może mieć silniejsze prawo, chociaż nie zabezpieczył swojego słonia ani przez rejestrację, ani w inny sposób. Oczywiście nasze odczucia nas nie zwodzą. Artysta ma wcześniejsze prawo, a mianowicie prawa autorskie do słonia. Prawa autorskie są priorytetem, a prawo chronionego znaku towarowego jest wtórne. Przedsiębiorca nie będzie w stanie podjąć skutecznych działań przeciwko publikacji słonia przez artystę.

Stan prawny

Jeśli zastanawiamy się, co dokładnie reguluje prawo, sytuacja prawna w przeglądzie wygląda następująco:

Kolidowac moga zarejestrowane wszelkie znaki towarowe,  i nazwy firm, takie jak imię, nazwisko i inne oznaczenia. Ponadto mogą miec pierszenstwo tytuły dziel, prawa do nazywania, prawo do własnych ilustracji, prawa autorskie, nazwy odmian, oznaczenia geograficzne źródła i inne prawa własności przemysłowej.

Przy ustalaniu pozycji decyduje ranga czasowa.

W przypadku zarejestrowanych znaków towarowych decedujacym terminem jest data zgłoszenia. Specjalne zasady mogą ustalic wcześniejszy priorytet.

Jeżeli rejestracja poszczegolnego prawa nie istnieje, jak na przykład w zakresie praw autorskich, decydujące moment, w którym to prawo zostanie nabyte.

Jeśli nabywcy dwoch roznych praw powoluja sie na ten sam dzień rangu czasowego, są równe. Nie ma priorytetu.

Orzecznictwo

Orzecznictwo już odpowiedziało na nieoczekiwaną ilosc pytań. Zadano już specjalne pytania dotyczące rejestracji domen, usuwania praw, usuwania niezarejestrowanych praw, obrony zagranicznego prawa, utraty praw i współistnienia.

Jeśli dojdzie do kolizji dwoch praw, bardzo dokładna analiza czasowa zawsze znajduje się na pierwszym miejscu.

 

Priorytet naruszenia znaku towarowego
Call Now Button