Podatek od usług budowlanych –  Odciąganie podatku od usług budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki podwykonawstwa lub przypadki  odprowadzania podatków od usług budowlanych.

 

Czym jest podatek od usług budowlanych?

 

Część wstrzymanej przez płatnika faktury brutto odprowadzonej do urzędu skarbowego wykonawcy.

 

Podatek od usług budowlanych – odliczenie podatku w przypadku umowy podwykonawcy

 

Czasami firmy (rzemieślnicy) otrzymują zlecenia od innych rzemieślników, na przykład na wykonanie określonych prac na budowie. Podwykonawca wykonuje pracę i wystawia fakturę swojemu klientowi.

Przykład:

Właściciel domu zleca rzemieślnikowi, wykonanie dobudówki. W ramach tej pracy rzemieślnik zleca podwykonawcy zainstalowanie izolacji. Po zakończeniu pracy podwykonawca wystawi fakturę rzemieślinkowi na 8 000,00 € + 1 520,00 EUR VAT = 9 520,00 EUR.

W tym przypadku zleceniodawca (przedsiębiorca) musi jedynie zapłacić część kwoty brutto (85% = 8,092,00 €) podwykonawcy. Zleceniodawca musi w wyznaczonym terminie zgłosić i zapłacić do urzędu skarbowego wykonawcy S różnicę (15% = 1 428,00 EUR). Częściowa kwota rachunku brutto (15%) odprowadzona do urzędu skarbowego to tak zwany podatek od usług budowlanych. 

 

Cel podatku odliczeniowego

 

Częściowa zapłata na rzecz podwykonawcy ma za cel przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu.

W ten sposób unika się sytuacji, w której wykonawca podwykonawcy znika z otrzymanym wynagrodzeniem i nie wywiązuje się z zobowiązania podatkowego.

 

Czy można coś zrobić z obowiązkiem odprowadzenia podatku od prac budowlanych?

 

Odprowadzona do urzędu skarbowego częściowa zapłata zostanie naliczona na podatek dochodowy zapłacony później przez przedsiębiorcę wykonującego.

Na późniejszy wniosek może nastąpić zwrot nadpłaconych podatków.

Jeśli podwykonawca chce otrzymać pełną kwotę faktury od swojego klienta, istnieją dwie możliwości.

Jeśli klient generuje sprzedaż zwolnioną z podatku w rozumieniu § 4 nr 12 zd. 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT UStG (głównie obrót z tytułu oddawania do dyspozycji nieruchomości lub ich części), można zrezygnować z 15% odliczenia, jeżeli świadczenie wzajemne (wynagrodzenie klienta dla wykonawcy) w roku kalendarzowym nie przekracza 15 000,00 €. Dla innych zleceniodawców limit ten wynosi 5 000 EUR na rok kalendarzowy.

Jeśli wymienione limity zostaną przekroczone i należy odprowadzić podatek od prac budowlnaych, wtedy zleceniobiorca (podwykonawca) może przedłożyć zleceniodawcy tzw. certyfikat zwolnienia (Freistellungsbesceinigung) wystawiony przez  właściwy urząd skarbowy. W takim przypadku nie nastąpuje skrócenie kwoty brutto przez zleceniodawcę. Certyfikat zwolnienia zostaje wydany na wniosek.

Warunkiem wstępnym jest m.in., że roszczenie podatkowe, które ma być zabezpieczone, nie wydaje się być zagrożone i wyznaczony jest przedstawiciel do doręczeń na terenie kraju, § 48b (1) ustawy o podatku dochodowym. 

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Podatek od usług budowlanych

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Księgowość i działalność rzemieślnicza na budowach – potrącenia podatku od usług budowlanych
Call Now Button