Z księgowego punktu widzenia: nieprawidłowa księgowość i indywidualnie wybrane konsekwencje

Wielu przedsiębiorców i handlowców zadaje sobie następujące pytania, gdy rozmawia się z nimi o księgowości:

  • Jakie są konsekwencje nieprawidłowej księgowości?
  • Jak wpływa dodatkowe oszacowanie przez urząd skarbowy?
  • Czy błąd może prowadzić do konsekwencji karnych?
  • Co mogę zrobić, aby prowdzić prawidłową księgowość?
  • Co mogę zrobić, aby zminimalizować ryzyko oszacowania?
  • Ile kosztuje mnie księgowość?

Nieprawidłowa księgowość – oto odpowiedzi:

 

Jakie są konsekwencje nieprawidłowej księgowości?

 

Podatek należny nie może być określony całkowicie dokładnie. Jeśli chodzi o błąd, urząd skarbowy może go oszacować. Oszacowanie może wahać się od oszacowania poszczególnych transakcji biznesowych do ogólnego oszacowania na cały rok gospodarczy.

 

Jaki wpływ  ma dodatkowe oszacowanie?

 

Urząd skarbowy regularnie zakłada wyższy zysk. Wyższe zyski zwiększają zobowiązania podatkowe (np. podatek handlowy, podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od wartości dodanej).

Ponieważ kontrola podatkowa obejmuje regularnie kilka lat, należy liczyć się z wyższymi zobowiązaniami podatkowymi oraz karami za okres kilku lat. Takiego obciążenia finansowego nie należy lekceważyć.

 

Czy błąd może prowadzić do konsekwencji karnych?

 

Tak. Jeżeli przykładowo organy podatkowe zakładają, że błąd i zanisko odprowadzony podatek wynika z rażącego zaniedbania lub jest umyślny, należy spodziewać się prowadzenia dochodzenia w sprawach karnych. Może to skutkować wyrokiem karnym.

 

Co mogę zrobić, aby prowadzić prawidłową księgowość?

 

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie, że księgowość obejmuje wszystkie istotne transakcje biznesowe. Jakie są to dokumenty zależy w rezultacie od poszczególnych przypadków.

Najważniejsze zasady to: wszystkie istotne transakcje biznesowe muszą być rejestrowane szybko i całkowicie.

Wszystkie otrzymane i wystawione faktury wychodzące muszą zostać zarejestrowane.

Wszystkie faktury muszą spełniać wymogi formalne. Oznacza to, że faktury muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez prawo (nazwa wystawcy, nazwa odbiorcy, jeśli nie ma faktur z małymi kwotami (do 250,00 €), numer podatkowy, numer faktury, temat i data usługi lub dostawy, kwota netto, wyszczególniony VAT, kwota brutto itd.).

Jeżeli przykładowo istnieje związek z zagranicą, należy tą okoliczność zaznaczyć w szczególnym stopniu.

Ponadto m.in. w razie potrzeby prowadzone są książki przyjęcia towarów, wydania towarów lub księgi gotówkowe.

Nie można także zrezygnować z podstawowej dokumentacji transakcji handlowych.

Oprócz podstawowych dokumentów prawidłowa księgowość musi obejmować odpowiedni zapis dochodów i wydatków.

Należy w szczególności zauważyć, że nie wszystkie poniesione wydatki podlegają natychmiastowemu odliczeniu jako wydatki.

Przy zakupie pewnych przedmiotów, które mogą być używane samodzielnie i ujęte są jako aktywa trwałe,wydatek musi być rozłożony na cały pozostały okres użytkowania. W zależności od kwoty zakupu należy przestrzegać poszczególnych zasad.

Przykład: Przy zakupie maszyny za 10.000,00 € oczekuje się, że maszyna będzie w stanie wykonywać swoją pracę przez 10 lat. Po tym okresie jest zużyta i należy kupić nową maszynę.

W roku zakupu nie można odliczyć od razu 10.000,00 € jako wydatku biznesowego. W tym przypadku rocznie, proporcjonalnie do zwyczajowego okresu użytkowania, tj. 10 lat, jako „wydatek” (koszt) rejestrowane jest jedynie 1.000,00 €, które zmniejsza podatek od zysków. Zapłacone 10 000 € jako wydatek pomniejszy w 100 % zysk, a tym samym obniży podatek, dopiero po 10 latach.

Te i inne założenia dotyczące księgowości otwierają regularnie możliwości dla oszacowań przez urząd skarbowy. Dlatego należy je zawsze wykluczać.

 

Co mogę zrobić, aby zminimalizować ryzyko oszacowania?

 

Oprócz własnego intensywnego i czasochłonnego wprawiania się w materię, mogą Panstwo zatrudnić w celu prowadzenia księgowości kompetentną osobę/firmę.

Radzimy Państwu w tej kwestii skonsultować się ze swoimi znajomymi, dowiedzieć się, jacy księgowi lub doradcy podatkowi okazali się wiarygodni. Zalecamy kontakt z księgowym lub doradcą podatkowym w celu uzyskania wszystkich wyjaśnień z góry. Należą do tego wymagania dotyczące dokumentów, które należy przedłożyć oraz terminy, których należy przestrzegać. Ważne jest, aby przynajmniej w pewnym stopniu wiedzieć, co robi dla Państwa księgowy lub doradca podatkowy. Jeśli popełni on błąd, błąd zostanie przypisany Państwu przez organy podatkowe, ponieważ to Państwo korzystają z jego usług.

Zalecamy również, aby u księgowego lub radcy podatkowego mieć zawsze jedną osobę kontaktową, która jest zapoznana z Państwa księgowością. Najczęściej szybciej otrzymają Państwo wtedy odpowiedzi na ewentualne zapytania.

 

Ile kosztuje mnie księgowość?

 

Koszty można ustalić na podstawie obowiązujących stawek, które zależą na przykład od obrotu. W razie potrzeby można zawrzeć umowę o honorarium.

Ponieważ istnieje wiele czynników, od których zależne są opłaty, dobrze jest przeprowadzić szczegółową rozmowę z potencjalnym księgowym lub radcą podatkowym i zapytać o wycenę swojej księgowości. Dokładne podanie ceny nie jest możliwe. Istnieje jednak możliwość zorientowania się na odpowiednich stronach internetowych. Słowa kluczowe mogą obejmować: Buchhalter, Onlineberechnung, Gebühren.

Radzimy przy kwestiach związanych z kosztami zawsze zadać sobie pytanie ile kosztuje usługa i co dostajemy za tę cenę. Czy kwota płatności na rzecz księgowego lub radcy podatkowego oddaje w rzeczywistości nakład pracy, który jest odpowiedni do dobrego opracowania Państwa księgowości? Pytanie to pojawia się w szczególności, gdy księgowość kosztuje mniej niż zwyczajowe opłaty rynkowe.

 

Podsumowanie – nieprawidłowa księgowość:

 

Każda firma jest czymś wyjątkowym i zasługuje na najlepsze możliwe warunki. Tylko wtedy jej „właściciele” na koniec roku mogą spojrzeć wstecz na udany rok finansowy. Życzymy Państwu i Państwa firmie wielu sukcesów.

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach  

 

 

 

Nieprawidłowa księgowość

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Nieprawidłowa księgowość i jej konsekwencje
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner Call Now Button