Księga kasowa – warunek prawidłowego księgowania

 Dlaczego jako przedsiębiorca muszę dokumentować wpływy i wydatki gotówkowe? 

 

Gdy firma działa ekonomicznie ma regularne dochody i wydatki.Jeśli firma ma przychody należy najprawdopodobniej ustalić wysokość podatku VAT (zaliczka na poczet podatku VAT) i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Jeśli firma osiągnie na koniec roku zysk, wpłynie to na wysokość różnych podatków. 

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest m.in. rejestrowanie wszystkich dochodów i wydatków, a tym samym stworzenie podstawy do oceny podatkowej. Na podstawie tych zapisów można ostatecznie określić obciążenie podatkowe firmy. 

 

Księga kasowa – Jak można rejestrować przychody i wydatki? 

 

Jeśli firma przelewa pieniądze lub otrzymuje przelewy, dokumentację w pewnym wymiarze stanowią wyciągi bankowe i faktury, które są podstawą przelewów. 

 

Ale co z wpływami i wydatkami gotówkowymi?  

 

W takim przypadku nie ma wyciągu z konta, jednakże wymagana jest odpowiednia dokumentacja, która wiąże się z pewnym nakładem pracy. 

Wymogowi dokumentacji podlega również tzw. rachunek nadwyżki wpływów nad wydatkami. W przypadku rachunku nadwyżki wpływów nad wydatkami musi istnieć dokumentacja, która zapewni podstawę do celów opodatkowania.Przykładowo w zakresie podatku VAT może to polegać na uporządkowanym przechowywaniu dokumentów (ułożonych chronologicznie) i odpowiednim zapisie tabelarycznym. 

Jeśli istnieją faktury wychodzące należy nanieść na nich adnotację, w jaki sposób dany rachunek został uregulowany i odpowiednio ująć to w tabeli.  

Jeśli przedsiębiorca nie podlega rachunkowi nadwyżki wpływów nad wydatkami, należy prowadzić księgę gotówkową. 

 

Czym jest ksęga gotówkowa? 

 

Księga gotówkowa rejestruje wszystkie wpływy i wydatki środków gotówkowych.W tym przypadku wpisywana jest data, cel przelewu, kwota zmiany wartości i saldo zamknięcia. 

Za pomocą księgi kasowej, porównania dochodów i wydatków na podstawie rachunku nadwyżki wpływów nad wydatkami,urząd skarbowy może lepiej zrozumieć ruchy finansowe, a w szczególności pochodzenie i przeznaczenie pieniędzy.W ten sposób można szybko udowodnić, że wydano tylko te pieniądze, które wcześniej zostały pozyskane. Ponadto łatwiej jest zweryfikować, czy wszystkie wydatki mogły zostać uznane za koszty związane z przedsiębiorstwem.

Jeżeli wydatki gotówkowe były wyższe niż przychody lub niewszystkie wydatki biznesowe były dozwolone, może dojść do podniesienia podatków.

 

Księga kasowa: Jakie zalety ma dla mnie dokumentacja wpływów i wydatków gotówkowych?

 

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wpływów i wydatków gotówkowych może zapewnić lepsze rozeznanie w transakcjach biznesowych. Ponadto służy ona Panstwa interesom, w celu uniknięcia zawyżonego opodatkowania. 

Kancelaria Swist – Księgowość w Niemczech
Państwa prawo w naszych wiernych rękach

 

 

 

Księga kasowa

 

 

Prosimy o kontakt!Tel.: +49 (0) 211 – 8759   8066

Księga kasowa – warunek prawidłowego księgowania
Call Now Button